Darba plāns - apvienība "Teātris"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

23.01.2019 plkst. 14.30

Seminārs par skolēnu skatuves runas konkursa norisi, saturu un vērtēšanas kritērijiem

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

04.03.2019 - 08.03.2019

Skatuves runas konkurss rajonos/priekšpilsētās

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

05.04.2019

VISC Skatuves runas konkursa Rīgas kārta

BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle

03.05.2019

VISC Skatuves runas konkursa fināls

Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa iela 13

Valsts izglītības satura centrs