Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

28.09.2023 plkst. 10.00 - 29.09.2023

Pedagogu profesionālās kompetences programma “Iespiedgrafikas augstpsieduma tehnikās: no zīmējuma līdz estampam.”

Grafikas darbnīca, Kalēju iela 30, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Elita Kalnača