Darba plāns - apvienība "Folklora"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

24.02.2021 plkst. 10.00

Tiešsaistes seminārs „Pamatnosacījumi un rīki mūsdienīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesa īstenošanā interešu izglītības programmās” Rīgas Interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un izglītības metodiķiem

Tiešsaistē

RDIKSD sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Inga Cimiņa

20.03.2021 plkst. 9.30

VISC kursi „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā” [3.daļa]

Tiešsaistē

Valsts izglītības satura centrs/ Māra Mellēna

24.04.2021 plkst. 9.30

VISC kursi „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā” [4.daļa]

Tiešsaistē

Valsts izglītības satura centrs/ Māra Mellēna