Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

13.12.2018 - 15.12.2018

Kursi “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi” vizuālās mākslas skolotājiem

Pārdaugavas mūzikas un mākslas skola, Graudu iela 59

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

21.01.2019 - 23.01.2019

Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2019” darbu iesniegšana

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

04.02.2019 - 20.02.2019

Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2019”

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

06.03.2019 - 08.03.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes “Visa mana grezna rota” darbu iesniegšana un iekārtošana

Dažādās norises vietās

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

11.03.2019 - 28.03.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Visa mana grezna rota”

Dažādās norises vietās

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene