Par apvienību

Esam dejojot. Gribam apgaismoti iet dejas ceļa virzienā līdzi laikam,līdzi Deju svētkiem. Aicinam deju pedagogus uzdrīkstēties atrast savu ceļu dejā,meklēt dejas attīstības vēsturē sev saistošu un interesantu materiālu. Mēs saucamies šajā goda vārdā – deju skolotāji, lai saviem dejotājiem palīdzētu pēc būtības un godīgi.

Iesim visi kopā pa dejas ceļu.Sadosim rokas dārziņā ,lai labāk sajustu viens otru.Tecēsim trejdeviņus apļus trejdeviņas reizes pa saulei,pret sauli,līdz kopīgā dejā izjutīsim kopības un dejas mākslas brīnumu.