Nolikumi

  • Kuģu modeļu sacensības “Riga cup 2020” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “SPORTS IEDVESMO” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās sacensības trases automodelismā NOLIKUMS