Darba plāns - apvienība "Folklora"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

14.05.2021

Seminārs „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

28.05.2021

Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2021” video priekšnesumu iesūtīšana

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa

28.05.2021

Tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2021” video priekšnesumu iesūtīšana

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dina Liepa