Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

23.04.2019 plkst. 14.00

Rīgas jaukto koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Evija Milzarāja, Santa Vancāne

24.04.2019 - 26.04.2019

Kursi “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem” Interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem

Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”, Jēkabpils ielā 19A un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā1.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

25.04.2019 plkst. 15.00

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skates noslēgums

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Zinaida Soboļeva

25.04.2019 plkst. 14.00 - 26.04.2019

Kursi “Vizuālo elementu un principu pielietojums skolas mācību telpas interjera veidošanā”

Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

26.04.2019 - 27.04.2019

XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu!”

Valmiera

Valsts izglītības satura centrs

26.04.2019 plkst. 11.00-17.00

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa –izstādes “Visa mana grezna rota” II kārtai vizuāli plastiskās mākslas darbus IESNIEGŠANA

Rīgas mākslas telpas INTRO zāle, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

01.05.2019 - 19.05.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Visa mana grezna rota”

Rīgas mākslas telpa, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

02.05.2019 - 03.05.2019

Kursi interešu izglītības skolotājiem “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

03.05.2019

VISC Skatuves runas konkursa fināls

Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa iela 13

Valsts izglītības satura centrs

07.05.2019 plkst. 18.00

1.- 4. klašu koru lielkoncerts “Rīgas gailis 2019”

Rīgas Doms, Herdera laukums 6

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Evija Milzarāja, Santa Vancāne

11.05.2019

Mātes dienai veltīts koncerts

LIDO atpūtas centrs, Krasta iela 76

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

13.05.2019 plkst. 15.30

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes “Visa mana grezna rota” laureātu apbalvošanas pasākums

Rīgas mākslas telpa, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

14.05.2019 - 16.05.2019

Kursi interešu izglītības metodiķiem “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

01.10.2019 - 31.10.2019

Teātru skate veltīta Dziesmu svētkiem, raj./priekšp.kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle