Nolikumi

  • Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” NOLIKUMS

  • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” NOLIKUMS

  • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

  • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2019” Rīgas kārta NOLIKUMS