Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

11.10.2021 - 10.11.2021

Interešu izglītības metodisko materiālu skate 2021

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

28.10.2021

Termiņš elektroniskā pieteikuma iesūtīšanai dalībai Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”

Iesūta elektroniski atbilstoši konkursa Nolikumam

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

01.11.2021 plkst. 13.00-18.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

02.11.2021 plkst. 9.00-14.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

03.11.2021 plkst. 9.00-16.00

Darbu iesniegšana Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

24.11.2021 - 07.12.2021

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” izstāde

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

14.12.2021 plkst. 9.00-13.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

15.12.2021 plkst. 14.00-18.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

16.12.2021 plkst. 9.00-13.00

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača