Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

01.10.2019 - 31.10.2019

Teātru skate veltīta Dziesmu svētkiem, raj./priekšp.kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle