Darbinieki

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra (turpmāk – centrs) pamatfunkcija ir nodrošināt interešu izglītības metodiskā darba vienotu vadību un attīstību Rīgā.

Centra personālsastāvu veido: vadītājs, interešu izglītības pedagogu metodisko apvienību vadītājs, izglītības metodiķi un speciālisti

Inga Cimiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja


Tālrunis: +371 26350621
E-pasts: inga.cimina@intereses.lv

Gunārs Antapsons

Skolotāju tālākizglības metodiķis


Tālrunis: +371 29620325
E-pasts: gunars.antapsons@intereses.lv

Dace Lazdiņa

Izglītības metodiķe, kultūras un sporta darba organizatore


Tālrunis: +371 29177338
E-pasts: dace.lazdina@intereses.lv

Santa Vancāne

Izglītības metodiķe, pilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29385336
E-pasts: santa.vancane@intereses.lv

Dina Liepa

Folkloras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 28232687
E-pasts: dina.liepa@intereses.lv

Gaļina Novikova

Mūsdienu un citu deju žanru skolotāju metodiskās apvienības metodiķe Centra, Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā


Tālrunis: +371 28281359
E-pasts: galina.novikova@intereses.lv

Sarmīte Kadiķe

Mūsdienu un citu deju žanru skolotāju metodiskās apvienības metodiķe Kurzemes rajonā un Zemgales un Latgales priekšpilsētā


Tālrunis: +371 29489282
E-pasts: sarmite.kadike@intereses.lv

Evija Milzarāja

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Bērnu un jauniešu centru un Centra rajona metodiķe


Tālrunis: +371 26411385
E-pasts: evija.milzaraja@intereses.lv

Ieva Apsīte

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības metodiķe Latgales priekšpilsētā


Tālrunis: +371 26856635
E-pasts: ieva.apsite@intereses.lv

Alda Šeļegovska

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas metodiķe


Tālrunis: +371 26427825
E-pasts: alda.selegovska@intereses.lv

Ināra Freimane

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības Vidzemes priekšpilsētas metodiķe


Tālrunis: +371 29546202
E-pasts: inara.freimane@intereses.lv

Nataļja Jekimova

Ziemeļu rajona mūzikas jomas metodiķe


Tālrunis: +371 29221814
E-pasts: natalja.jekimova@intereses.lv

Zinaīda Soboļeva

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 29113528
E-pasts: zinaida.soboleva@intereses.lv

Gita Pērkone

Sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 29443630
E-pasts: gita.perkone@intereses.lv

Ineta Bērziņa

Deju jomas metodiskās apvienības vadītāja, Vidzemes priekšpilsētas tautas deju metodiķe


Tālrunis: +371 29333653
E-pasts: ineta.berzina@intereses.lv

Ineta Svilāne

Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona tautas deju jomas metodiķe


Tālrunis: +371 29485400
E-pasts: ineta.svilane@intereses.lv

Inga Ķepule

Tautas deju skolotāju metodiskās apvienības Centra un Ziemeļu rajonu metodiķe


Tālrunis: +371 29156646
E-pasts: inga.kepule@intereses.lv

Inga Annaite

Tautas deju skolotāju, metodiskās apvienības vadītāja Latgales priekšpilsētā


Tālrunis: +371 26537779
E-pasts: inga.annaite@intereses.lv

Laura Paegle

Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 27006034
E-pasts: laura.paegle@intereses.lv

Līga Riekstiņa

Izglītības metodiķe, teātra mākslas metodiskās apvienības darba organizatore


Tālrunis: +371 26159979
E-pasts: liga.riekstina@intereses.lv

Zane Goiževska

Izglītības metodiķe, teātra mākslas metodiskās apvienības darba organizatore


Tālrunis: +371 27006023
E-pasts: zane.goizevska@intereses.lv

Jānis Rage – Raģis

Tehniskās jaunrades metodiskās apvienības metodiķis


Tālrunis: +371 29518387
E-pasts: janis.rageragis@intereses.lv

Dagnija Ramane

Vizuāli plastiskās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 29460028
E-pasts: dagnija.ramane@intereses.lv

Viva Dzene

Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja


Tālrunis: +371 27006045
E-pasts: viva.dzene@intereses.lv

Alda Bēvalde

Zemgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 26404919
E-pasts: alda.bevalde@intereses.lv

Maira Kalniņa

Ziemeļu rajona pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29104908
E-pasts: maira.kalnina@intereses.lv

Ilze Rimicāne

Latgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29701995
E-pasts: ilze.rimicane@intereses.lv

Maija Feldmane

Centra rajona pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29545205
E-pasts: maija.feldmane@intereses.lv

Ilze Herberga

Vidzemes priekšpilsētas un Kurzemes rajona pasākumu koordinatore


Tālrunis: +371 29221675
E-pasts: ilze.herberga@intereses.lv

Oskars Vainausks

Video operators


Tālrunis: +371 27006049
E-pasts: oskars.vainausks@intereses.lv