Darbinieki

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra (turpmāk – centrs) pamatfunkcija ir nodrošināt interešu izglītības metodiskā darba vienotu vadību un attīstību Rīgā.

Centra personālsastāvu veido: vadītājs, projektu vadītāji, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājs, jomu galvenie speciālisti, izglītības metodiķi – pasākumu koordinatori un video operators.

Inga Cimiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja


Tālrunis: +371 26350621
E-pasts: icimina@edu.riga.lv

Santa Vancāne

Projektu vadītāja, Centra vadītājas vietniece


Tālrunis: +371 29385336
E-pasts: svancane2@edu.riga.lv

Gunārs Antapsons

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājs


Tālrunis: +371 29620325
E-pasts: gantapsons@edu.riga.lv

Marina Lučko

Projektu vadītāja metodiskajā darbā


Tālrunis: +371 26807009
E-pasts: mlucko@edu.riga.lv

Ilona Plūme

Galvenā speciāliste koru mūzikas jomā


Tālrunis: +371 28443757
E-pasts: iplume3@edu.riga.lv

Arta Grīna

Galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā


Tālrunis: +371 29557442
E-pasts: agrina@edu.riga.lv

Elita Kalnača

Galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā


Tālrunis: +371 67340659
E-pasts: ekalnaca2@edu.riga.lv

Ivetta Tamane

Galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā


Tālrunis: +371 29137603
E-pasts: itamane@edu.riga.lv

Ineta Bērziņa

Galvenā speciāliste tautas dejas jomā


Tālrunis: +371 29333653
E-pasts: iberzina6@edu.riga.lv

Dina Liepa

Galvenā speciāliste folkloras jomā


Tālrunis: +371 28232687
E-pasts: dliepa4@edu.riga.lv

Reinis Vējiņš

Galvenais speciālists Teātra mākslas jomā


Tālrunis: +371 26371731
E-pasts: rvejins@edu.riga.lv

Alda Bēvalde

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 26404919
E-pasts: abevalde@edu.riga.lv

Ilze Rimicāne

Latgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29701995
E-pasts: irimicane2@edu.riga.lv

Ilze Herberga

Vidzemes priekšpilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29221675
E-pasts: iherberga@edu.riga.lv

Kristīne Lāriņa

Centra un Ziemeļu rajonu pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 26539973
E-pasts: klarina@edu.riga.lv

Oskars Vainausks

Video operators


Tālrunis: +371 27006049
E-pasts: ovainausks@edu.riga.lv