Nolikumi

  • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2023” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkursa “Anekdošu virpulis” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS