Darba plāns - apvienība "Folklora"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

16.10.2020 - 23.10.2020

Kursi “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Dina Liepa, Ineta Bērziņa