Darba plāns - apvienība "Tautas deja"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

14.05.2021

Seminārs „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons