Apvienības Jaunumi

Noslēgusies Rīgas mazākumtautību folkloras kopu skate

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā 10.martā valdīja liela rosība. Savam folkloras sarīkojumam jeb skatei “Mūsu sētā svētki!”, gatavojās Rīgas mazākumtautību folkloras kopu dalībnieki. Šogad dalībnieku skaits bija liels, tika pārstāvētas 8 folkloras kopas ar 9 priekšnesumiem. Skolotāju ieguldītais darbs, gatavojot priekšnesumus, ir bijis...

Lasīt tālāk ->

Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala 2018”

Šī gada 9.martā Rīgas Latviešu biedrības namā salidoja Lakstīgalas no visas Latvijas. Latvijā par lakstīgalu sauc ne tikai putnu ar skaisto balsi, bet arī Roberta Zuikas sastādītā tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala” pārzinātājus! Starp vairāk kā 200 lakstīgalām biedrības nama zālē varēja satikt...

Lasīt tālāk ->

Jaunumi mūsu mājas lapā! Darbību uzsākusi Metodisko materiālu datu bāze!

Viens no  Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra  galvenajiem mērķiem ir sniegt metodisko palīdzību interešu izglītības pedagogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus interešu izglītībā, kā arī apkopot interešu izglītības pedagogu inovatīvo (labāko) pieredzi un darbību. Centrs atbalsta mācību – metodisko un informatīvo materiālu...

Lasīt tālāk ->

Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” atvērto durvju dienas

Laipni aicināti no 8.janvāra līdz 28.februārim apmeklēt atvērto durvju dienas Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis’’ no pl.11.00 līdz pl.17.00. Apskatāmi mūsu audzēkņu 1.mācību pusgada darbi. Lūgums pieteikt skolēnu grupas: Tālruņi:  67349492; 29595099, e-pasts: dz-tml@inbox.lv   Informāciju sagatavoja: Dace Timule BJC “Mīlgrāvis” direktora...

Lasīt tālāk ->

Aicinām apmeklēt Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu prezentācijas 13. novembrī

Ceturto gadu Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicināja interešu izglītības skolotājus piedalīties metodisko materiālu skatē, izstrādājot metodisko materiālu par pašu izvēlētu tēmu, tā rodot iespēju skolotājiem atbilstīgi savām profesionālajām kompetencēm apkopot darba pieredzi...

Lasīt tālāk ->

Metodisko materiālu skate – skolotāju profesionālās meistarības izpausme

Izglītībā liela nozīme ir skolotāju profesionālajai meistarībai, kad nepārtrauktā mijiedarbībā skolēniem tiek nodotas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lietojot daudzveidīgas metodes un mācību līdzekļus. Jau vairāku gadu garumā Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicina...

Lasīt tālāk ->