Darba plāns - apvienība "Teātris"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

20.04.2021 - 20.05.2021

Rīgas bērnu un jauniešu runas konkurss “Rīgas zvirbulis”

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Laura Paegle