Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

25.01.2022 - 04.02.2022

Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “LIDICE 2022” izstāde

Dzelzceļa muzejs, Uzvaras bulvāris 2A, Rīga

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru/ Sandra Mieze, Elita Kalnača