Pasākumi

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija
Konkursi, skates

16.11.2020 - 16.12.2020

Rīgas atklātais bērnu un jauniešu datorgrafikas konkurss – izstāde „Mans vaļasprieks, manas intereses”

Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88. Konkursa darbi būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā.

Rīgas Jauno tehniķu centrs

26.11.2020 - 16.12.2020

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Laikmetīgā māksla. Nākotnes arhitektūra”

Rīgas Jauno tehniķu centra izstāžu zālē, Bauskas ielā 88, kā arī digitāli www.rjtc.lv

Rīgas Jauno tehniķu centrs

07.12.2020 - 10.12.2020

Rīgas 4.klašu skolēnu konkurss ”Pieskati uguni”

Neklātienē

Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Ilze Rimicāne, 29701995, ilze.rimicane@intereses.lv

17.12.2020 - 23.02.2021

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla.“Mežs kā dabas sastāvdaļa”

BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, un kultūras pilī “Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"/ Maira Kalniņa, mupeniece2@edu.riga.lv

01.01.2021 - 31.01.2021

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss (1. kārta, izglītības iestādēs)

Atbilstoši situācijai valstī - var tik organizēts klātienē vai attālināti.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

01.02.2021 - 31.03.2021

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss (2. kārta)

Atbilstoši situācijai valstī - var tik organizēts klātienē vai attālināti.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

Semināri

27.11.2020 plkst. 9.00

Seminārs “Attālinātais darbs Zoom un Teams platformās”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

01.12.2020 plkst. 10.00

Seminārs “Efektīva komunikācija domstarpību risināšanai un ilgtspējīgai sadarbībai”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

02.12.2020 plkst. 10.00

Seminārs “Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana kā efektīva un palīdzoša mācīšanās procesa daļa”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

04.12.2020 plkst. 13.00

Seminārs mūsdienu dejas skolotājiem

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Ivetta Tamane

Izstādes

05.11.2020 - 05.12.2020

Izstāde “No koka līdz elektronikai- tranzistoram-70, radiofonam-90, RSP- 80 ! “

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" K.Barona ielā 99, Izstāžu zālē 117.telpā

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", atb. Kristīne Lārīņa, tel.; 672792054.

16.11.2020 - 16.12.2020

Rīgas atklātais bērnu un jauniešu datorgrafikas konkurss – izstāde „Mans vaļasprieks, manas intereses”

Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88. Konkursa darbi būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā.

Rīgas Jauno tehniķu centrs

26.11.2020 - 16.12.2020

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Laikmetīgā māksla. Nākotnes arhitektūra”

Rīgas Jauno tehniķu centra izstāžu zālē, Bauskas ielā 88, kā arī digitāli www.rjtc.lv

Rīgas Jauno tehniķu centrs

17.12.2020 - 23.02.2021

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla.“Mežs kā dabas sastāvdaļa”

BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, un kultūras pilī “Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"/ Maira Kalniņa, mupeniece2@edu.riga.lv