Darba plāns - apvienība "Vides izglītība"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

25.11.2019

Seminārs “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem” vides interešu izglītības skolotājiem

Rīgas Jauno tehniķu centrā, Rīgā, Bauskas ielā 88.

Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Sanita Zīverte, Gunārs Antapsons