Nolikumi

  • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate NOLIKUMS

  • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” NOLIKUMS

  • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS