Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

13.12.2018 plkst. 14.00

Pārdaugavas zēnu koru Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Alda Šeļegovska

13.12.2018 - 15.12.2018

Kursi “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi” vizuālās mākslas skolotājiem

Pārdaugavas mūzikas un mākslas skola, Graudu iela 59

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

15.12.2018

TDK “Dancītis” koncerts “Brīnums ir ticēt”

VEF kultūras pils, Ropažu iela 2

BJC "IK Auseklis"

18.12.2018 plkst. 18.00

TDK “Pipariņš” Ziemassvētku koncerts

Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Iļģuciema vidusskola

19.12.2018 plkst. 18.00

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas TDK Ziemassvētku koncerts

Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Kr. Barona 97a

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

20.12.2018

TDK “Ozolēni” Ziemassvētku koncerts

Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Friča Brīvzemnieka pamatskola

27.12.2018 plkst. 15.00

Seminārs mūzikas pedagogiem “Populārās mūzikas daudzveidība un muzicēšana ansamblī”

Rīgas 45. vidusskola, Ropažu iela 34

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

13.01.2019

TDA “Līgo” studijas koncerts

Ogres kultūras centrs

Rīgas Angļu ģimnāzija

17.01.2019 plkst. 15.00

Vidzemes priekšpilsētas zēnu koru sadraudzības koncerts

Rīgas 49. vidusskola, Kr. Valdemāra 65

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ināra Freimane

21.01.2019 - 23.01.2019

Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2019” darbu iesniegšana

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

23.01.2019 plkst. 14.30

Seminārs par skolēnu skatuves runas konkursa norisi, saturu un vērtēšanas kritērijiem

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

24.01.2019

Ziemeļvalstu ģimnāzijas 1.-4. klašu TDK svētku koncerts

Ziemeļvalstu ģimnāzija, Paula Lejiņa iela 12

Ziemeļvalstu ģimnāzija

25.01.2019

Labdarības koncerts “Es jau esmu liels”

Mežciema pansionāts

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ināra Freimane

31.01.2019 plkst. 14.00

Tauats dziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala”

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

04.02.2019 - 20.02.2019

Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2019”

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

04.02.2019

XII Latvijas Skolu jaunatnes deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

11.02.2019 - 15.02.2019

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” I kārta

VEF Kultūras pils kamerzāle, Ropažu iela 2

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Evija Milzarāja

24.02.2019 plkst. 11.00

Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

27.02.2019 plkst. 14.00

Vokāli instrumentālās mūzikas konkurss “No Baroka līdz rokam” grupām ar skaņu pastiprinošām iekārtām

Rīgas 45. vidusskola, Ropažu iela 34

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru

04.03.2019 - 08.03.2019

Skatuves runas konkurss rajonos/priekšpilsētās

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

05.03.2019 plkst. 15.00

Vidzemes priekšpilsētas zēnu koru sadraudzības koncerts

Rīgas Juglas sākumskola, Skrudalienas iela 1

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ināra Freimane

06.03.2019 - 08.03.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes “Visa mana grezna rota” darbu iesniegšana un iekārtošana

Dažādās norises vietās

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

07.03.2019

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2019” II kārta

BJC "IK Auseklis", Silciema iela 3

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru

11.03.2019 - 28.03.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Visa mana grezna rota”

Dažādās norises vietās

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

12.03.2019 plkst. 14.00

Rīgas folkloru kopu skate

Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

21.03.2019 plkst. 14.00

Rīgas folkloru kopu skate

BJC "IK Auseklis", Silciema iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

22.03.2019

Vokāli instrumentālās mūzikas konkurss “No Baroka līdz rokam” FINĀLS

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru

30.03.2019

Mazākumtautību folkloras kopu skate

Rīgas 71. vidusskola, Iļģuciema iela 6

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

01.04.2019 - 05.04.2019

XII Latvijas Skolu jaunatnes deju svētku skate

Izglītības iestādes

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

05.04.2019

VISC Skatuves runas konkursa Rīgas kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

03.05.2019

VISC Skatuves runas konkursa fināls

Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa iela 13

Valsts izglītības satura centrs

11.05.2019

Mātes dienai veltīts koncerts

LIDO atpūtas centrs, Krasta iela 76

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa