Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

17.09.2020 - 09.10.2020

Kursi “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte". Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā un tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Ivetta Tamane

09.10.2020 plkst. 10.00

Informatīvais seminārs mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem un koordinatoriem

Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga

Valsts izglītības satura centrs/ Inese Leoho-Čudare

12.10.2020 - 19.10.2020

Kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”

Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas ielā 88, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Elita Kalnača

14.10.2020 plkst. 10.00

Forums “Interešu izglītība- vērtības un izaicinājumi”

Kultūras pils "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā un TIEŠSAISTĒ

RDIKSD Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru

15.10.2020 - 16.10.2020

Interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu iesniegšana

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" 303. telpā. Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

19.10.2020 plkst. 11.00

Seminārs skolu teātru koordinatoriem un režisoriem

ērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Kr.Barona ielā 99

Valsts izglītības satura centrs/ Dace Jurka

20.10.2020 - 22.10.2020

Kursi „Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons