Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

22.09.2023 plkst. 10.00 - 12.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldības mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu pedagogu sanāksme/ seminārs

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

28.09.2023 plkst. 10.00 - 29.09.2023

Pedagogu profesionālās kompetences programma “Iespiedgrafikas augstpsieduma tehnikās: no zīmējuma līdz estampam.”

Grafikas darbnīca, Kalēju iela 30, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Elita Kalnača

06.10.2023 plkst. 11.00 - 13.00

Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju un pedagogu sanāksme/seminārs “Ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Baltāsbaznīcas ielā 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

16.10.2023 plkst. 10.00

Pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programma ”Kolāža”

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

20.10.2023 plkst. 10.00 - 16.30

Seminārs “Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un metodisko materiālu “Burti dārzā”, “Zirnulis”  pielietošana praktiskā darbā”

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs