Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

01.06.2020 - 01.09.2020

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa “Radi rotājot” 2. kārtas digitālā izstāde

www.intereses.lv

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača, Santa Vancāne

07.08.2020 - 09.08.2020

Kuģu modeļu sacensības “Riga cup 2020”

Kliģu ezerā, atpūtas bāzē “Kliģi”

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona"