Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

07.04.2022 - 03.11.2022

Vides izziņas konkurss “Deviņas zaļās pieturas”

Skat. Nolikumā

Rīgas Jauno tehniķu centrs/ Ilze Herberga, 29221675

27.04.2022 - 02.12.2022

Vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties – 2022!”

Skat. Nolikumā

Rīgas Jauno tehniķu centrs/ Ilze Herberga, 29221675

19.09.2022 - 21.10.2022

Rīgas atklātais bērnu un jauniešu foto konkurss – izstāde „Latvijas Pērle – arhitektūra”

Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88

Rīgas Jauno tehniķu centrs/ Sanita Zīverte, 26036056

30.09.2022 - 14.10.2022

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku izstāde “Vienas gleznas stāsts”

Izstāžu zāle, Baltāsbaznīcas ielā 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Elita Kalnača

05.10.2022

Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības teātra mākslas pedagogu informatīvais seminārs/sanāksme

Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” Aktu zālē, Sarkandaugavas ielā 24

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Reinis Vējiņš

05.10.2022 plkst. 10:00 - 15:00

Profesionālās kompetences pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Gunārs Antapsons

07.10.2022 plkst. 10:30 - 12:30

Rīgas interešu izglītības mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu pedagogu informatīvā sanāksme/seminārs

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Ivetta Tamane

07.10.2022 plkst. 15:00 - 18:00

Informatīvā sanāksme/seminārs Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem un pedagogiem

Rīgas 45. vidusskolas, Ropažu ielā 34, svētku zālē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Ineta Bērziņa

10.10.2022 - 28.10.2022

Rīgas interešu izglītības audzēkņu un skolotāju radošais koncerts “Tautasdziesmu maratons” – darbu iesniegšana

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Reinis Vējiņš

10.10.2022

Metodisko materiālu skatei elektroniska pieteikuma aizpildīšanas pēdēja diena

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Marina Lučko

11.10.2022 plkst. 09:00 - 18:00

Metodisko materiālu skates darbu iesniegšana

Baltāsbaznīcas iela 14, 303. telpā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Marina Lučko

12.10.2022 - 04.11.2022

Metodisko materiālu skates darbu novērtēšana

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Marina Lučko

18.10.2022 plkst. 14:00 - 16:20

Informatīvais seminārs Rīgas izglītības iestāžu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu pedagogiem

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Elita Kalnača, Gunārs Antapsons

19.10.2022 - 20.10.2022

Metodisko materiālu skates darbu prezentācijas

Attālināti/tiešraidē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Marina Lučko

20.10.2022

Pieteikumu iesniegšanas termiņš Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Skat. Nolikumā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

24.10.2022 plkst. 09:00 - 14:35

Praktiskais seminārs “Zīda apgleznošanas meistardarbnīca”

Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas skolēnu pils”, Krišjāņa Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Elita Kalnača, Gunārs Antapsons

25.10.2022 - 30.11.2022

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Skat. Nolikumu

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

25.10.2022 plkst. 14.00-16.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

26.10.2022 plkst. 14.00-16.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

27.10.2022 plkst. 9.00-16.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

04.11.2022 plkst. 16:00

Rīgas mūsdienu un citu deju žanru radošais festivāls “Dejo ar vadītāju”

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kultūras centrs "Iļģuciems"

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Ivetta Tamane

10.11.2022

Pieteikumu iesniegšanas termiņš dalībai Vides izziņas konkursa “Nāc dārzā ciemoties – 2022!” 4. kārtā

Skat. Nolikumā

Rīgas Jauno tehniķu centrs/ Ilze Herberga, 29221675

15.11.2022 - 29.11.2022

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādes “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14; Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskā estētikas skola”, Andreja Saharova ielā 35; Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Altonavas ielā 6, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

15.11.2022

Metodisko materiālu skates darbu autoru apbalvošana

Skat. Nolikumā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Marina Lučko

18.11.2022

Rīgas interešu izglītības audzēkņu un skolotāju radošais koncerts “Tautasdziesmu maratons”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Reinis Vējiņš

24.11.2022 plkst. 12.00-18.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.” neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

24.11.2022 plkst. 14.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Ziedonis. Pasaule. Es.” laureātu apbalvošanas pasākums

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 34, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

25.11.2022 plkst. 14.00-16.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.” neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

27.11.2022 plkst. 12:00

Bērnu vokālo ansambļu pirmskolas un sākumskolas vecuma grupu dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai”

Kultūras pils "Ziemeļblāzma"

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Arta Grīna

28.11.2022 plkst. 9.00-16.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.” neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14,

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

29.11.2022 plkst. 14.00-18.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādei “Ziedonis. Pasaule. Es.” neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

30.11.2022 plkst. 9.00-16.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa laureātu izstādes “Ziedonis. Pasaule. Es.” darbu izņemšana

Atbilstoši Nolikumam izstāžu norises vietās

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača