Nolikumi

  • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS
    Veikti grozījumi ar Tehniskās jaunrades nama „Annas ” 01.10.2020. nolikumu Nr.TJNA2-20-10-nos

  • Rīgas atklātās sacensības trases automodelismā NOLIKUMS