Darba plāns - apvienība "Skolu muzeju apvienība"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

11.10.2021 - 10.11.2021

Interešu izglītības metodisko materiālu skate 2021

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

08.11.2021 - 29.11.2021

Seminārs “Digitālie rīki skolas muzeja darbā”

Tiešsaistē, Zoom platformā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas Skolu muzeju/ Gunārs Antapsons, Uģis Varslavāns