Par apvienību

„Vides izglītība — izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai.” /Vides aizsardzības likums/

Vides interešu izglītības pulciņos bērni un jaunieši apzinās atbildīgas attieksmes pret vidi nozīmi, kā arī vēro, izzina, iepazīst, izprot, pēta, eksperimentē un mācās saudzēt visu dabā sastopamo.

Vides interešu izglītībā katram ir iespēja izvēlēties sev interesējošo nozari. Šobrīd Rīgā vides pulciņiem ir vairāki darbības virzieni – dabas zinības, vides pētnieki, puķkopība, ģeoloģija, astronomija, ķīmija, ekoloģija, orientēšanās.

Nāc un pievienojies kādam vides pulciņam!

Uzzini vairāk par vides interešu izglītības pedagogu metodisko apvienību, sazinoties ar Rīgas vides interešu izglītības pedagogu metodiskās apvienības vadītāju Madaru Kalnieti, e-pasts: mkalniete@edu.riga.lv.