Darba plāns - apvienība "Skolu muzeju apvienība"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

14.11.2019

Interešu izglītības metodisko materiālu skates apbalvošanas pasākums

BJC "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko