Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

25.04.2019 plkst. 14.00 - 26.04.2019

Kursi “Vizuālo elementu un principu pielietojums skolas mācību telpas interjera veidošanā”

Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

26.04.2019 plkst. 11.00-17.00

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa –izstādes “Visa mana grezna rota” II kārtai vizuāli plastiskās mākslas darbus IESNIEGŠANA

Rīgas mākslas telpas INTRO zāle, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

01.05.2019 - 19.05.2019

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Visa mana grezna rota”

Rīgas mākslas telpa, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene

13.05.2019 plkst. 15.30

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes “Visa mana grezna rota” laureātu apbalvošanas pasākums

Rīgas mākslas telpa, Kungu iela 3

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Dagnija Ramane, Viva Dzene