Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

10.12.2019 - 11.12.2019

Kursi “Dekors interjerā. Mākslas darbs interjerā. Tehnikas un paņēmieni”

Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons