Nolikumi

  • Rīgas izglītības iestāžu datorgrafikas konkurss – izstāde “Skats pa logu” NOLIKUMS

  • Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss NOLIKUMS

  • Rīgas jaunāko klašu skolēnu un viņu vecāku tehniskās modelēšanas konkurss – izstāde “Rūķu māja” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Dziedādami, dejodami…” NOLIKUMS