Nolikumi

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīša darbnīca 12” NOLIKUMS

  • Jauno vides pētnieku konkurss ”Iepazīsti Latvijas dabu” NOLIKUMS

  • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstāde – konkurss ,,Nekur nav tik labi kā mājās” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Mana sirds tautasdziesma” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu datorgrafikas konkurss – izstāde “Latvija ir manas mājas” NOLIKUMS

  • Kuģu modeļu sacensības mini baseinā “Rīgas vilnis 2018’’ NOLIKUMS

  • Rīgas atklātais trases automodelisma konkurss NOLIKUMS