Darba plāns - apvienība "Teātris"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

11.10.2021 - 10.11.2021

Interešu izglītības metodisko materiālu skate 2021

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

19.10.2021 plkst. 11.00

Seminārs “Teksta nozīme teātrī”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Reinis Vējiņš, Gunārs Antapsons