Nolikumi

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Dziedādami, dejodami…” NOLIKUMS