Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

13.04.2021 - 13.05.2021

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 1. kārta

Konkursa - izstādes darbu katalogs no 1. maija pieejams www.intereses.lv

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača

30.04.2021 - 06.05.2021

Kursi “Fotografēšanas un fotogrāfijas apstrādes pamatprincipi. Teorija un praktikums pedagogiem darbā ar skolēniem”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

11.05.2021 - 13.05.2021

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 2. kārtai neizvirzīto darbu izņemšana

Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Elita Kalnača