Darba plāns - apvienība "Tehniskā jaunrade"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

02.05.2019 - 03.05.2019

Kursi interešu izglītības skolotājiem “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

14.05.2019 - 16.05.2019

Kursi interešu izglītības metodiķiem “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”

BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19.A

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons