Nolikumi (arhīvs)

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2024” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālā sarīkojuma “Senā skaņu pasaule” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkurss “Anekdošu virpulis” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” nolikums NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums “Senie amati un prasmes” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkursa “Anekdošu virpulis” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” nolikums NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais video sarīkojums “No saknēm uz galotnēm” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” 2022 NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2022” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkurss “Anekdošu virpulis” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 2021 NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2021” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2021” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras programmas „Rotā saule, rotā bite” Rīgas tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2020” NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras programmas ”Rotā saule, rotā bite” Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums- skate NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras programmas „Rotā saule, rotā bite” Rīgas tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 2020” NOLIKUMS

 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2019” Rīgas kārta NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate NOLIKUMS

 • Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2018” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate NOLIKUMS

 • Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” NOLIKUMS

 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018” Rīgas kārtas NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2017 NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālās dziedāšanas konkurss “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” NOLIKUMS

 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību “LAKSTĪGALA 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālās muzicēšanas konkurss „KLABERJAKTE 2016” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate NOLIKUMS

 • RĪGAS TRADICIONĀLĀS DZIEDĀŠANAS KONKURSA „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2016” NOLIKUMS NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku RĪGAS TRADICIONĀLĀS MUZICĒŠANAS KONKURSS „KLABERJAKTE 2015” NOLIKUMS

 • RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPU UN PULCIŅU SKATE NOLIKUMS

 • RĪGAS TRADICIONĀLĀS DZIEDĀŠANAS KONKURSS „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu festivāls “Mana dziesmu vācelīte” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais muzicēšanas konkurss „KLABERJAKTE 2014” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais dziedāšanas konkurss „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” NOLIKUMS