Darba plāns

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

01.04.2019 - 06.12.2019

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2019

skatīt nolikumu

Rigas domes izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Marina Lučko

30.10.2019 - 20.11.2019

Kursi “Grima pamati”

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

14.11.2019

Interešu izglītības metodisko materiālu skates apbalvošanas pasākums

BJC "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

14.11.2019 - 21.11.2019

Kursi “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365”

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

15.11.2019 - 06.12.2019

Interešu izglītības metodisko materiālu skates izstāde

BJC "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

19.11.2019 - 22.11.2019

Kursi “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

22.11.2019

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotāju seminārs “Rotas. Tekstilmateriāla otrreizēja izmantošana”

BJC "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

25.11.2019 - 26.11.2019

Kursi “Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana”

BJC "Laimīte", Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Arta Grīna

25.11.2019

Seminārs “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem” vides interešu izglītības skolotājiem

Rīgas Jauno tehniķu centrā, Rīgā, Bauskas ielā 88.

Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Sanita Zīverte, Gunārs Antapsons

26.11.2019 plkst. 14.00 - 28.11.2019

Rīgas 4.klašu skolēnu konkursa “Pieskati uguni!” PUSFINĀLI

Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Hanzas ielā 5

BJC "Daugmale" sadarbībā ar RDIKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi, Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu

26.11.2019

Kursi “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”

Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Ivetta Tamane

27.11.2019

Seminārs “Krāsas un kompozīcija dabā un rokdarbos”

BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

01.12.2019 plkst. 12.00

Pirrmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu svētki “Mīlestības diena Latvijai”

Kultūras pils "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Arta Grīna, Santa Vancāne

04.12.2019 plkst. 14.00

Rīgas 4.klašu skolēnu konkursa “Pieskati uguni!” FINĀLS

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, Ķengaraga ielā 3/1

BJC "Daugmale" sadarbībā ar RDIKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi, Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu

05.12.2019

Seminārs “Apģērbu dizaina un apģērbu kolekcijas veidošanas pamatprincipi, modes aktualitātes, paņēmieni un tehnikas ieceres vizualizācijai un mūsdienīgu rotājumu izveidei uz auduma”

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, K.Valdemāra 139, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Elita Kalnača

17.02.2020 - 21.02.2020

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 1. kārta

VEF Kultūras pils kamerzāle, Ropažu iela 2, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Arta Grīna

02.03.2020 - 06.03.2020

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa II kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

12.03.2020 - 13.03.2020

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 2. kārta

BJC "Laimīte", Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Antra Strikaite, Arta Grīna, Santa Vancāne

23.03.2020 - 26.03.2020

Rīgas tautas deju kolektīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra pārbaudes skates mēģinājumi

VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

27.03.2020 - 29.03.2020

Rīgas tautas deju kolektīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra pārbaudes skates

VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs/ Ineta Bērziņa

03.04.2020 plkst. 14.00

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa III kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Laura Paegle