Darba plāns - apvienība "Folklora"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

08.11.2022 plkst. Plkst.15.00

Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” nolikums

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, Dina Liepa