Par apvienību

Kas būtu mēs bez zināšanām par savu pagātni? Ikviena jauna atskārsme mūs dara bagātākus! Rīgas folkloras kopu bērni un jaunieši ir zinātkāri, draudzīgi, iecietīgi, talantīgi un ļoti aktīvi, jo gada laikā viņi pagūst gan izstāstīt pa stāstam, gan izdziedāt dziesmas, muzicēt uz dažādiem instrumentiem, sadejot Novada sarīkojumā, svinēt gadskārtu svētkus un piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku”, bet viņu skolotāji savas zināšanas uzkrāj un liek lietā gan kursos, gan semināros, gan dažādās kopā sanākšanas reizēs un, protams, ikdienā – strādājot ar saviem audzēkņiem!