Nolikumi

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Ieskaties Latvijas dabā!” NOLIKUMS

  • LEGO robotikas radošās sacensības NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās sacensības dronu modelismā “Rudens Drons” NOLIKUMS

  • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstāde – konkurss ,,Mīli darbu, darbs mīlēs tevi” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu fotokonkurss “Mēs dzīvojam Rīgā” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošā konkursa-izstādes “Latvijas armijai 100” NOLIKUMS