Veiksmi darbā jaunajiem Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbiniekiem!

Ir sācies jauns gads, jauns darba cēliens – šogad “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” zīmē. Esam gatavi arī ceļam uz Pasaules koru olimpiādi un XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

Gada sākums nācis arī ar izmaiņām metodiķu sastāvā. Vispirms gribu izteikt milzīgu pateicību par ieguldīto darbu un neizsīkstošo optmismu Ilgai Millerei, kas ar šī gada sākumu beidz savas aktīvās darba gaitas Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā.  Ilgu aicināsim talkā kā jomas ekspertu centra pasākumos un konkursos. Paldies!

Apsveicam Intu Godiņu, kas turpmāk vadīs mūzikas metodisko apvienību. Mūziķu rindas papildinās Nataļja Jekimova, kas turpmāk vadīs Ziemeļu rajona mūzikas metodisko apvienību.

Arī tautas deju jomas metodiķu rindās papildinājums. Turpmāk Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona tautas deju skolotājus vadīs Ineta Svilāne.

Apsveicam arī Gunu Savicku, kas uz laiku atstāj mūsu kolektīvu, lai gatavotos atbildīgākajai lomai – māmiņas lomai. Viņu aizstās Santa Vancāne.

Lai mums visiem radošs Jaunais gads!

“Krājiet zināšanas pa pilienam vien,
Stipriniet sevi ar pacietības pilieniem,
Dāviniet mīlestības pilienus,
Meklējiet gudrības pilienus,
Tveriet prieka pilienus,
Sargājiet cerību pilienus.
Lai no šiem pilieniem izveidojas
Jūsu garīgās labsajūtas
upes un jūras.”

/Astrogors/

6369138335_p