Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

15.03.2021 - 26.05.2021

Projekts “Virtuālais koris”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ilona Plūme

13.04.2021 - 13.05.2021

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 1. kārta

Konkursa - izstādes darbu katalogs no 1. maija pieejams www.intereses.lv

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

19.04.2021 plkst. 10.00

Kursi “Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

20.04.2021 - 20.05.2021

Rīgas bērnu un jauniešu runas konkurss “Rīgas zvirbulis”

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

20.04.2021 plkst. 10.00

Seminārs “Metodisko materiālu veidošanas būtiskākie aspekti”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

21.04.2021 plkst. 10.00

Kursi “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

22.04.2021 - 28.04.2021

Kursi “Cieņpilnas, nevardarbīgas komunikācijas pamati un destruktīvu konfliktu prevencija pedagoga darbā”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

24.04.2021 plkst. 9.30

VISC kursi „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā” [4.daļa]

Tiešsaistē

Valsts izglītības satura centrs/ Māra Mellēna

27.04.2021 plkst. 10.00

Seminārs “Atgriešanās sportā pēc pandēmijas” interešu izglītības sporta pedagogiem

Tiešsaistē, Zoom platformā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

28.04.2021 - 29.04.2021

Seminārs “Dzimtas vēstures pētniecība un ciltskoku veidošana” skolu muzeju pedagogiem

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

05.05.2021 - 19.05.2021

Kursi “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

11.05.2021 - 13.05.2021

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 2. kārtai neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača