Nolikumi

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīša darbnīca 12” NOLIKUMS

 • Konkurss “Elektrons” Rīgas un Latvijas vispārizglītojošo skolu un ģimnāziju 7.-9.kl. un 10. – 12. klašu audzēkņiem NOLIKUMS

 • Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss NOLIKUMS

 • Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi!” Rīgas atklātā kārta NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkursa nolikums NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu foto konkurss – ceļojošā izstāde “Mana sirds ir tur…” NOLIKUMS

 • Atklātās sacensības raķešu modelismā “RĪGAS PAVASARIS” NOLIKUMS

 • Kuģu modeļu sacensības “Riga Cup 2018” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības F-1-A, B, C, H, G un H-600 lidmodeļu klasēs NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības ”Rudens kauss” daudzcīņa kartinga sportā NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

 • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstāde – konkurss ,,Nekur nav tik labi kā mājās” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Mana sirds tautasdziesma” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu datorgrafikas konkurss – izstāde “Latvija ir manas mājas” NOLIKUMS

 • Kuģu modeļu sacensības mini baseinā “Rīgas vilnis 2018’’ NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais trases automodelisma konkurss NOLIKUMS