Darba plāns - apvienība "Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

26.01.2021 - 11.02.2021

49.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2021”

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Skat. nolikumu https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm/ Sandra Mieze

11.02.2021

49.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2021” apbalvošanas pasākums

Skat. nolikumu https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm/ Sandra Mieze