Darba plāns - apvienība "Skolu muzeju apvienība"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

28.04.2021 - 29.04.2021

Seminārs “Dzimtas vēstures pētniecība un ciltskoku veidošana” skolu muzeju pedagogiem

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons