Protokoli

  • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

  • Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” NOLIKUMS

  • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2017 NOLIKUMS

  • RĪGAS TRADICIONĀLĀS DZIEDĀŠANAS KONKURSA „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2016” NOLIKUMS NOLIKUMS

  • Rīgas tradicionālais dziedāšanas konkurss „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” NOLIKUMS