Kursi (arhīvs)

Aicinām uz kursu programmu “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

Aicinām Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties 12 stundu programmai “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365”” 2021. gada 23. un 24. septembrī no plkst. 10.00 –  14.00 tiešsaistē.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot anketu tiešsaistē ŠEIT.

Tālākizglītības programma paredzēta vispārējās, interešu izglītības iestāžu pedagogu pilnveidei darbā ar “Office 365″, kas turpmāk uzlabos pedagogu prasmes darbā ar dokumentāciju Word un Excel programmās.

Kursu tematika:
 • Word. Teksta formatēšana.

Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale.

Rindkopu formatēšana.

Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu.

Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku

 • Excel tabulas Skaitļi, datumi.

Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu.

Šūnu saturs.

Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.

Līdzināšana, apmales.

Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.

Aritmētiskās formulas.

Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 23.09.2021 - 24.09.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz kursu programmu „Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I”

Aicinām Rīgas interešu izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, izglītības metodiķus, sociālos pedagogus, logopēdus pieteikties 12 stundu programmai – „Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I” 2021. gada 10. un 13.septembrī tiešsaistē no plkst. 9.00.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot anketu tiešsaistē ŠEIT. https://forms.gle/ERhgn1oeAByN3enB8

„Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I” ir pirmais bloks iekļaujošās izglītības programmai, darbā ar izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem (turpmāk – AST), kas ietver gan teorētisko, gan praktisko daļu.

Teorētiskajā daļā tiks sniegtas zināšanas par:

 • darbu ar izglītojamiem ar AST;
 • iekļaujošās vides veidošanas principiem;
 • zināšanas par konstruktīvas un pozitīvas komunikācijas veidošanu darbā ar izglītojamiem ar AST, vecākiem un pārējiem audzēkņiem.

Praktiskajā daļā tiks organizēts darbs grupās, ietverot pamattēmu metožu un stratēģiju pielietojumu praksē, strādājot interešu izglītībā ar bērniem ar AST.

Pielikumā programmas norises plāns.

INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 10.09.2021 - 13.09.2021
Norises vieta: Tiešsaistē

Pielikums


Aicinām uz kursu programmu “Bērnu tiesību aizsardzība”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus un tehniskos darbiniekus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 12. maijā no plkst. 10.00.

Lektore – sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 12. maija kursiem šeithttps://forms.gle/RDbRkp6qkGwGP1vP7

Programma iepazīstinās klausītājus, ar speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā Programmas tēmas: 

 • Bērnu tiesību aizsardzības jēdziens;
 • Spēks un vara;
 • Agresija un vardarbība; 
 • Starptautiskā un nacionālā likumdošana: cilvēktiesību konvencija, bērnu tiesību konvencija, bērnu tiesību aizsardzības likums;
 • Varas instrumenti;
 • Tiesību pārkāpumu veidi;
 • Atstāšana novārtā; 
 • Emocionālā vardarbība;
 • Fiziskā vardarbība; 
 • Seksuālā vardarbība   
 • Pieaugušo cilvēku rīcības stratēģija; 
 • Uzmanība;
 • Atbildības attīstīšana bērnos; 
 • Pieņemšana; 
 • Speciālistu rīcības stratēģija sadarbībā ar vecākiem;
 • Starp profesionālā sadarbība starp speciālistiem vienā organizācijā;
 • Sadarbība ar vecākiem; 
 • Sadarbība ar citām institūcijām;
 • Speciālistu palīdzība un atbalsts sev.

Norises laiks: 12.05.2021


Aicinām pieteikties kursu programmai “Fotografēšanas un fotogrāfijas apstrādes pamatprincipi. Teorija un praktikums pedagogiem darbā ar skolēniem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības radošo industriju, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogus pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmai “Fotografēšanas un fotogrāfijas apstrādes pamatprincipi. Teorija un praktikums pedagogiem darbā ar skolēniem”. Programma tiks īstenota 2 dienās,  2021. gada 6. un 13. maijā no plkst. 10.00 – 15.30 (ar pārtraukumu plkst. 12.30 – 13.00) Zoom platformā. 

Lektore Inese Kreigere, fotomāksliniece, fotogrāfe, mākslas zinātniece, kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja, fotogrāfijas skolas “Fototelpa” lektore, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” digitālās fotogrāfijas apstrādes pulciņa pasniedzēja. 

PIETEIKUMA ANKETA uz kursiem šeit:    https://forms.gle/HVGev5JceC1yBejk8 Vietu skaits ierobežots.

Par programmu

Kursu programmas laikā būs iespēja gūt ieskatu par fotogrāfijas vēsturi un fotogrāfiju mūsdienās: ainava un dabas fotogrāfija; klusā daba, portrets, dokumentālā un reportāžas fotogrāfija. Iegūt zināšanas kvalitatīvas fotogrāfijas izveidē katrā žanrā pamatlīmenī, fotografējot un apstrādājot fotogrāfiju. 

Lektore sniegs ieskatu bezmaksas attēlu apstrādes programmā Gimp. Pedagogi apgūs attēla pamatapstrādes funkcijas: attēla kadrēšana, figūras izgriešana, attēla samazināšana, klonēšana, darbs ar tekstu. Fotogrāfijas rediģēšanas funkcijas: ekspozīcijas koriģēšana, krāsu intensitāte, krāsu temperatūra, ēnas un gaismas.  

Jauniegūtās zināšanas un prasmes tiks pielietotas praktiski darbojoties, kuras vēlāk ir realizējamas darbā ar audzēkņiem. Kursa programmā tiks apskatīti arī informatīvi materiāli un uzdevumi paredzēti skolēniem.

Kursu programma paredzēta pedagogiem ar priekšzināšanām un bez. Darbā ar programmu Gimp pedagogi var būt bez priekšzināšanām. 

Prasības pedagogiem – lai datoram būtu mikrofons, web kamera pēc izvēles, fotoaparāts vai viedtālrunis, programmas Gimp lejupielāde datorā (jāspiež oranžā poga): https://www.gimp.org/downloads/

Norises laiks: 06.05.2021 - 13.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz kursiem “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā” 12 stundu apjomā interešu izglītības sporta pedagogiem.

Kursi norisināsies tiešsaistē 2021. gada 5., 12. un 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00. Lektore – praktizējoša psiholoģe Jurita Smiltiņa. 

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU  – https://forms.gle/NKxPkMoP8acjfQ31A

Lektore Jurita Smiltiņa, ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un psihodinamiskā psihoterapeita izglītību. Vairāk kā 15 gadus praktizē psiholoģisko konsultēšanu, kurā izmanto gan psihodinamiskās terapijas, gan smilšu terapijas metodes, ir ilgstoša lektora pieredze Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā un Latvijas Treneru Tālākizglītības Centrā.

Kursu apraksts pielikumā.

Norises laiks: 05.05.2021 - 19.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē

Pielikums


Aicinām uz kursu programmu “Cieņpilnas, nevardarbīgas komunikācijas pamati un destruktīvu konfliktu prevencija pedagoga darbā”

GRUPA NOKOMLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus uz 24 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Cieņpilnas, nevardarbīgas komunikācijas pamati un destruktīvu konfliktu prevencija pedagoga darbā” 2021. gada 22., 23. un 28. aprīlī tiešsaistē. Lektore – Ilze Dzenovska.

Programmas mērķis: veidot izpratni par metodi – nevardarbīga komunikācija, kas nodrošina prasmes cieņpilnai ikdienas saskarsmei, konfliktu risināšanai un prevencijai.  Tādējādi iespēkojot interešu izglītības pedagogus bagātināt mācību procesu un audzēkņu guvumu un savu profesionālo ilgtspēju un labesību. 

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu uz kursiem ŠEIT: https://forms.gle/B9MKNf2xu7UbHxKT8

Par programmu

Nevardarbīgas komunikācijas filozofijas izpratne un prasmju izkopšana dod iespēju veidot un uzturēt cieņpilnu cilvēcisku saikņu cauraustu vidi skolā, klasē, ģimenē.  Tā paver izvēles iespēju apzināti trasnformēt savus saskarsmes un uzvedības ieradumus un attīstīt emocionālu reakciju pārvaldi tā, lai saglabātu vai atjaunotu cilvēcīgu saikni un cieņpilnu dialogu ar visiem interešu izglītības sistēmas līdzdalībniekiem.

Programmas prakses daļa sniegs prasmes tās dalībniekiem dialoga uzturēšanai gan ar audzēkņiem, gan ar kolēģiem, gan ar vecākiem, tādējādi iespēkojot viņus īstenot veselīgu atbildības dalīšanu ilgtspējīgai sadarbībai. 

Šī metode ir starptautiski respektēta un pārņemta mācību procesu organizēšanā un sociālo prasmju izkopšanā, veidojot cieņpilnu sadarbības vidi daudzās Skandināvijas, Austrijas, Nīderlandē, Lielbritānijas, ASV skolās, gan vardarbīgu konfliktu skartās teritorijās, piemēram, Izraēla un Palestīna, Uganda. 

Programma ir veidota, izmantojot Maršala Rozenberga radītās nevardarbīgās komunikācijas metodes saturu un pielietošanās principus izglītības sektoram un pasniedzējas, praktizējošas mediatores un miera izglītības treneres Ilzes Dzenovskas pieredzi vairāk kā 15 gadu garumā.

Programmas apraksts un laika plāns pielikumā.

Norises laiks: 22.04.2021 - 28.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē

Pielikums


Aicinām pieteikties audzināšanas darba pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai audzināšanas darba pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā”  8 stundu apjomā. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 21. aprīlī no plkst. 10.00.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 21. aprīļa kursiem šeit: https://forms.gle/F2GGVUZKxhNB49iX8

Programmas apraksts

Programmas klausītāji iepazīsies ar uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikām, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus, kā arī radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikām , kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem.

Kursu tēmas:

 • Prāts un prāta procesi: uzmanības precizitāte, uzmanības noturība, atmiņa, radošā domāšana, analītiskā (kritiskā) domāšana un to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti;
 • Uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikas, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus;
 • Radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikas, kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem;
 • Pašdisciplīna un tās attīstība dažādos vecuma periodos;
 • Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai, akcentējot attālinātās apmācības aspektus.

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem.

Norises laiks: 21.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 19. aprīlī no plkst. 10.00.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 19. aprīļa kursiem šeit: https://forms.gle/9CjxYLrkarFNQzPs6

Programma iepazīstinās skolotājus, kā efektīvi strādāt iekļaujošā mācību vidē, veidot  atbilstošu vērtību izpratni un attieksmi, kā arī atbilstošas prasmes un kompetences darbam iekļaujošajā izglītībā,  organizējot attālinātās mācības. Programmas pirmajā daļā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par biežāk sastopamajiem mācīšanās traucējumiem un to iezīmēm, savukārt otrajā daļā  – par izmantojamajiem instrumentiem, lai palīdzētu vieglāk mācīties ne tikai bērniem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pārējiem. Aplūkosim kā dabas zinātnes, saskarsmes un sadarbības, mūzikas, un mākslas resursu izmantošana var palīdzēt sekmēt mācību sasniegumus. Akcentējot attālinātās apmācības aspektus.

Kursu tēmas:

 • Mācīšanās traucējumu veidi un to ietekme uz mācīšanās procesu;
 • Mācīšanās procesa atbalsta pasākumi efektīvākai mācīšanās prasmju nostiprināšanai:
 • Atbalsta pasākumi lasīšanas veicināšanai,
 • Atbalsta pasākumi matemātisko prasmju veicināšanai,
 • Atbalsta pasākumi citu mācīšanās prasmju (uzmanības noturība un precizitāte, emociju pārvaldība, kritiskā un analītiskā domāšana, utt.) veicināšanai;
 • Pārējie atbalsta pasākumi mācīšanās prasmju nostiprināšanai.

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem.

Norises laiks: 19.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz kursu programmu „Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus interešu izglītības kultūrizglītības programmu skolotājiem 12 stundu apjomā „Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem” 2021. gada 14. un 15. aprīlī plkst. 14.00-18.00  tiešsaistes platformā Zoom. Lektore- Baiba Grīna.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 14., 15. aprīļa kursiem šeit: https://forms.gle/YNZwgpGpAmwbY93y7  Vietu skaits ierobežots.

Programma paredzēta Rīgas vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu koru, mazo mūzikas kolektīvu, instrumentālo ansambļu vadītājiem un koncertmeistariem, mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem, metodiķiem.

Programmas apraksts

14.04.2021.  Tēma: Skatuves tērpa uzbūve.
– Tērpa struktūra, zelta griezums, proporcijas un skatuves tērpa specifika
– Augumu tipi, proporcija, dažādu augumu korekcija ar apģērba palīdzību
– Paņēmieni, rīki, kas izmantojami auguma proporciju izlīdzināšanai

15.04.2021. Tēma: Skatuves tēla veidošana, noformējums.
– Tērpa komplektēšana
– Komplektu un kapsulu veidošana
– Krāsu kombinēšana
– Skatuves grims, mati (koncertu make up, teātra grima specifika, vizuālās iespējas mūsdienu dejas performancēm)

Baiba Grīna ir stiliste, grima māksliniece, pasniedzēja Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā un  Imidža skolā-studijā  “Unastyle”.  Profesionālu mūzikas, teātra, televīzijas, kino projektu mākslinieku stila un grima veidotāja, Lielā Kristapa balvas ieguvēja.

Norises laiks: 14.04.2021 - 15.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties 12 stundu programmai “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Lai uzlabotu digitālās prasmes un pilnvērtīgi izmantotu IT piedāvātas iespējas, strādājot attālināti, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  2021. gada 2. un 5. martā  no plkst. 9.30 organizē tiešsaistes programmu (12 stundas) interešu izglītības skolotājiem “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”. Lektors- Ēvalds Masaļskis.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikumu uz 2.,5. marta kursiem meklējiet šeit: https://forms.gle/EAHzaqGyho6UcyCw5

Programmas tēmas:

 • Outlook – darbs ar elektronisko pastu un kalendāru.
 • OneDrive – darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai.
 • PowerPoint – prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.
 • Microsoft Teams – sapulču, sanāksmju, semināru, videokonferences un darba grupu veidošana, darba vides apgūšana.

Norises laiks: 02.03.2021 - 05.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties semināram Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

Aicinām pieteikties semināram “Idejas un ieteikumi mācību nodarbību sagatavošanai klātienē un attālināti”

Programmā: Digitālais mācību līdzeklis “Kompozīcija un mākslas valoda” un metodiskā materiāla “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna” prezentācija  2 stundu apjomā. Seminārs norisināsies tiešsaistē Microsoft Teams platformā 2020.gada 24.novembrī plkst. 13.00 līdz 14.30. 

Tiešsaistes piekļuves saite tiks nosūta dalībniekiem uz e-pastiem vienu dienu pirms semināra.

Inita Reimandova un Ivanda Spulle-Meiere iepazīstinās ar digitālo mācību līdzekli “Kompozīcija un mākslas valoda”, kurā apkopoti uzskates materiāli, labās prakses piemēri kompozīcijā, tēlotājmākslā un dizainā, kas ietver teoriju, mākslas darbus, praktisko un pētniecisko darbu, interaktīvus uzdevumus. Noderīgs gan skolotājiem – mācību nodarbību sagatavošanā, gan skolēniem, kā pašizglītošanās materiāls, kas sniedz jaunas zināšanas dažādās mākslas jomās, dod iespēju iepazīties ar kompozīcijas nozīmību un tās izpratnes iespējām, mākslas darbiem, mūsdienu radošām personībām, noderīgs praktisku uzdevumu īstenošanā.

Porcelāna mākslinieces un pedagoģes Ineses Brants metodiskā materiāla “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna” prezentācija,  kā iedvesmas avots radošai darbībai  un labās pedagoģiskās prakses piemērs.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.11.2020 – 24.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē Microsoft Teams platformā

Norises laiks: 24.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē Microsoft Teams platformā

Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Īpašais bērns”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus  pieteikties 12  stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Īpašais bērns”. Programma tiks īstenota attālināti 21. novembrī. no 10.00 līdz 17.00.
Integrācija jeb iekļaujošā izglītība ir jauns izaicinājums gan bērniem, gan pedagogiem. Kursos būs iespēja  iegūt jaunas zināšanas un saņemt praktiskus padomus, kā strādāt iekļaujošā mācību vidē, ko nozīmē integrācijas process, kā palīdzēt bērnam ar īpašām vajadzībām kopā ar saviem vienaudžiem izkopt savas prasmes un talantus.
Lektori dalīsies personīgā pieredzē un palīdzēs labāk izprast iespējas un veidus darbam iekļaujošā vidē.

Programmas tēmas:

 • Ergoterapija, tās nozīme un iespējas integrācijas procesā.
 • Ritmiski muzikālās iemaņas un mūzikas nodarbības . Logopēdijas integrēšana šajās nodarbībās.
 • Kustība un deja. Integratīvās mākslas festivāls “Nāc, līdzās”.

Kursu lektori: logopēds – Eva Puriņa, fonda ” Nāc līdzās!” vadītāja Sarma Freiberga, ergoterapeits – Lija Lēcone.  

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 21.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties tiešsaistes kursu programmai “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2020. gada 22. oktobrī  no plkst. 14.00   un 23. oktobrī  no plkst. 9.30 organizē tiešsaistes programmu (12 stundas) interešu izglītības skolotājiem “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”. Lektors- Ēvalds Masaļskis.

Programmas tēmas:

 1. Outlook – darbs ar elektronisko pastu un kalendāru.
 2. OneDrive – darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai.
 3. PowerPoint – prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.
 4. Microsoft Teams – sapulču, sanāksmju, semināru, videokonferences un darba grupu veidošana, darba vides apgūšana.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.10.2020 - 23.10.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem „Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus – skolu teātru režisorus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas „Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris” 12 stundu apjomā apguvei. Kursi notiks 20. un 22. oktobrī no plkst. 10.00 – 15.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99. Lektore – Ina Bērziņa, Pedagogs, pantomīmas meistare, skatuves kustību un veselības sporta speciāliste, pilates studijas “Pilates Room” vadītāja.

Programmas tematika:

 1. Skatuves kustība. Pantomīmas, klaunādes, itāļu delartiskās komēdijas izcelsme. Ievads vēsturē. Pantomīmas pirmsākumi meklējami senajās civilizācijās, kad cilvēkiem vēl nebija attīstījusies valoda un kā saziņas līdzekli izmantoja zīmes un žestus. Pantomīma senajā Grieķijā, Romā. Pantomīmas valoda. tradīcijas. Commedia Dell’Arte, Laterna Magika un citi virzieni. Pantomīma, kustību teātris Latvijā (R.Ligers, M.Tenisons, A.Rūtentāls, S.Orinska u.c.)
 2. Iesildīšanās vingrinājumu kompleksa veidošana, stājas korekcijas vingrinājumi. Pantomīmas stils. Mīmu spēle. Imaginatīvā ķermeņa tehnika. Ģeometriskā pantomīma. Dramatiskā improvizācija. Pantomīmas, klaunādes, itāļu delartiskās komēdijas un skaņu, ritmu elementu izmantošana, pielietojums dramatiskā teātra izrādēs, ielu teātru priekšnesumos.
 3. Pantomīmas tehnikas. Piecas pamata emocijas veidi. Atmosfēra. Telpas radīšana. Laika radīšana. Improvizācija gan individuāli, gan grupā. Maskas. Praktiskie vingrinājumi. Etīžu izveide

 

Inai Bērziņai ir pieredze skatuves kustības, pantomīmas, klaunādes un itāļu delartiskās komēdijas žanros, pašai uzstājoties un veidojot uzvedumus , kā arī vadot prakstiskas un metodiskas nodarbības bērniem, jauniešiem, veidojot ar tiem dažādus ielu tēatru un iekštelpu performances.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 20.10.2020 - 22.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Interaktīvo mācību metožu izmantošana vides izziņas nodarbībās”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Interaktīvo mācību metožu izmantošana vides izziņas nodarbībās” (12 stundas) apguvei.

Programma  norisināsies divās daļās 2020. gada 20. un 21. oktobrī no plkst. 10.00. līdz 14.00 Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, Rīgā.

Lektores: Valsts  augu aizsardzības dienests – Anitra Lestlande, Dace Ūdre, Gunita Šķupele, Rīgas Jauno tehniķu centrs – Lilita Svirževska, Garkalnes novada pašvaldības PII “Skudriņas” – Liene Brigadere.

Programma ietvers gan teorētisko, gan praktisko daļu, dalībniekiem līdzdarbojoties gan individuāli, gan grupās.

Programmas tēmas: vides izziņas pamatprincipi, integrētā augu aizsardzība, augu kaitīgie organismi, augu karantīna, augu veselības spēles, vides izziņas spēles, interaktīvās mācību metodes, uzskates materiālu izveide vides izziņas nodarbībām u.c.

Nokļūšana:

 • tramvajs, 23. un 26. autobuss, pieturas nosaukums Stērstu iela/CSDD
 • autobuss (Ziepniekkalns – Ķengarags), pieturas nosaukums Ķekavas iela.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 20.10.2020 - 21.10.2020
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas ielā 88


Aicinām skolu muzeju pedagogus uz kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības programmu skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”. Kursu programmas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas muzejpedagoģijā, veidojot izpratni par muzeja darba specifiku un tās nozīmi izglītības un pedagoģijas pētniecībā.

Programmā iekļautas tēmas:

 • Izglītības iestādes muzeja darba saturs, darbības mērķi, funkcijas. Muzeja vispārējā dokumentācija
 • Muzeja krājums. Krājuma veidošanas un dokumentēšanas nosacījumi skolas muzejā. Krājuma glabāšana. Krājuma izmantošanas iespējas mācību procesā.
 • Krājuma saglabāšana. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredze. Jēdzienu skaidrojums (saglabāšana, preventīvā saglabāšana, konservācija, restaurācija). Saglabāšanas virzieni, preventīvie pasākumi saglabātības nodrošināšanai, krājuma konservācija, krājuma restaurācija. Praktiskā nodarbība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas centrā.
 • Skolas muzeja izstāžu un ekspozīcijas veidošanas pamatprincipi. Lekcija, praktiskā nodarbība Latvijas Kara muzejā – kritiski analizēt muzeja ekspozīcijas un izvērtēt tajās izmantotos izglītības un vēstures interpretācijas paņēmienus.

Nodarbībās plānotas lekcijas, praktiskas nodarbības, diskusijas.

Kursi 18 stundu apjomā notiks 20.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst.17.05 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” K.Barona ielā 99, 1.stāvā, 106.telpā,

21.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.13.10 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un no plkst 14.10 līdz 18.15 Latvijas Kara muzejā Smilšu ielā 20.

Kursu lektori: Ineta Amoliņa, Gundega Dreiblate, Sintija Saldābola, Mārtiņš Mitenbergs.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 20.10.2020 - 21.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Kr.Barona 99; Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Mūkusalas iela 3; Latvijas kara muzejs, Smilšu iela 20

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām Rīgas pašvaldības iestāžu vokālo ansambļu un koru vadītājus, kā arī koncertmeistarus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem 12 stundu apjomā „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam” 19 . un 29.oktobrī (laika plāns pielikumā) kursi 19.10. notiek pamatskolā “Rīdze” Krišjāņa Valdemāra ielā 2, 2-13. kabinetā,  bet 29.10. Bērnu un jauniešu namā “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24, lielajā zālē.

Lektori:

Dziedātāja un diriģente Nora Kalniņa

Pianists, koncertmeistars Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Aldis Liepiņš.

Programmas klausītāji iepazīsies ar visiem aspektiem, kas nepieciešams vokālā ansambļa un kora kvalitatīvam un emocionālam skanējumam. Programmā gan teorētiskā, gan praktiskā daļa, kurā dalībniekiem būs iespēja redzēt darbu ar bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils” meiteņu kamerkora “Tonika” dalībniecēm (19.10.) un Rīgas 6.vidusskolas jaukto ansambli (29.10.), apgūstot gan jaunu muzikālo materiālu, gan veidojot interpretāciju iepriekš apgūtam skaņdarbam.

Programmas mērķis pilnveidot dalībnieku kompetenci, papildinot viņu zināšanas un prasmes mūzikas atskaņojuma veidošanā un interpretācijā. Iepazīstināt  ar jaunākajām vokālās mākslas tendencēm. Priekšnesuma veidošanu, sākot ar tehniskiem risinājumiem līdz  spilgtam sniegumam koncertā, akcentējot sadarbība ar  koncertmeistaru.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 19.10.2020 - 29.10.2020
Norises vieta: Pamatskola "Rīdze", Krišjāņa Valdemāra iela 2, un Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Sarkandaugavas iela 24

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina tautas deju kolektīvu un folkloras kopu vadītājus, pedagogus, asistentus un repetitorus pieteikties 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”.

Programmas autores Dina Liepa un Ineta Bērziņa, kas dziļi izprot mūsdienu izglītībai tik nepieciešamo sadarbošanās prasmi un  tradīcijas nozīmīgumu ikkatra dzīvē.   Dina saka : „Kas ir tradīcija? Tā tiek definēta, kā kādas kopienas (cilvēki ar kopīgu dzīves telpu vai/un nodarbošanos) uzskatu, ieradumu un darbību tālāk nodošana. Tradīcija ir atkārtota darbība, taču arī tai piemīt tendence mainīties līdz ar jauninājumiem, kādi tie ienāk cilvēku/kopienas ikdienā. Vienalga, kāda būtu katra indivīda pārdomāta darbība, tā ir balstīta uz tradicionālu rīcību, dažreiz arī intuitīvu. Skolotājs ir tradīciju nesējs mūsdienās, aizstājot situāciju, kad prasmju un iemaņu tālāknodošana notika dzimtas ietvaros. Interešu izglītības skolotājs savas zināšanas, prasmes un attieksmi nodod tālāk saviem audzēkņiem kā iespēju un rīku to padziļināti pielietot jebkurā dzīves situācijā. Ļoti bieži taču mēs rīkojamies tā, kā to darīja mūsu ģimenē, vai kā to darījis mūsu skolotājs. Tāpēc skolotāja atbildība ir būt zinošam un profesionālim gan savā darbības jomā, gan būt informētam par aktuālākajām tendencēm mūsdienu sabiedrībā. Skolotājam jābūt kā koka saknēm, kas stingri turas zemē, lai stumbrs un zari augtu spēcīgi un veselīgi.”

Kursi notiks 16.,19.,20. un 23. oktobrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”

Kursos būs iespēja pilnveidot prasmes un iegūt jaunas zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma sekojošos žanros – tradicionālā deja, gadskārtu svētki, tautas tērpa valkāšana, kā arī veidot iemaņas etnogrāfisko deju apdaru veidošanā un izmantošanā skatuviskajā dejā. Profesionāli pasniedzēji dalīsies savās pieredzēs kā veidot deju uzvedumus un gadskārtu sarīkojumus bērniem, izmantojot bagāto folkloras mantojumu nodarbībās. Būs padomāts arī par skolotāju labizjūtu lekcijā ar praktisku darbošanos, pieskaroties pedagoga laika menedžmentam, darba motivācijai un līderības pozīcijai.

Kursu lektori: Dina Liepa, Māra Mellēna, Dace Circene, Indra Filipsone, Madlēna Bratkus, Anete Karlsone, Reinis Druvietis.

Pieteikumu nosūtīt  elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 16.10.2020 - 23.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona 99, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursu programmai “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija” (8 stundas) apguvei.

Programma  norisināsies divās daļās 2020. gada 12. un 19. oktobrī no plkst. 10.00. līdz 13.15 Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, Rīgā. Lektore – Grafikas darbnīcas vadītāja, māksliniece – grafiķe Ieva Helmūte.

Programma  sniegs teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem, tehnisko paņēmienu daudzveidību un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās, tā iepazīstot vienu no daudzveidīgākajām grafikas mākslas tehnikām – kolagrāfiju. Tiks iegūtas praktiskas iemaņas – zīmējot, gatavojot iespiedformas (klišejas); trīs veidu kolagrāfijas iespiedformu estampu drukas, izmantojot augstspieduma krāsas uz ūdens bāzes.  Kompozīcijas izveide – vārds saistītā rakstā; kopēšana uz iespiedformas; kompozīcijas izveide ar auklu un līmi, kā arī redukcijas princips kolagrāfijas tehnikā, izmantojot vienu iespiedformu/klišeju.

Tiks demonstrēti piemēri, būs praktiskais un individuālais darbs. Materiāli praktiskajām nodarbībām tiks nodrošināti.

Nokļūšana:

 • 10.tramvajs, 23. un 26. autobuss, pieturas nosaukums Stērstu iela/CSDD
 • 60.autobuss (Ziepniekkalns – Ķengarags), pieturas nosaukums Ķekavas iela.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 12.10.2020 - 19.10.2020
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas iela 88, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursu programmai “Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ”Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem” (8 stundas) apguvei. Programma  norisināsies tiešsaistē 2020. gada 23. septembrī no plkst. 10.00. Lektore – psiholoģe Inga Dreimane.

Programma iepazīstinās skolotājus, kā efektīvi strādāt iekļaujošā mācību vidē. Veidot  atbilstošu vērtību izpratni un attieksmi, kā arī atbilstošas prasmes un kompetences darbam iekļaujošajā izglītībā. Programmas pirmajā daļā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par biežāk sastopamajiem mācīšanās traucējumiem un to iezīmēm.   Savukārt otrajā daļā par izmantojamajiem instrumentiem, lai palīdzētu vieglāk mācīties ne tikai bērniem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pārējiem. Aplūkosim kā dabas zinātnes, saskarsmes un sadarbības, mūzikas, un mākslas resursu izmantošana var palīdzēt sekmēt mācību sasniegumus.

Lai piedalītos, nepieciešams interneta pieslēgums, ar iespēju vērot video tiešraidi platformā ZOOM. Dienu pirms programmas norises visiem dalībniekiem  uz e- pastu tiks nosūtītas piekļuves adreses, ID un parole. Programmas tehniskās iespējas nodrošina līdz 100 dalībnieku dalību nepārtraukti visas dienas garumā.

Pieteikumus iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 23.09.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursu programmai “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 17.septembrī  no plkst. 10.00-15.00 klātienē un 9. oktobrī tiešsaistē organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”.  Lektore – Elīna Karaseva. Kursos tiek uzņemti dalībnieki ar priekšzināšanām Reaper.

Kursu saturs:

 • Darbs ar audio failiem programmā Reaper (skaņas failu importēšana, montāža, failu eksportēšana, saglabāšana u.c.)
 • Ieskats nelielu audio ierakstu veidošanā, ko iespējams realizēt mājas apstākļos. Praktiska demonstrācija balss ierakstu veidošanai ar USB mikrofonu, izmantojot  diktofonu, kā arī ar USB skaņas karti.
 • Praktisks darbs ar audio failu apstrādi (skaņas spiediena līmeņa izlīdzināšana dažādām fonogrammām, audio faila palēnināšana/paātrināšana, montēšana u.c.)

Kursa ietvaros paredzēts radošs praktiskais mājas darbs, lai nostiprinātu jaunās zināšanas.

Kursu programma tiks realizēta divās daļās:

–           pirmā nodarbība notiks klātienē 17. septembrī, Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14.

–           otrā nodarbība notiks tiešsaistē 9. oktobrī. Nodarbībā tiks analizēti kursu dalībnieku mājasdarbi, kā arī sniegtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 17.09.2020 - 09.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14 un tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Vēl viena iespēja apgūt kursu programmu “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Ņemot vērā lielo pieprasījumu Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu  programmai 12 stundu apjomā “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā” atkārtotiem kursiem! Kursi notiks 28. maijā no plkst. 14.00   un 29. maijā no plkst. 10.00  tiešsaistē. Lektors- Ēvalds Masaļskis

Programmas tēmas:

 1. Outlook – darbs ar elektronisko pastu un kalendāru.
 2. OneDrive – darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai.
 3. PowerPoint – prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.
 4. Microsoft Teams – sapulču, sanāksmju, semināru, videokonferences un darba grupu veidošana, darba vides apgūšana.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 28.05.2020 - 29.05.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursu programmai “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties Rīgas interešu izglītības skolotājus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu  programmai “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā” 12 stundu apjomā. Kursi norisināsies tiešsaistē 21. maijā no plkst. 14.00   un 22. maijā no plkst. 10.00. Lektors- Ēvalds Masaļskis.

Programmas tēmas:

 1. Outlook – darbs ar elektronisko pastu un kalendāru.
 2. OneDrive – darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai.
 3. PowerPoint – prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.
 4. Microsoft Teams – sapulču, sanāksmju, semināru, videokonferences un darba grupu veidošana, darba vides apgūšana.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 21.05.2020 - 22.05.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 6. maijā un 4. jūnijā no plkst. 10.00-14.00 organizē profesionālās pilnveides kursu programmu “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”. Programma notiks tiešsaistē. Lektore – Elīna Karaseva. Informējam, ka kursos tiek uzņemti dalībnieki ar datorprasmēm. Kursu grupa – 15 cilvēki.

Programmas klausītāji tiešsaistē iepazīsies ar paņēmieniem kā veidot, saglabāt un apstrādāt mūzikas failus, kā arī ar skaņu stipruma ietekmi uz dejotāju dzirdi.

 • Cilvēka auss uzbūve, kā to ietekmē skaļas mūzikas klausīšanās. Kā to var nomērīt ar viedtālruņa palīdzību. Kas jāzina par skaļu mūzikas atskaņošanu telpā.
 • Kā veidot skaņu ierakstu failus, kādām situācijām tie ir paredzēti. Audio failu formāti, dažādu kompresiju failu skanējuma salīdzinājums. Ieskats Reaper funkcijās, skaņas failu importēšana, apstrādes pamati un eksportēšana. Iepazīstināšana ar mājasdarba – daudzceliņu faila ierakstu.
 • Praktiskā nodarbība, kā izlīdzināt skaļumu dažādām fonogrammām, kā saīsināt, pagarināt, palēnināt, paātrināt fonogrammu.
 • Kursu ietvaros paredzēts praktisks mājas darbs.

Pieteikuma anketas iesūtīt elektroniski @gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 06.05.2020 - 04.06.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem „Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 5. un  7. maijā  no plkst. 10.00  – 15.00 organizē tiešsaistes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris” 12 stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem. Lektore – Ina Bērziņa.

Programmas tematika

 1. Skatuves kustība. Pantomīmas, klaunādes, itāļu delartiskās komēdijas izcelsme. Ievads vēsturē. Pantomīmas pirmsākumi meklējami senajās civilizācijās, kad cilvēkiem vēl nebija attīstījusies valoda un kā saziņas līdzekli izmantoja zīmes un žestus. Pantomīma senajā Grieķijā, Romā. Pantomīmas valoda. tradīcijas. Commedia Dell’Arte, Laterna Magika un citi virzieni. Pantomīma, kustību teātris Latvijā (R.Ligers, M.Tenisons, A.Rūtentāls, S.Orinska u.c.)
 2. Iesildīšanās vingrinājumu kompleksa veidošana, stājas korekcijas vingrinājumi. Pantomīmas stils. Mīmu spēle. Imaginatīvā ķermeņa tehnika. Ģeometriskā pantomīma. Dramatiskā improvizācija.Pantomīmas, klaunādes, itāļu delartiskās komēdijas un  skaņu,  ritmu elementu izmantošana, pielietojums dramatiskā teātra izrādēs, ielu teātru priekšnesumos.
 3. Pantomīmas tehnikas. Piecas pamata emocijas veidi. Atmosfēra. Telpas radīšana. Laika radīšana. Improvizācija gan individuāli, gan grupā. Maskas. Praktiskie vingrinājumi. Etīžu izveide.

Pieteikuma anketas iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 05.05.2020 - 07.05.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursu programmu “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, 19. marta kursi tiek ATCELTI. Sekojiet informācijai par kursu datuma maiņu.

Aicinām pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmai “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”, kura norisināsies 2020. gada 19. martā un 23. aprīlī. Kursu sākuma laiks (abas dienas) – plkst. 9.00. Lektore – Elīna Karaseva.

Programmas klausītāji iepazīsies ar paņēmieniem kā veidot, saglabāt un apstrādāt mūzikas failus, kā arī ar skaņu stipruma ietekmi uz dejotāju dzirdi:

 • Cilvēka auss uzbūve, kā to ietekmē skaļas mūzikas klausīšanās. Kā to var nomērīt ar viedtālruņa palīdzību. Kas jāzina par skaļu mūzikas atskaņošanu telpā.
 • Kā veidot skaņu ierakstu failus, kādām situācijām tie ir paredzēti. Audio failu formāti, dažādu kompresiju failu skanējuma salīdzinājums. Ieskats Reaper funkcijās, skaņas failu importēšana, apstrādes pamati un eksportēšana. Iepazīstināšana ar mājasdarba daudzceliņu faila ierakstu.
 • Praktiskā nodarbība, kā izlīdzināt skaļumu dažādām fonogrammām, kā saīsināt, pagarināt, palēnināt, paātrināt fonogrammu.
 • Kursu ietvaros paredzēts praktisks mājas darbs.

Uzmanību! Kursos tiek uzņemti dalībnieki ar labām datorprasmēm. Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 19.03.2020 - 23.04.2020
Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas telpās, K. Barona iela 1, Rīga.

Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem vokālo ansambļu, koru vadītājus un koncertmeistarus

Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, kursi tiek ATCELTI.

Aicinām Rīgas pašvaldības iestāžu vokālo ansambļu un koru vadītājus, kā arī koncertmeistarus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem 12 stundu apjomā „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam” 18 . un 20.martā (laika plāns pielikumā) Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” K.Barona ielā 99, 106.telpā. Kursu laika plāns pielikumā.

Kursu lektori:

 • Dziedātāja un diriģente Nora Kalniņa
 • Pianists, koncertmeistars Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Aldis Liepiņš.

Programmas klausītāji iepazīsies ar visiem aspektiem, kas nepieciešams vokālā ansambļa un kora kvalitatīvam un emocionālam skanējumam.

Programmā gan teorētiskā, gan praktiskā daļa, kurā dalībniekiem būs iespēja redzēt darbu ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas 7. – 9. klašu vokālo ansambli “Kibirkštis” un Rīgas Franču liceja jaukto kori, apgūstot gan jaunu muzikālo materiālu, gan veidojot interpretāciju iepriekš apgūtam skaņdarbam.

Programmas mērķis ir pilnveidot dalībnieku kompetenci, papildinot viņu zināšanas un prasmes mūzikas atskaņojuma veidošanā un interpretācijā. Iepazīstināt  ar jaunākajām vokālās mākslas tendencēm, priekšnesuma veidošanu, sākot ar tehniskiem risinājumiem līdz  spilgtam sniegumam koncertā, akcentējot sadarbību ar koncertmeistaru.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 18.03.2020 - 20.03.2020
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99, Rīgā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Dekors interjerā. Mākslas darbs interjerā. Tehnikas un paņēmieni”

Aicinām pieteikties kursiem “Dekors interjerā. Mākslas darbs interjerā. Tehnikas un paņēmieni”. Kursu dalībniekiem iespēja apgūt vairākus tehniskus paņēmienus mūsdienīgu interjera dekoru veidošanā. Lekcija un praktiski uzdevumi par mākslas darbu eksponēšanu sabiedriskās ēkās.

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, krītiņi, otas, guaša krāsas, akvareļu papīrs vai audekls.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art

Kursi norisināsies no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Norises laiks: 10.12.2019 - 11.12.2019
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”

Aicinām vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu mūsdienu deju kolektīvu vadītājus pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”. Kursi notiks 26.novembrī no plkst.9.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Praktiskās un teorētiskās nodarbības vadīs lektori: Svetlana Korole, Edīte Ābeltiņa un Rita Spalva.

Kursu raksturojums:

 • Klasiskās dejas pamati. Klasiskā deja tiek uzskatīta par pamatu visiem deju stiliem. Tā attīsta pašdisciplīnu, izturību, kāju un roku koordināciju, trenē visas ķermeņa muskuļu grupas, padarot saites un locītavas elastīgas. Klasiskā deja veido dejotāju stāju, lokanību, vieglumu un grāciju kustībās. Praktiskajās nodarbībās pedagogiem būs iespēja uzzināt jaunākās metodes, kā arī atsvaidzināt savas zināšanas klasiskās dejas treniņstundas vadīšanas metodikā.
 • Treniņstundu vadīšanas metodika. Mūsdienu deja apvieno vairākas deju tehnikas, metodes un kustību formas, veic vispusīgu ķermeņa un prāta attīstību, attīstīta ritma izjūtu, muzikalitāti, elastīgumu un koordināciju. Praktiskajās nodarbībās pedagogiem būs iespēja uzzināt jaunākās metodes, kā arī atsvaidzināt savas zināšanas treniņstundas vadīšanas metodikā, balstoties uz mūsdienu dejas tehnikas daudzveidību.
 • Dejas kompozīcija. Lekcija-praktiskā nodarbība, kuras laikā pedagogi analizēs dažādu deju video materiālu, biežāk pieļautās kļūdas, veidojot horeogrāfijas. Iepazīsies ar horeogrāfijas veidošanas pamatprincipiem.

Kursiem nepieciešams: Ērts apģērbs un piemēroti apavi praktiskajām nodarbībām.

Pieteikuma anketu sūtīt elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.11.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Pieteikuma anketa


Aicinām mazo mūzikas kolektīvu un koru vadītājus uz kursiem “Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana”

Aicinām mazo mūzikas kolektīvu un koru vadītājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. Kursi 12 stundu apjomā notiks 25., 26. novembrī plkst. 10.00-15.00 BJC “Laimīte” Sarkandaugavas iela 24. Lektore – Baiba Grīna.

Kursu raksturojums:

 • Tērpa un tēla uzbūve – analīze. Mākslinieciska kolektīva skatuves imidža veidošana, tā raksturojums.
 • Veiksmīga priekšnesuma nosacījumi – algoritmi, vizualizācija un individualizācija. Augumu tipu analīze, piemēroti tērpu silueti un fasoni. Zelta proporcija, auguma izlīdzināšana, akcenti, detaļas un kļūdas.
 • Otrajā dienā runāsim  par krāsas nozīmi skatuves tēlā, tās  izvēli tērpā. Spektra krāsas, to psiholoģiskā nozīme, akcenta krāsas un ritma veidošana.
 • Veiksmīgs koptēls – visa kolektīva un  katra dalībnieka vizuāls līdzsvars, make up, frizūru un rotu balanss. Tas viss, lai koncerta klausītājs kolektīvu varētu baudīt ne tikai audiāli, bet arī vizuāli.

Kursu plāns pielikumā.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 25.11.2019 - 26.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām vides interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Seminārs “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem”  6 stundu apjomā notiks 25. novembrī plkst. 14.00-18.30 Rīgas Jauno tehniķu centrā, Rīgā, Bauskas ielā 88.

Lektores:

 • Jeļena Zemņicka – AS “Latvijas Zaļais punkts”
 • Elīna Pekšēna – Pasaules dabas fonds.
 • Ilze Kalēja – Rīgas Jauno tehniķu centra  “Dizains un daba”.

Semināra raksturojums:

 • LIKSIM SPĒKUS KOPĀ, BET ATKRITUMUS ATSEVIŠĶI

Vides problēmas pasaulē un saikne starp tām, atkritumu problēma. Ko mēs katrs varam darīt, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kādēļ ir nepieciešams šķirot atkritumus un kā pareizi to darīt, lai būtu reāls rezultāts?

 • PĀRTIKAS ATKRITUMI

Atbildīgs pārtikas patēriņš – iegāde, uzglabāšana, lietošana. Ko darīt, lai maksimāli samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu? Kāpēc tas ir svarīgi un kādas tam ir sekas?

 • SADZĪVĒ RADUŠOS ATKRITUMU IZMANTOŠANA RADOŠU DARBU VEIDOŠANĀ

Papīra, plastmasas un citu sadzīvē radušos atkritumu pielietojums.

Praktiskā nodarbība – plastmasas atkritumu otrā dzīve.

Nepieciešamie materiāli:

 • Aicinām dalībniekus līdzi paņemt tīras plastmasas pudeles (2 – 3 gab.)
 • Pārējie materiāli praktiskajai nodarbībai tiks nodrošināti.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 25.11.2019
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Rīgā, Bauskas ielā 88

Pieteikuma anketa


Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru   “Rotas. Tekstilmateriāla otrreizēja izmantošana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru   Rotas. Tekstilmateriāla otrreizēja izmantošana”. Seminārs  6 stundu apjomā notiks 22. novembrī plkst. 12.00-17.00 BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14.

Lektore – Valda Eglīte.

Kursu raksturojums:

 • Tekstilmateriāla pārprodukcija mūsdienās un daudzveidīgas otrreizējās izmantošanas iespējas.
 • Kaklarotu un to stiprinājumu veidi.
 • Dažādu rokdarbu tehniku izmantošana rotu gatavošanā.
 • Praktiskā nodarbība – rotu gatavošana.

Nepieciešamie materiāli:

 • Dalībniekiem līdzi paņemt trikotāžas T- kreklus – topus, svārkus, kleitas, ko vairs nelietojat, krāsu izvēlē brīva (otrreiz pārstrādājami materiāli).
 • Šķēres, kuras paredzētas auduma griešanai.
 • Pārējie materiāli praktiskajai nodarbībai tiks nodrošināti.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 22.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar Office 365”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365”” 12 stundu apjomā Rīgas interešu izglītības skolotājiem.

Kursi norisināsies 2019. gada 19. un 22. novembrī no plkst 10.00-14.00. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Word. Teksta formatēšana;
 • Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale;
 • Rindkopu formatēšana;
 • Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu;
 • Stili
 • Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku.
 • Excel tabulas Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu. Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 19.11.2019 - 22.11.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale”, Jēkabpils  ielā 19A, Rīgā

Pieteikuma anketa


Notiks kursi interešu izglītības skolotājiem “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12 stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem   “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””.

Programmas norise BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A, 2019. gada 14.un 21. novembrī no plkst 10.00-14.00. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Word. Teksta formatēšana.
 • Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale.
 • Rindkopu formatēšana.
 • Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu.
 • Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku.
 • Excel tabulas. Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu. Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Norises laiks: 14.11.2019 - 21.11.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A


Aicinām uz kursiem “Grima pamati”

Aicinām izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus apmeklēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Grima pamati” 2019. gada 30. oktobrī un 6., 20.novembrī no plkst.17.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Grima pamati” iepazīstina klausītājus ar grima vēsturi. Klausītāji gūst praktiskas iemaņas grimēšanā. Programmā aktualizēti teātra pulciņa skolotāja darba pedagoģiskie un mākslinieciskie aspekti.

Lektore – Agne Mennika – Latvijas Televīzijas galvenā māksliniece, Rīgas Skolēnu pils teātra “ZĪĻUKS” grima un aktiermeistarības skolotāja.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 30.10.2019 - 20.11.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem „Teātris – teorētisko zināšanu un praktiskas kompetences kopums”

No 21. līdz 25. oktobrim Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” (K. Barona ielā 99) notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Teātris – teorētisko zināšanu un praktiskas kompetences kopums” 36 stundu apjomā.

Kursu plāns

Režija un aktiermeistatība. Lektore – Biruta Bauma

Aplūkosim lugas režisoriskās analīzes un izrādes ieceres  posmus, balstoties uz A.Čehova  lugas “Tēvocis Vaņa” materiāla. Iztirzāsim skatuviskās darbības elementus un veidus. Apskatīsim fizisko darbību metodi darbā ar aktieri un neverbālo izteiksmes līdzekļu izmantošanu darbā pie lomas.

Skatuves runa. Lektore – Irēna Bauma

Tiks aplūkoti runas loģikas un izteiksmīguma aspekti, vārdisko darbību  veidi. Iepazītas runas spēles. Apgūti balss higiēnas paņēmieni un Streļņikovas paradoksālās elpošanas vingrinājumi. Veikts praktisks darbs ar tekstu.

Skatuves kustība – Lektors – Dzintars Krūmiņš

Piedāvātās lekcijas paredz apgūt ķermeņa apzināšanos un tā apzināšanos telpā, kā arī māca sadarboties pašam ar savu ķermeni un pārējo grupu. Neverbālo saziņu, izmantojot abstraktu ķermeņa valodu. Kurss veidots pēc Anša Rūtentāla (1949-2000) izstrādātās metodoloģijas, kura balstās uz pantomīmas, klasiskā baleta, jogas un japāņu bhuto teātra principiem, vingrojumiem un paņēmieniem.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Aicinām izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumus.

Norises laiks: 21.10.2019 - 25.10.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā "Rīgas Skolēnu pils" K. Barona ielā 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana”

21. un 22. oktobrī bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14 notiks kursi par tēmu “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana”. Kursu dalībniekiem iespēja  apgūt ekspozīciju iekārtošanas pamatprincipus. Gūt iemaņas izstāžu noformējuma elementu izgatavošanā (planšetes, anotācijas utml.). Veidot vizuāli pievilcīgas izstādes, izmantojot kompozīcijas pamatlikumus, kā arī sekojot mūsdienu prasībām ekspozīciju iekārtošanā.

Pedagogiem kursi dod teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas estētiski pievilcīgas vides radīšanā, kā arī motivēt jauniešus labiekārtot savu apkārtējo vidi.

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, līmes zīmulis, šķēres.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art. Pielikumā kursu apraksts.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 21.10.2019 - 22.10.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" Baltāsbaznīcas ielā 14

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz kursiem “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta kursiem “VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ”. Kursi norisināsies no 21. līdz 23. oktobrim no plkst.9.00 līdz 18.00 Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības. Kursu plāns pielikumā.

Kursu lektori:

 • Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris.
 • Arnis Ritenieks- fiziskās sagatavotības un boksa treneris, LSPA vieslektors.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes edu.riga.lv e-pastus, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 21.10.2019 - 23.10.2019
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness ielā 8, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12 stundu apjomā interešu izglītības metodiķiem   “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”. Programmas norise BJC “Rīgas Skolēnu pils” K. Barona  ielā 99., 2019. gada 20.un 23. maijā no plkst 9.30-13.30.

Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās:

 • Darbs Rīgas domes elektroniskajā pasta sistēmā edu.riga.lv
 • Mākoņservisi.
 • Excel tabulas un to iespēju izmantošana metodiskā darba nodrošināšanā (Projektu veidošanā, pasākumu organizēšanā, tāmēšanā, datu apkopošanā. Pasākuma tehniskā scenārija u.c. izveidē)

Norises laiks: 20.05.2019 - 23.05.2019
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils” K. Barona  ielā 99


Aicinām interešu ziglītības metodiķus uz kursiem “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12. stundu apjomā interešu izglītības metodiķiem   “Metodiskā un administratīvi organizatoriskā darba optimizēšana ar Office 365 rīkiem”.

Programmas norise BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A, 2019. gada 14.un 16. maijā no plkst 9.30-13.30. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Darbs Rīgas domes elektroniskajā pasta sistēmā edu.riga.lv
 • Darbs ar Outlook un kontaktiem. Darba vides organizēšana.
 • Outlook kalendāru iespējas.
 • Sapulču pārvaldīšana.
 • Mākoņservisi.
 • Datu glabāšana, rezerves kopiju veidošana, datņu kopīgošana.
 • Aptauju veidošana un rezultātu apkopošana.
 • Excel tabulas un to iespēju izmantošana metodiskā darba nodrošināšanā (Projektu veidošanā, pasākumu organizēšanā, tāmēšanā, datu apkopošanā. Pasākuma tehniskā scenārija u.c. izveidē)
 • Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus,
 • formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu.
 • Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu,
 • mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.
 • Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli,
 • pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus,
 • izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 14.05.2019 - 16.05.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A

Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem “Dekors interjerā.Sienas gleznojums.Tehnikas un paņēmieni”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12 stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem “Dekors interjerā.Sienas gleznojums.Tehnikas un paņēmieni”. Programmas norise Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā, 2019. gada 9.un 10. maijā.no plkst 14.00-18.00.

Programmu vadīs Lolita Sīmane , Mg.paed.

Programmas  ietvaros būs iespēja iepazīties ar daudzveidīgām sienu apdares tehnikām, kas ļaus izveidot interesantus interjera dekorus.Darba procesā tiks veidots trafareta zīmējums ar apjomīgiem elementiem, apgūta atspiedumu-spiedogu tehnika.Būs iespēja apgūt apjoma veidošanas paņēmienus no auduma un papīra kā arī iespēja veidot formas , kuras papildinās krāsojums un patinējums..

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 09.05.2019 - 10.05.2019
Norises vieta: Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā

Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības skolotājus uz kursiem “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12. stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem   “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

Programmas norise BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A, 2019. gada 2.un 3. maijā no plkst 9.30-13.30. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Word. Teksta formatēšana.
 • Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale.
 • Rindkopu formatēšana.
 • Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu.
 • Stili.
 • Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku.
 • Excel tabulas Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu. Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.05.2019 - 03.05.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A

Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības skolotājus uz kursiem “Vizuālo elementu un principu pielietojums skolas mācību telpas interjera veidošanā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  interešu izglītības skolotājiem “Vizuālo elementu un principu pielietojums skolas mācību telpas interjera veidošanā”.

Programmas norise Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā, 2019. gada 25.un 26. aprīlī.no plkst 14.00-18.00.

Programmu vadīs Lolita Sīmane , Mag.paed.

Programmas klausītāji gūs ieskatu:

 • Materiālu un instrumentu izmantošanas iespējās.
 • Telpisku objektu un dekoratīvu elementu izgatavošanas tehnikās,
 • Iepazīsies ar pielietojamiem materiāliem, to daudzveidību,
 • Papīra, auduma locījumu veidiem , dekoratīvo elementu savienošanas iespējām, telpisku elementu izgatavošanā.
 • Dekoratīvu elementu izgatavošanas tehnikās.
 • Tematisku dekoratīvu elementu izgatavošanā un rotāšanā , veidojot atspiedumus. (Apjoma veidošana).

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 25.04.2019 - 26.04.2019
Norises vieta: Kurbada ielā 2.b, 3.stāvā

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus uz 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta psiholoģijas kursiem SPORTA PSIHOLOĢIJAS ASPEKTI BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTĀ, kuri norisināsies š.g.24. un 25.aprīlī no plkst.15.00-19.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99

Lektore- Jurita Smiltiņa, ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un psihodinamiskā psihoterapeita izglītību. Vairāk kā 15 gadus praktizē psiholoģisko konsultēšanu, kurā izmanto gan psihodinamiskās terapijas, gan smilšu terapijas metodes, ir ilgstoša lektora pieredze Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā un Latvijas Treneru Tālākizglītības Centrā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Informāciju sagatavoja Gita Pērkone

 

 

Norises laiks: 24.04.2019 - 25.04.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks kursi “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!!!

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus uz 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta psiholoģijas kursiem SPORTA PSIHOLOĢIJAS ASPEKTI BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTĀ, kuri norisināsies š.g.11. un 12.martā no plkst.10.00-14.30 BJC „Rīgas Skolēnu pils” telpās. Kursi ir bezmaksas!

Lektore- Jurita Smiltiņa, ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un psihodinamiskā psihoterapeita izglītību. Vairāk kā 15 gadus praktizē psiholoģisko konsultēšanu, kurā izmanto gan psihodinamiskās terapijas, gan smilšu terapijas metodes, ir ilgstoša lektora pieredze Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā un Latvijas Treneru Tālākizglītības Centrā.

Pieteikuma anketu līdz š.g. 6.martam iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 2019.gada 11.un 12.martā no plkst. 10.00-14.30
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīga

Norises laiks: 11.03.2019 - 12.03.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem “Lego robotika un lego konstruēšana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām uz kursiem 30. janvārī un 6. februārī Rīgas Jauno tehniķu centrā (Bauskas iela 88) par tēmu “Lego robotika un lego konstruēšana”. Kursus vadīs Rīgas Jauno tehniķu centra skolotājas: Vizma Virse, Laura Timša, Viktorija Pavlova, kā arī Bērnu un jauniešu centra “Bolderāja” skolotāja Kristīne Katinska.

 30. janvāris plkst. 15.00 līdz 19.30

Lektores: Kristīne Katinska, Vizma Virse

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1. LEGO klucīšu izmantošana dažādu tēmu risinājumos pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. LEGO izmantošanas iespējas dažādos mācību priekšmetos. 2 Stāstījums, paraugi, grāmatas, interneta avoti.
2. LEGO izmantošana dažādos pasākumos kā pasākuma elementu, un LEGO konkursu veidošanas pieredze. LEGO spēles. 2 Paraugi, grāmatas, interneta avoti, darbu vērtēšanas kritēriji, pieredzes stāsti.
3. LEGO uzdevums no idejas līdz gatavam darbam. 2 Praktiskais uzdevums, eksperiments.
6. februāris plkst. 15.00 līdz 19.30

Lektores: Laura Timša, Viktorija Pavlova

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1. Iepazīstināšana ar Lego WeDo robotikas konstruktoru detaļām un sensoriem, to darbības principiem un programmēšanu. 1 Lekcija, prezentācija, paraugdemonstrējumi.
2. Praktiskais darbs – robotu būvēšanā izmantojot WeDo robotikas komplektus. Programmēšana izmantojot WeDo robotikas programmatūru. 1.5 Praktiskais uzdevums, instrukcijas, eksperiments, pašanalīze.
3. Ieteikumi darbā ar Lego WeDo robotiku. 0.5 Lekcija, prezentācija, paraugdemonstrējumi.
4. Ievaddaļa. Iepazīšanās ar Lego Mindstorms NXT konstruktoru un tā sastāvdaļām. 3D modelēšana. 1 Lekcija, prezentācija, modeļu demonstrēšana un izgatavošana, darbs pie datora – Lego Digital Designer.
5. Iepazīšanās ar Lego Mindstorms  NXT Programmatūru. Robotu veidi. Sensori. Materiāli. 1,5 Prezentācija, instrukcijas, praktiskais darbs – robotu izgatavošana un programmēšana.
6. Ieteikumi tematiskām mācību plānam. Robotu sacensības Latvijā. 0,5 Prezentācija, paraugdemonstrējums.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.01.2019 - 06.02.2019
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas iela 88

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru “Izstāžu un ekspozīciju noformējums”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru skolu muzeju pedagogiem un interešu pulciņu skolotājiem, gatavojoties Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatei,  28.janvārī plkst. 15.00, Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99. Seminārā tēma “Izstāžu un ekspozīciju noformējums”. Lektore  –  Mag.Art. Līga Baņķiere.  Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles “Bulduru izstāžu nams” izstāžu kuratore.

L. Banķiere: “Muzejs ir ne tikai informācijas sniegšanas vieta. Tā ir vieta piedzīvojumam, atklājumiem, priekam un svētku sajūtai. Jo uz muzeju mēs neejam katru dienu, bet gan īpaši gatavojoties, vācot informāciju, atsauksmes un tamlīdzīgi. Un tādēļ ir svarīgi šo īpašo sajūtu apmeklētājiem dot. Vizuālais iespaids, materiālu izvietojums ir ļoti nozīmīgs muzeja darbības elements. Ne vienmēr vairāk ir labāk. Šajā seminārā muzeju pedagogiem palīdzēšu izprast ekspozīcijas veidošanas pamatprincipus – kompozīcijas pamati, krāsu salikumi, kontrastu spēle, šriftu izvēle. Dažādu atšķirīgu elementu izkārtošana. Ekspozīcijas koncepcijas izveide. Būs praktiski vingrinājumi, attēlu analīze un diskusijas par izstāžu noformējumu.”

Norises laiks: 28.01.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi” vizuālās mākslas skolotājus

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi vizuālās mākslas interešu izglītības un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi”.

Divas dienas, 2018. gada 13. un 15. decembrī,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi Interešu izglītības vizuālās mākslas un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi”,  kuru vadīs māksliniece,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilze Dilāne

13. decembris plkst. 15.00 līdz 18.00

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1 2 3 4
1. Iepazīšanās ar papīra darbnīcu, darba rīkiem, dažādiem augiem, no kuru ar celulozi bagātajām šķiedrām, tiek izgatavots roksmēluma papīrs: lins, abaka, kozo u.c., un kuras no šīm šķiedrām ir piemērotas papīra izgatavošanai grāmatai. 1.5 Paraugu un grāmatu apskate.

 

Kafijas pauze skolas kafejnīcā
2. Roksmēluma papīra izgatavošana grāmatai.

 

1.5 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.

15. decembris plkst. 10.00 līdz 16.00

1. Lekcija: Mākslas grāmata kā māslas virziens un roksmēluma papīra izmatošanas veids.

Erlinga Gustafssona video apskate: Papīra māksla.

Izgatavoto papīra lokšņu apskate un sagatavošana tālākam darbam.

2 Prezentācijas un video apskate.
Kafijas pauze
2. Pirmās grāmatas izgatavošana. 2 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.
3. Otrās grāmatas izgatavošana. 2 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 13.12.2018 - 15.12.2018
Norises vieta: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, Graudu ielā 59

Pieteikuma anketa


Notiks praktiskais seminārs sporta skolotājiem “Balsta kustību aparāta attīstīšanas pamati”

Aicinām pieteikties interešu izglītības sporta pedagogus praktiskajam semināram “Balsta kustību aparāta attīstīšanas pamati” 4 stundu apjomā, š.g.30.novembrī plkst.15.30 Rīgas Franču licejā.

Lektore Una PirktiņaMyFitness grupu nodarbību un personāltrenere, sertificēta TRX grupu nodarbību trenere.

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 30.11.2018
Norises vieta: Rīgas Franču licejā, Mēness ielā 8, Rīgā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks kursi „Interešu izglītības pasākumu organizēšanas metodika”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

30. un 31. oktobrī notiks Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Interešu izglītības pasākumu organizēšanas metodika”. Lektori – Gunārs Antapsons, Režisors, Mag.paed.; Inga Cimiņa, Diriģente,  koncertu un projektu  vadītāja.

Kursu plāns:

Datums Laiks Tēma Lektors
30.10.2018.

 

15.00 -19.00 * Pasākumu veidi. -Sabiedriski politiskie, kultūrizglītības un izklaides jeb rekreācijas pasākumi…

* Seši soļi pasākumu realizācijā

* Scenārija izstrādes posmi no ieceres līdz realizācijai

*Bleika Snaidera scenārija izveides shēma

*Alfrēda Adlera psihoanalīzes  koncepcijas  7 “likumi” scenāriju izveidē.

Praktiskie uzdevumi.

Gunārs Antapsons

Režisors,

Mag.paed.

31.10.2018 15.00 -19.00 Praktiskā pieredze, organizējot koncertus un pasākumus.

Ideja – realizācija.

Problēmas – risinājumi. Mērķauditorija. Publicitāte.

Literārais scenārijs. Tehniskais scenārijs. Tehniskais nodrošinājums .u.c. Piemēru analīze. Praktiskie uzdevumi.

Inga Cimiņa

Diriģente,  koncertu un projektu  vadītāja.

 

Norises laiks: 30.10.2018 - 31.10.2018
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils" 215. telpa

Pieteikuma anketa


Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

Informējam, ka Valsts izglītības satura centrs  Rīgas 6.vidusskolā 2018.gada 23.-24.oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”. Kursu sākums 23.oktobrī plkst. 10.30.  Uz nodarbībām līdzi jāņem savs pūšamais instruments un zizlis. Praktiskās nodarbībās ar pūtēju orķestri diriģenti piedalās kā orķestra mūziķi.

Atbildīgā kontaktpersona – Valsts izglītības satura centra vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 6001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv .

Pieteikšanās elektroniski līdz 2018.gada 17.oktobrim, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

 

Norises laiks: 23.10.2018 - 24.10.2018
Norises vieta: Rīgas 6.viduskola , Aleksansdra Čaka iela 102

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.” Kursi norisināsies 22. un 23.oktobrī no plkst. 9.00 – 14.00,  Rīgas 93.vidusskolā, Sesku iela 72. Kursus vadīs lektores Līga Baņķiere

Kursu dalībniekiem iespēja apgūt vairākus tehniskus paņēmienus mūsdienīgu interjera dekoru veidošanā. Lekcija un praktiski uzdevumi par mākslas darbu eksponēšanu sabiedriskās ēkās

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, krītiņi, otas, audekls.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art 

Kursu norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Laiks: 22., 23. oktobris no plkst.9.00-14.00

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.10.2018 - 23.10.2018
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Pielikums
Pieteikuma anketa


36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!!!Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta kursiem VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ, kuri norisināsies 22., 25.un 26.oktobrī no plkst.9.00-18.00.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības.

Kursu lektori:

Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris. 

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Fizisko īpašību attīstīšanas principi bērniem un jauniešiem (ātrums, spēks, izturība);

Iesildīšanās varianti sporta nodarbībās (līdzekļu daudzveidība un piemērotība dažāda vecuma un sagatavotības audzēkņiem);

Treniņu procesa plānošana (pamatprincipi un to realizācija darbā ar bērniem un jauniešiem);

Fiziskās sagatavotības novērtēšana (FS testu izmantošanas iespējas un nozīme sporta nodarbībās);

Skriešanas, lēkšanas un mešanas vingrinājumi vieglatlētikā (tehnika un izpildījuma variācijas);

Ēriks Visockis- “EVFizoFit” vadītājs, Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, LSPA vieslektors.

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Spēka, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas modeļi bērnu un jauniešu sportā. Spēka vingrinājumu progresijas bērnu un jauniešu sportā;

Ātruma attīstīšana bērnu un jauniešu sportā;

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 2018.gada 22., 25. un 26.oktobris no plkst. 9.00-18.00
Norises vieta:

 • oktobrī- praktiskā daļa “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, Rīga, un teorētiskā daļa BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīgā.
 • un 26.oktobrī Rīgas Franču licejā, Mēness ielā 8, Rīga

Kursu apraksts un pieteikuma anketa pielikumā.

Norises laiks: 22.10.2018 - 26.10.2018
Norises vieta: “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99,Rīgas un Franču licejā, Mēness ielā 8

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības pedagogus apmeklēt tālākizglītības programmu “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā”

Aicinām interešu izglītības  pedagogus 6. un 7. jūnijā pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā”. Programma saskaņota 28.10.2015. RIIMC-15-284.    

Tālākizglītības programmā pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide – “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā” sniegti apgūstamo un pilnveidojamo prasmju: skatīties un redzēt, klausīties un dzirdēt, koncentrēt uzmanību, kontrolēt muskuļu darbību, partnerība un komunikācija, bezpriekšmetu darbība pamatvingrinājumu pasniegšamas metodika.

Norises laiks: 6. un 7.  jūnijs no plkst. 10.30 līdz 14.30.

Lektore – Biruta Bauma

Pieteikuma anketu iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 06.06.2018 - 07.06.2018
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Roksmēluma papīra 3D objektu izgatavošana” vizuālās mākslas skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

2018. gada 5. un 6. jūnijā Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi Interešu izglītības vizuālās mākslas un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra 3D objektu izgatavošana”,  kuru vadīs māksliniece,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilze Dilāne.

KURSU PLĀNS

2018. gada 5.jūnijs plkst. 10.00 līdz 14.30

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1 2 3 4
1. Roksmēluma papīra izgatavošanas vēsture, šī procesa atdzimšana un izmantošana mūsdienu mākslā un mākslas izglītībā. 3D papīra objekts ar pielietojumu. 1.5 Lekcija, īsfilma par skulpturālu papīra objektu izgatavošanu.
2. Iepazīšanās ar augiem, no kuru ar celulozi bagātajām šķiedrām, tiek izgatavots roksmēluma papīrs, lins, abaka, kozo u.c.

Idejas, skices gaismas objektam.

1.5 Paraugu un grāmatu apskate.

Praktiskais uzdevums.

3. Papīra izgatavošana gaismas objektam iestrādājot papīra loksnē stieples. 3 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments.

Nepieciešamie materiāli: papīrs skicēšanai, līmzīmulis, šķēres

2018. gada 6.jūnijs plkst. 10.00 līdz 14.30

1. Izgatavoto papīra lokšņu apskate un sagatavošana tālākam darbam. 3D objekta izveidošana no izgatavotā papīra ar stieplēm. Darbs pie karkasa izgatavošanas no stieples otram objektam. 3 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments.
2. Papīra izgatavošana un piestiprināšana izgatavotajam stiepļu karkasam. Izgatavoto darbu apskate. 3 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments, pašanalīze.

Nepieciešamie materiāli: papīrs skicēšanai, līmzīmulis, šķēres

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 05.06.2018 - 06.06.2018
Norises vieta: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, Graudu iela 59, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz kursiem “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursiem VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ, kuri norisināsies no 4.-6.jūnijam bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības. Kursu apraksts pielikumā.

Kursu lektori:

Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris.

Ēriks Visockis- “EVFizoFit” vadītājs, Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, LSPA vieslektors.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 04.06.2018 - 06.06.2018
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīga, 106.telpā.

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Dekoratīvu ziedu un  telpisku elementu izgatavošana no papīra”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 31.maijā un 1.jūnijā no plkst 14.00 līdz 18.00 organizē 12 stundu kursus “Dekoratīvu ziedu un telpisku elementu izgatavošana no papīra” vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas interešu izglītības skolotājiem. Tēma – Dekoratīvu ziedu un  telpisku elementu izgatavošana no papīra .

Programmas klausītāji gūs:

 • Nelielu ieskatu papīra ziedu un dekoratīvu elementu  izgatavošanas tehnikās, iepazīsies ar materiāliem,   sagatavju izgatavošanu veidiem, materiālu atlasi un  elementu savienošanas tehnoloģijās.
 • Papīra elementu stiprināšanas paņēmieni veidojot ziedus, locījumu veidi papīram, savienošanas iespējas, telpisku elementu  no papīra izgatavošana un dekorēšana.
 • Daudzveidīga papīra izmantošanas iespējas papīra ziedu izgatavošanā, tā īpašības dekorēšanas paņēmieni.

Lektore- Lolita Sīmane

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 31.05.2018 - 01.06.2018
Norises vieta: Rīgā , Kurbada ielā 2b, 3.stāvā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Leļļu un dekoratīvu elementu izgatavošana no tekstila”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 17. un 18. maijā no plkst 12.00 līdz 16.00 organizē 12 stundu kursus “Leļļu un dekoratīvu elementu izgatavošana no tekstila” vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas interešu izglītības skolotājiem. Tēma – Leļļu  un dekoratīvu elementu izgatavošana no tekstilmateriāliem .

Programmas klausītāji gūs:

 • Nelielu ieskatu leļļu un dekoratīvu elementu izgatavošanas tehnikās, iepazīsies ar materiāliem,   sagatavju izgatavošanas veidiem, materiālu atlasi un  elementu savienošanas tehnoloģijās.
 • Diegu  pinumi to nostiprināšanas paņēmieni, auduma locījumu veidi, savienošanas iespējas, telpisku elementu izgatavošana un dekorēšana.
 • Auduma dekorēšana ar spiedogiem, veidojot atspiedumus.

Lektore- Lolita Sīmane

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 17.05.2018 - 18.05.2018
Norises vieta: Rīgā , Kurbada ielā 2b, 3.stāvā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Atklātņu izgatavošana no tekstila” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 15. un 16.martā no plkst 9.00 līdz 13.20 organizē 12 stundu kursus “Atklātņu izgatavošana no tekstila” vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas interešu izglītības skolotājiem.Tēma – Apsveikuma kartiņu izgatavošana no tekstilmateriāliem izmantojot daudzveidīgas tekstilmozaīkas tehnikas.

Programmas klausītāji gūs:

 • Nelielu ieskatu tekstilkartiņu izgatavošanas tehnikās, iepazīsies ar materiāliem,  kartiņu sagatavju izgatavošanā, materiālu atlasē un savienošanas tehnoloģijā, apgūs  kartiņu malu apstrādi.
 • Auduma pinumi, locījumu veidi audumam, savienošana iespējas, telpisku elementu izgatavošana.Tekstilkrāsu izmantošana tekstilkartiņās.
 • Dekoratīvu elementu izgatavošana no auduma, „vitrāžas” , „picas”tehniku izmantošana tekstilkartiņu izgatavošanā.
 • Auduma dekorēšana ar spiedogiem , veidojot atspiedumus. Kartiņu rotāšanas iespējas izmantojot daudzveidīgus materiālus . Kartiņu sižetu šūšana izmantojot papīru-šūsanas shēmu.Līmes tīmekļa izmantošana tekstilkartiņu veidošanā.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 15.03.2018 - 16.03.2018
Norises vieta: Rīgā , Kurbada ielā 2b, 3.stāvā

Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības sporta pedagogus uz kursiem “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām interešu izglītības sporta pedagogus 26. un 27.februārī uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas sporta psiholoģijas kursiem “SPORTA PSIHOLOĢIJAS ASPEKTI BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTĀ”. Lektors- Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas docētājs Renārs Līcis.

Kursu apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.02.2018 - 27.02.2018
Norises vieta: Rīgas bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīga, 215.telpā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas interešu izglītības pedagogus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē. Tēma – „Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums”. Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art. Kursi norisināsies 2018. gada 12. un 14. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Lieliska iespēja izmēģināt dažādus paņēmienus un materiālus lineāru zīmējumu radīšanai! No elegantas apsveikuma kartiņas līdz atraktīvam lielformāta zīmējumam. No zīmuļa līdz krāsu tūbiņām. Paņēmieni , ieteikumi  un iedvesma estētiski pievilcīgu darbu radīšanai, bērnu un jauniešu iesaistīšanai radošā procesā.

Kursu dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas un nostiprināt izpratni par lineāru zīmējumu, tā veidiem, radīšanas procesu, tehniskiem paņēmieniem; apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai zīmēt; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes lineāru zīmējumu veidošanā.

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas (arī zelta un sudraba krāsu ), krītiņi.

Norises laiks: 12.02.2018 - 14.02.2018
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

28. un 29. decembrī no 9.00-14.00 notiks kursi par tēmu “Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums”.

Kursu dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas un nostiprināt izpratni par lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu, tā veidiem, radīšanas procesu, tehniskiem paņēmieniem; apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai zīmēt; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu veidošanā.

Līdzi jāņem instrumenti un piederumu praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, krītiņi.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art

Kursu apraksts pielikumā. Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 28.12.2017 - 29.12.2017
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem par tēmu “Telpisku objektu un rotājumu veidošana no tekstila un papīra”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 19. un 22. decembrī organizē 12 st. kursus “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē” vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājiem. Tēma – Telpisku objektu un rotājumu veidošana no tekstila un papīra.

Programmas klausītāji apgūs: Tekstilmateriālu un papīra izmantošanas iespējas telpisku objektu izgatavošanā, veicinot audzēkņu radošumu, ar materiālu izmantošanas iespējām, dekorēšanu un  stiprināšanas veidiem.

Kursu plāns:

19.12. 2017. 

Neliels ieskats telpisku objektu daudzveidībā, iepazīšanās ar instrumentiem, materiāliem,sagatavju izgatavošana,materiālu atlase.

Telpisku objektu veidošana, dekoratīvu bumbu izgatavošana.

22.12. 2017.

Dekoratīvu, telpisku objektu izgatavošana no papīra un tekstila, 3d elementu izgatavošana, stiprināšanas veidi.

Papīra  un tekstila dekorēšana, rotāšanas iespējas izmantojot daudzveidīgus materiālus.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 19.12.2017 - 22.12.2017
Norises vieta: Biedrība "Radošo ideju skapis" , Kurbada iela 2b, 3 stāvs

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram „Vides objekts un ārējā vidē eksponējami darbi” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 6. decembrī plkst. 16.00 organizē semināru „Vides objekts un ārējā vidē eksponējami darbi” interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem.

Seminārs domāts interesentiem, kas kopā ar bērniem gatavosies Rīgas izglītības iestāžu  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei „Nu tai Rīgā ieraudzīju….”, izgatavojot vides objektus vai ārējā vidē eksponējamus mākslas darbus. Semināru vadīs Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas direktora vietniece mākslas priekšmetos Anita Liberte – Lasmane

 

Semināra plāns:

16.00 – 19.00

 

 

 

Tēmas:

·        Vides objektu izstrādes veidi skolēnu darbos.

·        Dabas studiju- dabas formas stilizācija, pielāgošana, detalizēšana 2D un 3D kompozīcijā.

·        Materiālu pielietojuma daudzveidība.

·         Praktiskais darbs.  Tehniskie paņēmieni  un metodes vides objektu izgatavošanā.

Nepieciešamie materiāli praktiskam darbam ·        Dažādi papīri (biezuma, tonalitātes,…)

·        Akvareļkrāsas/krītiņi

·        Zīmulis

·        Šķēres

·        Līmzīmulis

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 06.12.2017
Norises vieta: Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 4. un 7. decembrī  no plkst. 14.00 organizē 12 st. kursus vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājiem ”Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē”. Kursu tēma – Dekoratīvu elementu, rotājumu izveidošana no tekstila un papīra.

Programmas klausītāji apgūs: tekstilmateriālu un papīra izmantošanas iespējas daudzveidīgu rotājumu izgatavošanā, veicinot audzēkņu radošumu, iepazīsies  ar materiālu izmantošanas tehnikām, dekorēšanas paņēmieniem un  stiprināšanas veidiem.

4.12. 2017.

 • Iepazīšanās ar instrumentiem, materiāliem,sagatavju izgatavošana,materiālu atlase.
 • Auduma origami, locījumu veidi audumam, dekoratīvu bumbu izgatavošana.

7.12. 2017.

 • Dekoratīvu, telpisku elementu izgatavošana no papīra, 3d elementu izgatavošana, papīra stiprināšanas veidi.
 • Papīra dekorēšana, rotāšanas iespējas izmantojot daudzveidīgus materiālus un locījumi.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.12.2017 - 07.12.2017
Norises vieta: Biedrības "Radošo  ideju skapis" ,telpās, Kurbada iela 2b, 3 stāvs  

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Lego konstruēšana un lego robotika”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

29. novembrī un 4. decembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē Lego konstruēšanas un lego robotikas kursus. Lektori: Elmārs Leilis un Ģirts Krūmiņš.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 29.11.2017 - 04.12.2017
Norises vieta: Rīgas 64. vidusskola

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Optiskā māksla”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 27. un 29. novembrī organizē 12 st. kursus vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājiem. Kursu mērķis ir papildināt pedagogu zināšanas par mākslas virzienu- opārtu, tā veidošanas principiem, pielietošanu. Palīdzēt pedagogiem organizēt interesantas, daudzveidīgas mācību stundas, rosināt jauniešus izmantot opārta pamatprincipus radošajos darbos. Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi un doti ieteikumi praktiskiem vingrinājumiem audzēkņiem.

Dalībniekiem līdzi jāņem darbarīki un materiāli praktiskajiem uzdevumiem: pildspalvas (melnas u.c. krāsas), parastie zīmuļi, lineāli, cirkuļi, melni flomāsteri (dažāda biezuma).

Kursus vada lektore Līga Baņķiere, Mg.art

Pielikumā kursu plāns. Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.11.2017 - 29.11.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām Rīgas vizuāli plastiskās mākslas pedagogus (keramikas specialitāte) apmeklēt profesionālās pilnveides kursus

UZMANĪBU! SAKARĀ AR LEKTORA AINĀRA RIMICĀNA DALĪBU NORD PLUS PROJEKTĀ NORVĒĢIJAS MĀKSLAS SKOLĀ, KURSI PĀRCELTI UZ 4. NOVEMBRI!

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām Rīgas vizuāli plastiskās mākslas pedagogus (keramikas specialitāte) rudens brīvlaikā – 4. NOVEMBRĪ apmeklēt profesionālās pilnveides kursus „Vizuāli plastiskā māksla – keramika” (12 stundu apjomā). Lektors un praktisko darbu vadītājs LMA docents Ainārs Rimicāns.

Kursi tiks organizēti Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (Lāčplēša ielā 55) 4. NOVEMBRĪ no plkst.9.00 – 18.00 ar mērķi iepazīstināt 15 vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogus (keramikas specialitāte) ar novitātēm ikgadējā pasaules mēroga 100% dizaina izstādē Londonā, Teita galerijas un jaunā Dizaina muzeja ekspozīciju un piedāvāt praktiskās nodarbības ģipša un silikona formu izveidē.

Darba gaita:

 1. Modeļa sagatavošana formēšanai.
 2. Saplākšņa veidņu sagatavošana formas izveidei, izmantojot savilcējus.
 3. Ģipša masas sagatavošana.
 4. Vairākdaļīgu ģipša formu izveide.
 5. Darbs ar silikona materiālu. Sarežģītu formu izgatavošana bez daudzdaļīgas formas izveides.
 6. Kapes izgatavošana (silikona formas saturošā daļa).

Kursu dalībniekiem jāpaņem līdz  iepriekš sagatavots ciļņa veida modelis (rozete, zieds un tml.) ne lielāks par 6 cm diametrā vai sērkociņa kastītes lielumā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.11.2017
Norises vieta: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Lāčplēša ielā 55

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem skolu muzeju pedagogus

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs no 24. līdz 27. oktobrim organizē 36 st. kursus skolu vēstures muzeju pedagogiem. Tēma: „Skolas vēstures muzeja darba saturs, funkcijas un darba organizācija”.

KURSU PLĀNS

24.10.2017. – Nodarbības Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa 8, Rīga

 • 8:00 – 9:00 – reģistrācija,
 • 9:00 – 13:30 – 6 st. – Skolu muzeju biedrības darbu stratēģija un koncepts. Skolu muzeja kustības attīstība,  darba izvērtējums un attīstība. IT tehnoloģiju izmantošana – I.Amoliņa,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas skolas ēdnīcā,
 • 14:00 – 17:00 -4 st. – Rīgas valsts 1.ģimnāzijas muzeja darbība. Darbs ar padomi. Saturs un organizācija –A.Zumente,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – A.Zumente.

25.10.2017.  – Nodarbības Rīgas 25.vidusskolā, Rušona iela 8, Rīga

 • 9:00 – 13:00 – 6 st. – Skolas vēstures muzeja saturs un funkcijas. Muzeja pedagogu padomes integrētā darba organizācija. Muzeja padomes darba struktūra, pienākumi – R.Liepiņa,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas skolas ēdnīcā ,
 • 14:00 – 17:00 – 4 st. – Skolas vēstures muzeju iespējamās darba formas un aktivitātes – E.Pelša,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – R.Liepiņa

26.10.2017. – Latvijas kara muzejs – Smilšu 1, Rīga.

 • 9:00 – 12:00 – 4st. – Skolas vēstures muzejs – valsts politikas instruments. Valsts vēstures akcenti skolas darbā,
 • 12:00 – 13:30 – 2 st. – Ekspozīcijas veidošanas principi. Praktiskās nodarbības – M.Mitenbergs,
 • 13:30 – 14:00 – pusdienas IZM kafejnīcā,
 • 14:00 – 17:00 – Skolas vēstures muzeja krājuma specifika (identitātes muzejs). Krājumu nokomplektēšana, glabāšana, izmantošana – G.Dreiblate,
 • 17:00 – 18:00 – individuālas konsultācijas – G.Dreiblate.

27.10.2017. Rīgas valsts 1.ģimnāzija, Raiņa 8, Rīga

 • 9:00 – 13:30 – 6 st. – Skolas vēstures muzeja pedagogu darba saturs, organizācija. Darbs ar padomi. Muzeja atestācija un izaugsmes sekmēšana – Z.Soboļeva,
 • 13:00- 15:00 – Individuālas konsultācijas – Z.Soboļeva

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.10.2017 - 27.10.2017
Norises vieta: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (Raiņa 8), Rīgas 25.vidusskolā (Rušona iela 8), Latvijas kara muzejs (Smilšu 1)

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentus

Aicinām pieteikties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 36 stundu profesionālās pilnveides programmai – Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem. Kursi norisināsies 23., 24., 25., 26. oktobrī un 3., 11. novembrī BJC “Rīgas Skolēnu pils” (K. Barona 99).

Kursu plāns:

23.10. 2017. (112. telpa)

13:00 – 17:45 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora “Tiāra” diriģente Aira Birziņa. Tēma – Darbs ar kori.

24.10. 2017. (112. telpa)

10:00 – 15:00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pieaicinātā docētāja Inese Romancāne. Tēma – Vokālā metodika.

25.10. 2017. (112. telpa) 

 

10:00 – 12:15  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Liene Batņa. Tēma – Kompetencēs balstīta pieeja mūzikas mācīšanā.

 

 

12:45 -15:00 Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļas pasniedzēja, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe Ināra Freimane. Tēma – Skolas kora darba metodika.

26.10. 2017. (215. telpa)

14:00 -18:45  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Ieva Rozenbaha. Tēma –  Dzirdes treniņš. Kora balsu diktāti. Mūsdienu pieeja pasaulē dzirdes attīstībai. Melodija un tās harmonizācijas iespējas. Improvizācijas stili, faktūras, balsu skaits u.c.

3.11. 2017. (112. telpa)

14:00 – 18:45  Rīgas Doma kora skolas džeza teorētisko priekšmetu pasniedzējs, džeza kontrabasists Toms Lipskis. Tēma – Džeza pamati, improvizācija, praktiski vingrinājumi.

10.11. 2017. (215. telpa)

14:00 – 18:45 Valsts akadēmiskā kora “Latvija” māksliniece, komponiste Irīna Rebhūna. Tēma – Kora un ansambļu dziesmu aranžēšana.

 

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.10.2017 - 10.11.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem sporta pedagogus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties sporta pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos“, kuri norisināsies 23.,26. oktobrī Rīgas 21. vidusskolā un 25. oktobrī (izbraukuma diena) Murjāņu sporta ģimnāzijā. Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības. Skatīt pielikumā.

Kursu lektori:

Dimitrijs Bražņikovs – veiksmīgi noslēdzis EHF “Master Coach” kursu sēriju un ieguvis augstāko trenera licenci EHF PRO. Bražņikovs ir pieredzējis handbola vārtsargs, kurš aizvadījis 28 sezonas sešu valstu līgās, un ir bijušais Latvijas Handbola izlases treneris.

Andis Austrups – vieglatlētikas un vispārējas un speciālās fiziskās sagatavotības treneris. Ar audzēkņiem piedalījies divās olimpiskajās spēlēs. 2012. gadā apbalvots ar Eiropas Vieglatlētikas asociācijas balvu par “nozīmīgu ieguldījumu sportā un kalpošanu tā labā, demonstrējot izcilas trenera iemaņas”. Austrupa audzēkne Laura Ikauniece Admidiņa 2016. gada Olimpiskajās spēlēs Rio, uzstādot personisko rekordu trijās disciplīnās, izcīnīja augsto 4. vietu daudzcīņā.

Ralfs Upmanis – viens no vadošajiem fitnesa treneriem Latvijā. DCH fitnesa studijas vadītajs un treneris, TRX instruktors. Funkcionāla treniņa viens no pamatlicējiem Latvijā. Darbojas kā pasniedzējs Latvijā un Ārvalstīs.

 

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 23.10.2017 - 26.10.2017
Norises vieta: Rīgas 21.vidusskola, Tomsona iela 35, Rīga, LV – 1013 un Murjāņu sporta ģimnāzija, Klintslejas 4, Sējas novads, LV- 2142

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursu programmu „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām apmeklēt kursu programmu „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai” 24 stundu apjomā 19. un 26. oktobrī. Lektore – porcelāna māksliniece Inese Brants, BJC Laimīte Porcelāna apgleznošanas studijas skolotāja.

Kursu programma:

19. oktobrī, 10:00 – 19:00. Porcelāna apgleznošanas pamati iesācējiem: kompozīcija un Austrumu tehnika.

 1. Porcelāna raksturojums un trauku izvēle.
 2. Trauka formas analīze un kompozīcijas veidošanas pamatprincipi.
 3. Kompozīcijas zīmēšana un kopēšana uz trauka. Krūzīte + šķīvītis.
 4. Kompozīcijas kopēšana uz trauka. Krūzīte + šķīvītis.
 5. Porcelāna apgleznošanas krāsas un saistvielas.
 6. Krāsu sagatavošana grafiskam zīmējumam ar spalvu.
 7. Krāsu sagatavošana darbam ar otu.
 8. Austrumu tehnika un tās darbības principi.
 9. Darba realizācija Austrumu tehnikā.

26. oktobrī, 10:00 – 19:00. Porcelāna apgleznošanas pamati iesācējiem: darbs ar lustrām, krāsns iekraušana un apdedzināšana.

 1. Lustrēšanas un zeltīšanas preparāti.
 2. Lustrējuma un zeltījuma dekoratīvās iespējas.
 3. Darba drošība darbā ar lustrēšanas un zeltīšanas preparātiem.
 4. Lustrēšana praksē.
 5. Dekolu veidi, to pielīmēšana, dekolu kolāžas.
 6. Darba realizācija Austrumu tehnikā
 7. Darbu nobeigšana izmantojot lustrējumu.
 8. Apdedzināšana, krāsns iekraušana un apdedzināšanas režīmi.
 9. Darbu apspriešana.

Kursantiem jāpaņem līdzi spalvas kāts ar dzelzs rakstāmspalvu ar smailu galu. Var arī padomāt par skicēm.

Kursu apmeklētāju darbu izstāde BJC Laimīte vitrīnās no 2017. gada 30. oktobra līdz 26. novembrim.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 19.10.2017 - 26.10.2017
Norises vieta: BJC „Laimīte” Sarkandaugavas iela 24

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Gleznošana. Kreatīva “Klusās dabas” gleznošanas stilu izmantošana mācību darbā”

Aicinām apmeklēt 12 stundu tālākizglītības kursus” Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” kursu tēma“Gleznošana. Kreatīva “Klusās dabas” gleznošanas stilu izmantošana mācību darbā ” 2017.  gada  14. oktobrī.

Kursu lektore: BJC Laimīte gleznošanas studijas skolotāja – māksliniece Vēsma Vītola

 • Nosacījumi “Klusās dabas” uzstādījuma sagatavošanā;
 • Netradicionāli stili “Klusās dabas” realizācijā;
 • Netradicionālo stilu miksēšana;
 • Praktiska parauga, vingrinājumu gleznošana;
 • Gleznas “Klusā daba” praktiska gleznošana;
 • Momentizstāde, autoru prezentācijas;
 • Vērtēšana, viedokļu apmaiņa, rezumē.

Nepieciešamie materiāli: otas, gleznas formāts – no A3 līdz A2, individuālās krāsas gleznošanai, pārējie materiāli būs pieejami kursu norises vietā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 14.10.2017
Norises vieta: BJC "Laimīte" Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt tālākizglītības kursus kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā (atkārtota programma)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām apmeklēt  tālākizglītības kursus  – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā (12 stundas) 2017. gada 3.un 5. oktobrī .

DIENAS PLĀNS:

3. oktobris

 

 

 14.00 -18.00

 

 

 

 

 

Lielie un mazie veidošanas darbi no gaisā sacietējošās plastikas ROC. 

 • Praktiskā daļa: svečturīši vai glāzītes zīmuļiem no burciņām ar plastikas dekorējumu.
 • Drukas krāsas papīram un audumam.
 • Praktiskā daļa: Mini darbiņi izmantojot reljefa plāksnītes, drukas krāsas, tekstilkrāsas.
 • Meistarklasē: papīra un auduma marmorēšana ūdenspeldē senā japāņu tehnikā „sumigači”

·         Atgriezeniskā saite par pirmo kursu dienu

5. oktobris

 

14.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

Zentangle – relaksācija un māksla!

 • Zentangle – ornamentu, rakstu veidošana miniatūrā. Zentangle veidošanas principi uz papīra.
 • Praktiskā daļa: klasiskās melnbaltās un krāsainās zentangle.

 

Puķes un dekori telpām no papīra.

 • Puķes no floristikas kreppapīra.
 • Ieskats dekoratīvo papīrapstrādes instrumentu sortimentā.
 • Praktiskā daļa: rudens lapas no papīra reljefa iespiešanas tehnikā „embossing”, krāsainie akcenti.

·         Kursu programmas izvērtējums

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 03.10.2017 - 05.10.2017
Norises vieta: Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma)

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas pamatu apguvē“

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām apmeklēt 12 stundu tālākizglītības kursus „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas pamatu apguvē“ 2017. gada 12.septembrī un 14. septembrī. Kursu vadītāja: Olga Pekarska.
Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem, vizuālās mākslas un mājturības tehnoloģijas pedagogiem vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.
Programmā:
12.septembrī no 9.30 -14.00

 • Lielie un mazie veidošanas darbi no gaisā sacietējošās plastikas ROC.
 • Praktiskā daļa: svečturīši vai glāzītes zīmuļiem no burciņām ar plastikas dekorējumu.
 • Drukas krāsas papīram un audumam.
 • Praktiskā daļa: Mini darbiņi izmantojot reljefa plāksnītes, drukas krāsas, tekstilkrāsas.
 • Meistarklasē: papīra un auduma marmorēšana ūdenspeldē senā japāņu tehnikā „sumigači”

14.septembrī no 14.00 – 18.00.

Zentangle – relaksācija un māksla!

 • Zentangle – ornamentu, rakstu veidošana miniatūrā. Zentangle veidošanas principi uz papīra.
 • Praktiskā daļa: klasiskās melnbaltās un krāsainās zentangle.

Puķes un dekori telpām no papīra.

 • Puķes no floristikas kreppapīra.
 • Ieskats dekoratīvo papīrapstrādes instrumentu sortimentā.
 • Praktiskā daļa: rudens lapas no papīra reljefa iespiešanas tehnikā „embossing”, krāsainie akcenti.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 12.09.2017 - 14.09.2017
Norises vieta: Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma)

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītājus

Aicinām apmeklēt 36 stundu kursus no 2. līdz 4. septembrim –  “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem”.

2.09.2017.

PLKST. 10.00  -“Gatavošanās Dziesmu svētkiem”, Kokļu meistars Imants Robežnieks -Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris” – Iveta Tauriņa

“Tehnisko grūtību pārvarēšana R. Jermaka skaņdarbos”- Anda Eglīte

“Kokle un citi instrumenti”- Zintis Žvarts

– Darbs pie Riharda Zaļupes jaundarba – Ieva Mežgaile

  3.09.2017

PLKST. 10.00 – “Lībiešu fokloras izmantošana mūsdienu mūzikas pedagoģijā”- Dzintra Tauniņa

– “Latgales temperments Ilonas Rupaines daiļradē”- Kristīne Ojala

“Praktiskā muzicēšana kokļu ansamblī”

4.09.2017.  

PLKST. 14.00 – ” Kokle un vokāls” – Valda Bagāta

“Kokles spēles pedagoģiskie pamati”,

“Praktiskā muzicēšana kokļu ansamblī” Iveta Tauriņa

 

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.09.2017 - 04.09.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Notiks kursi vizuālās mākslas skolotājiem par tēmu “Roku dūrienu izmantošanas iespējas tekstilmozaīkas tehnikās”

Aicinām apmeklēt 12 stundu tālākizglītības kursus Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas pamatu apguvē kursu tēma “Roku dūrienu izmantošanas iespējas tekstilmozaīkas tehnikās”  2017.  gada 17.maijā un 19.maijā

Kursu vadītāja: Lolita Sīmane .

Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem  , vizuālās mākslas  un mājturības un tehnoloģijas pedagogiem vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Programmā:

 • Šablonu tehnika , formu daudzveidība un izmantošana;
 • Somersetas tekstilmozaīka;
 • Katedrāles logi, divi varianti tās realizācijā;
 • Aplikācijas veidošanas pamatmetodes;
 •  Locītā  un reversā  aplikācija;
 • Vērtēšana, viedokļu apmaiņa, rezumē.

Nepieciešamie materiāli: Šķēres,  šujamā adata ,pārējie materiāli būs pieejami kursu norises vietā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 17.05.2017 - 19.05.2017
Norises vieta: RDG “Lolitas skapis”, Kurbada iela 2b, 3 stāvs

Pieteikuma anketa


Notiks kursi vizuālās mākslas skolotājiem

Aicinām apmeklēt 12 stundu tālākizglītības kursus Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas pamatu apguvē kursu tēma “Dažādu formu dāvanu saiņošana”  2017.  gada  8.maijā un 10.maijā

Kursu vadītāja: Inese Semjonova  .

Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem  , vizuālās mākslas  un mājturības un tehnoloģijas pedagogiem vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Programmā:

 • Dažādu formu dāvanu saiņošana;
 • Iepazīšanās ar iesaiņojamā materiāla daudzveidību un izmantošanas iespējām;
 • Iesaiņojuma apdares tehnikas;
 • Pušķu siešanas un veidošanas tehnikas;
 •  Praktisku  paraugu veidošana;
 • Vērtēšana, viedokļu apmaiņa, rezumē.

Nepieciešamie materiāli: Kantainas formas priekšmets : piemēram – grāmata, kaste, stikla priekšmets: piemēram – pudele, glāze, vāze , stikla trauks , kurā iebērtas konfektes, rieksti u.c. , rotaslieta: piemēram –  krelles, piespraude utt. ,pārējie materiāli būs pieejami kursu norises vietā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 08.05.2017 - 10.05.2017
Norises vieta: RDG “Lolitas skapis”, Kurbada iela 2b, 3 stāvs

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt semināru „Noteikumi lēcienos uz batuta XIV olimpiskajā ciklā (2017.-2020.g.) un tiesnešu pienākumiem tajā”

Aicinām apmeklēt 8 stundu pedagogu profesionālās kompetences semināru „Noteikumi lēcienos uz batuta XIV olimpiskajā ciklā (2017.-2020.g.) un tiesnešu pienākumiem tajā” 2017.  gada  18. aprīlī. Lektore: BJC ”Daugmale” trenere – tiesnese Ludmila Tarasenko. Pedagogu profesionālās kompetences seminārs paredzēts interešu izglītības pedagogiem  un sporta speciālistiem, kas apmāca lēcieniem uz batuta.

 • Būtiskākais par noteikumiem lēcienos uz batuta XIV olimpiskajā ciklā (2017.-2020.g.) un tiesnešu pienākumiem tajā. Teorētiskā nodarbība.
 • Tehniskā atzīme. Praktiskā nodarbība.
 • Grūtības koeficenta noteikšana. Praktiskā nodarbība.

Nepieciešamie materiāli: burtnīca, pildspalva. Pārējie materiāli būs pieejami kursu norises vietā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Pielikumā darba kārtība.

Norises laiks: 18.04.2017
Norises vieta: BJC "Daugmale" Jēkabpils ielā 19a

Pielikums
Pieteikuma anketa


Tālākizglītības kursi interešu un vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas pedagogiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām apmeklēt 12 stundu tālākizglītības kursus “Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” kursu tēma “Gleznošana. Kreatīva “Klusās dabas” gleznošanas stilu izmantošana mācību darbā” 2017.  gada  25. martā.

Kursu vadītāja: Vēsma Vītola.

Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem  un vizuālās mākslas pedagogiem vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Programmā:

 • Nosacījumi “Klusās dabas” uzstādījuma sagatavošanā;
 • Netradicionāli stili “Klusās dabas” realizācijā;
 • Netradicionālo stilu miksēšana;
 • Praktiska parauga, vingrinājumu gleznošana;
 • Gleznas “Klusā daba” praktiska gleznošana;
 • Momentizstāde, autoru prezentācijas;
 • Vērtēšana, viedokļu apmaiņa, rezumē.

Nepieciešamie materiāli: otas, gleznas formāts – no A3 līdz A2, individuālās krāsas gleznošanai, pārējie materiāli būs pieejami kursu norises vietā.

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 25.03.2017
Norises vieta: BJC "Laimīte", Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “3D objekti un rasēšanas pamati”

No 20. līdz 29. martam notiks kursi “3D objekti un rasēšanas pamati”.

Nodarbības vadīs: Infoeira Latvija.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 20.03.2017 - 29.03.2017
Norises vieta: Rīgas 64. vidusskola, Ūnijas iela 93, Rīga

Pieteikuma anketa


Notiks kursi sporta pedagogiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties sporta pedagogus uz 24 stundu kursiem “Fizisko aktivitāšu nozīme un raksturojums sākumskolas vecumā sporta spēlēs un vingrošanā”. Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības.
Kursus vadīs:

 • Edgars Bušenko – BJC “Laimīte” izglītības sporta metodiķis, struktūrvienības RSC “Sarkandaugava” sporta instruktors. Vada sporta nodarbības bērniem nodibinājumā “Kustību lauks”. Powerslide – Laimīte ātruma skrituļslidošanas komandas treneris. Latvijas sieviešu izlases regbijā 7 fiziskās sagatavotības treneris.
 • Inese Ļubinska – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente un trenere. Ikgadēja Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksa veidotāja un vadītāja.
 • Lauris Haritonovs – A kategorijas vieglatlētikas treneris. BJC Laimīte vieglatlētikas pulciņa skolotājs un RTPV sporta darba organizators. Pēdējos 15 gadus specializējies augstlēkšanā un  strādā ar labākajiem Latvijas augstlēcējiem.
 • Kristaps Kozlovskis – Basketbola skolas “Rīga” bērnu un jaunatnes treneris ar vairāk kā 10 gadu pieredzi.

Darba kārtība pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 15.03.2017 - 16.03.2017
Norises vieta: Rīgas 21. vidusskola, Tomsona iela 35

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks kursi sporta pedagogiem „Badmintons sporta nodarbībās ar ShuttleTime programmu”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām sporta pedagogus 13.martā uz  profesionālās pilnveides kursiem interešu izglītības sporta pedagogiem „Badmintons sporta nodarbībās ar ShuttleTime programmu”

Lektori– Kristaps Pilveris un Dāvis Lozda

Kursu apraksts pielikumā.

ShuttleTime skolotāja rokasgrāmata ENG

ShuttleTime skolotāja rokasgrāmata RUS

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 13.03.2017
Norises vieta: Rīgas Teikas vidusskola

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks tālākizglītības kursi teātra pulciņu skolotājiem

Aicinām apmeklēt 36 stundu tālākizglītības kursus “Skolas teātris- aktiermeistarības un personības attīstības skola” 2017.  gada 4., 11., 18. un 25. februārī. Kursu lektores: Biruta Bauma, Ligita Smildziņa  un Irēna Bauma. Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem – teātra pulciņu skolotājiem. Programma ir kā turpinājums 2016.  gada 24., 25., 26., 27. oktobrī  un 5., 12. novembrī iesāktās tematikas padziļinātai izpētei.

Biruta Bauma – “Režija”

 • Režisora darbs izrādes radīšanas procesā
 • Sagatavošanas darbs
 • Lugas analīze
 • Režijas plāns:
 • Idejiski-tematiskā iecere;
 • Personāžu raksturojums;
 • Mākslinieciskā iecere;
 • Organizatoriskais plāns.

Ligita Smildziņa – “Aktiermeistarība”

 • Ķermeņa valodas atraisīšana neverbālā improvizācijā.
 • Sadarbība ar partneri.
 • Grupas sadarbība, telpas izjūta.
 • Uzmanības un koncentrēšanās vingrinājumi.
 • Vingrinājumi spontanitātes atraisīšanai.
 • Iztēles rosināšana.
 • Etīžu, ainu veidošana.

Irēna Bauma – “Skatuves runa”

 • Runātāja psiho-fiziskā atbrīvotība,
 • Runas aparāta sagatavošana darbībai.
 • Runas tehnikas aspekti
 • Runas loģikas aspekti
 • Darbs ar tekstu
 • Skolēnu runas konkursa kritēriju analīze
 •  Uzstāšanās
 • Balss higiēna
 • Runas spēle

Pieteikuma anketu elektroniski iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.02.2017 - 25.02.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa


Notiks kursi tautas deju kolektīvu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, gatavojoties III Rīgas dejotāju svētkiem, 2017. gada 2. februārī organizē lielkoncerta ,,Trejdeviņi gaismas tilti ” deju repertuāra precizēšanas semināra / kursu”Latviešu dejas treniņu metodikas attīstīšana un daudzveidošana, dejas iekšējās dramaturģijas atklāsme”  I daļu  Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem. 
Semināra / kursu II daļas norises laiks tiks precizēts .

Lektores:

Visiem semināra / kursu dalībniekiem līdzi jāņem maiņas apavi!

Pieteikumu anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.02.2017
Norises vieta: Rīgas Teikas vidusskolā , Aizkraukles ielā 14

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas pedagogus

1Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās  mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai “ Tēma – ”Krāsu mācība. Fovisms.” (12 stundu apjomā). Kursu lektore Vēsma Vītola, BJC “Laimīte” interešu izglītības skolotāja.

Tālākizglītības kursu programma paredzēta vizuālās mākslas pedagogiem vispārīgās izglītības un interešu izglītības iestādēs. Kursu nodarbību teorētiskajās un  praktiskajās nodarbībās   tiks aktualizēti un popularizēti glezniecības stili – fovisms un pretkrāsu princips, tā izmantošana impresionismā, kubismā, reālismā u.c. Nodarbībās dalībnieki popularizēs savu pieredzi, sekmēs analītiskās prasmes mākslas darbu vērtēšanā. Praktiskajās nodarbībās tiks izpildīti 3 uzdevumi un sagatavoti ieteicamie tematiskie plāni nodarbībām.

Nepieciešamie materiāli:

 • 3 planšetes 16×16 cm
 • 1 – A2formāts – jau noklāts vienā pretkrāsas tonī. Sedzoši
 • 1 – A3formāts.
 • Krāsas – pēc pašu izvēles – guaša, akrils, eļļas; otas, lupatiņas. Eļļai – šķīdinātājs.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 12.11.2016
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogus

simane

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām apmeklēt tālākizglītības kursus –  Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai 24 stundu apjomā. Kursus organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  sadarbībā ar RDG “Lolitas skapis”, tie notiks 2016.gada 8.,10. , 22. un 23. novembrī. Lektore – Lolita Sīmane.

Tēmas:

8.,10. novembrī no plkst. 15.00-19.00  – ” Dažādu formu apsveikuma kartīšu , telpisku dekoru izgatavošanas tehnoloģijas .” Klausītāji iepazīsies un apgūs dažādu formu apsveikuma kartīšu ,  telpisku dekoru ,veidošanas principus, izmantojamās tehnikas. Materiālu izmantošanas iespējas. Papīra dizainā izmantojamo stilu daudzveidību.

22.,23.novembrī no plkst. 15.00-19.00 –  ” Dekoratīvu elementu, rotājumu izveidošana no tekstila.” Tekstilmateriālu izmantošanas iespējas daudzveidīgu rotājumu izgatavošanā, Iepazīšanās ar materiālu izmantošanas tehnikām, audumu origami, instrumentiem, dekorēšanas paņēmieniem, malu apstrādi un  stiprināšanas veidiem.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Kursi notiek

Norises laiks: 08.11.2016 - 23.11.2016
Norises vieta: RDG "Loltas skapis",Kurbada iela 2b,3. stāvā

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus vizuāli plastiskās mākslas pedagogus

Aicinām apmeklēt Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētos  24 stundu tālākizglītības kursus ”Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai” par tēmu ”Valkājamās un nevalkājamās modes kolekciju veidošana”.

Tiks apskatīti teorētiski un praktiski risinājumi kā veidot valkājamās un nevalkājamās modes kolekcijas no dažādiem materiāliem. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana un praktiskās iespējas to realizēšanā. Pilsētnieku tērpu darināšana, jaunākās tendences modē un modes skatēs, Vēsturisko tērpu kolekciju apskate Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

Pielikumā kursu programma.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 08.11.2016 - 05.12.2016

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi „Interjera dizaina elementi vizuālās mākslas nodarbību apmācībā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas 53.vidusskolu 2016.  gada 24. – 25. oktobrī organizē 12 stundu tālākizglītības kursus “ Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā” par  tēmu  „Interjera dizaina elementi vizuālās mākslas nodarbību apmācībā”. Kursu lektore Gunta Ābele.

Vizuālās mākslas pedagogs sava priekšmeta ietvaros sniedz skolēniem praktiskas zināšanas par interjera veidošanas nozīmi cilvēka dzīves vides iekārtošanā, tāpēc vēlams strukturizētā veidā papildināt savas zināšanas par to, kā harmonizēt dzīves vidi un  arī profesionāli orientēt audzēkņus viņu nākamās profesijas izvēlē.

Pielikumā kursu programma. Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 25.10.2016
Norises vieta: Rīgas 53. vidusskola

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi teātra pulciņu skolotājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2016.  gada 24., 25., 26., 27. oktobrī  un 5., 12.novembrī organizē 36 stundu tālākizglītības kursus “Skolas teātris- aktiermeistarības un personības attīstības skola ”. Kursu lektores Ligita Smildziņa  un Biruta Bauma

Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem – teātra pulciņu skolotājiem. Programmā aktualizēti teātra pulciņa skolotāja darba pedagoģiskie un mākslinieciskie aspekti. Praktiskās nodarbībās pedagogi pilnveidos režijas prasmes, padziļinās izpratni par izrādes veidošanas procesu, tāpat apgūs metodes un paņēmienus skolēnu aktiermeistarības prasmju sekmēšanai. Programma iepazīstinās klausītājus ar novitātem režijā,  aktiermeistarībā, izrādes izveides pamatprincipiem,un aktiera darba ētiskajiem aspektiem.  Praktiskajās nodarbībās klausītāji iepazīstas ar praktiskiem vingrinājumiem aktiermeistarībā, skatuves kustībā .

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 12.11.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99

Pieteikuma anketa


Aicinām koru diriģentus pieteikties kursiem

Aicinām Rīgas Interešu izglītības skolotājus pieteikties 36 stundu kursiem – Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem.

janis-baltinsagnese-fjodorova

24. oktobrī (Rīgas 6. vsk. 309.kab.) no plkst. 9.00 līdz 11.50 lekciju vadīs Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas katedras docents Jānis Baltiņš. Tēma “Diriģēšanas tehnika un tās pielietojums kora dziesmas interpretācijā“.

No plkst. 13.00 līdz 15.40 lekciju vadīs Mg.muz.ped. Agnese Fjodorova. Tēma “Tehnoloģiju izmantošana mūzikas apguves procesā“.

ivars-cinkuss

25. oktobrī (Rīgas 6.vsk.) visas dienas garumā kursus vadīs Vispārējo Dziesmusvētku virsdiriģents Ivars Cinkuss. Lekciju tēmas “Vokālā svešvalodu fonētika” un “Diriģenta mentalitāte. Kā veidot attiecības ar dziedātājiem. Mēģinājuma procesa analīze“.

kaspars-kurdeko26. oktobrī (Rīgas Skolēnu pilī) no plkst. 10.00 līdz 11.20 lekciju par tēmu “Logopēda skatījums uz diriģenta darbu” lasīs Mg.sc.sal. Eva Puriņa. No plkst. 11.30 līdz 12.50 Mg.art. Antra Dreģe tēma “Logopēdiskie vingrinājumi“. No 13.30 līdz 17.40 sitamo instrumentu speciālists Kaspars Kurdeko ar tēmu “Laika izpratne ritmiskā mūzikā. Ritmikas izpratne, ritma internalizācija ritmiskās mūzikas kontekstā“.

valdis-muuktupavels_let-664x444-jpg-cf27. oktobrī (Rīgas 6.vsk. Aktu zālē) no plkst. 10.00 līdz 16.40 Dr. Valdis Muktupāvels vadīs lekciju par tēmu “Tautas mūzikas interpretāciju daudzveidība. Virstoņu dziedāšana. Mūzikas jēga, nozīme, izpratne un piedzīvošana“.

Pielikumā kursu programma. Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.10.2016 - 27.10.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99, un Rīgas 6. vidusskola, A. Čaka 102

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas interešu izglītības pedagogus

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2016.  gada 24., 25.,27. oktobrī organizē 24 stundu tālākizglītības kursus “ Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā” par tēmu “Lietišķās grafikas pamati. Logo izveide.” Kursu lektore Līga Baņķiere, Mg.art.

Vizuālās mākslas pedagogs sava priekšmeta ietvaros sniedz skolēniem praktiskas zināšanas par lietišķās grafikas veidiem, pielietojumu, nozīmi , tāpēc pedagogam vēlams strukturizētā veidā papildināt savas zināšanas par  burtu veidiem ( to konstruēšanu un rakstīšanu), par logo izveides principiem, kā arī apgūt praktiskas iemaņas, lai varētu  profesionāli orientēt audzēkņus viņu nākamās profesijas izvēlē.

Kursu programma pielikumā. Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.10.2016 - 27.10.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99, 215. telpa

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem mazo mūzikas kolektīvu vadītājus

latvianvoices_laurajekabsone053p1127Aicinām pieteikties 36 stundu kursiem mazo mūzikas kolektīvu vadītājus. Tālākizglītības programma –  Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem.

24. oktobrī (Rīgas Skolēnu pilī) no plkst. 9.00 līdz 15.10 lekciju par tēmu “Laika izpratne ritmiskā mūzikā. Ritmikas izpratne, ritma internalizācija ritmiskās mūzikas kontekstā” lasīs sitamo instrumentu speciālists Kaspars Kurdeko, savukārt no plkst. 15.30 līdz 17.30 Latvian Voices dalībniece Laura Jēkabsone  lasīs lekciju par tēmu “A cappella žanrs un tā daudzveidība pasaules mūzikas kontekstā. Iedziedāšanās kā palīglīdzeklis ansambļa dziedāšanas tehnikas attīstībā, pēc Latvian Voices metodes. Praktiskā nodarbība – a cappella skaņdarba iestudēšana.”

antra-drege25. oktobrī (Rīgas Skolēnu pils) no plkst. 9.30 līdz 14.30 ar lekciju “Logopēdiski vingrinājumi. Darbs ar repertuāru. Ansambļu veidošana, skanējums, stilistika, vokālie paņēmieni” uzstāsies Mg.art. Antra Dreģe, savukārt no plkst. 15.00 līdz 16.20 Gunta Stade ar lekciju “Darbs ar bērnu ansambli. Meistarklase.

26. oktobrī (Rīgas 6.vsk. 309.kab) no plkst. 10.00 līdz 11.20 komponists Valts Pūce lasīs lekciju par tēmu eva-purinaVokāli instrumentālais ansamblis, aranžijas“, no plkst. 11.30 līdz 12.50 Mg.sc.sal. Eva Puriņa ar tēmu “Logopēda skatījums uz ansambļa vadītāja darbu” un no plkst. 14.00 līdz 16.40 Mg.muz. ped. Agnese Fjodorova ar lekciju “Tehnoloģiju izmantošana mūzikas apguves procesā, planšetes, datorprogrammas, bezmaksas nošu raktīšanas programmas u.c.”.

27. oktobrī (Rīgas 6.vsk. Aktu zālē) no plkst. 10.00 līdz 16.40 lekciju par tēmu “Tautas mūzikas interpretāciju daudzveidība. Virstoņu dziedāšana. Mūzikas jēga, nozīme, izpratne un piedzīvošana” lasīs Dr. Valdis Muktupāvels.

Kursu programma pielikumā. Pieteikuma anketu iesūtīt gunars. antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 27.10.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99, un Rīgas 6. vidusskola, A. Čaka 102

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem muzeju pedagogus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties 36 stundu kursiem muzeju pedagogus. Tālākizglītības programma –  Izglītības iestādes identitātes vēstures muzeja saturs, funkcijas un darba organizācija.”

24. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 1. Tēma – “Skolu muzeju veidošanās, darba saturs un attīstība – 20. un 21. gs”. Lektore Zianida Soboļeva un valsts muzeju brīvprātīgie.

25. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 1. Tēma – “Krājums, signēšana, izmantošana.” Lektori Mārtiņš Mitenbergs un Zane Belinska.

26. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgas 40. vidusskolā, Tērbatas ielā 15/17. Tēma – “Muzeju padomes funkcijas, darba formas un IT pielietojums muzeju darbā.” Lektore Rudīte Liepiņa.

27. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgas 40. vidusskolā, Tērbatas ielā 15/17. Tēma – “Publiskā runa, metodiskais darbs, sadarbības un komunikācijas formas. Lektori Gunārs Antapsons un Evija Pelša.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 27.10.2016
Norises vieta: Latvijas Kara muzejs, Smilšu ielā 1, un Rīgas 40.vidusskola, Tērbetas ielā 15/17

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem sporta pedagogus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties sporta pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos“. Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības.

austrupsAndis Austrups – vieglatlētikas un vispārējas un speciālās fiziskās sagatavotības treneris. Ar audzēkņiem piedalījies divās olimpiskajās spēlēs. 2012. gadā  apbalvots ar Eiropas Vieglatlētikas asociācijas balvu par “nozīmīgu ieguldījumu sportā un kalpošanu tā labā, demonstrējot izcilas trenera iemaņas”. Austrupa audzēkne Laura Ikauniece Admidiņa 2016. gada Olimpiskajās spēlēs Rio, uzstādot personisko rekordu trijās disciplīnās, izcīnīja augsto 4. vietu daudzcīņā.

dimitrijs

Dimitrijs Bražņikovs – veiksmīgi noslēdzis EHF “Master Coach” kursu sēriju un ieguvis augstāko trenera licenci EHF PRO. Bražņikovs ir pieredzējis handbola vārtsargs, kurš aizvadījis 28 sezonas sešu valstu līgās, un ir bijušais Latvijas Handbola izlases treneris.

sukuts

Armands Sukuts – DCH studijas treneris. Pieaicinātais docētājs Lavijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Life Fitness Academy semināru un treniņapmācību vadītājs sadarbībā ar Life Fitness. Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas projekta „Bērnu un jauniešu uzturs” pieaicinātais speciālists. Apguvis kursu programmas Bosu 3D XTREME, Life Fitness Akadēmija, Les Mills CXWOR, TRX GSTC, Les Mills Bodypump, Nike Training Club.

Pielikumā kursu darba kārtība. Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 27.10.2016
Norises vieta: Rīgas 84. vidusskolas sporta zālē, Lielvārdes 141, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi – No kadra līdz reālai bildei internetā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

2016.gada 24.septembrī notiks kursi “No kadra līdz reālai bildei internetā”.

Kurss tiem, kuri fotogrāfē (1) (1)

Norises laiks: 24.09.2016
Norises vieta: Rigas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88

Pieteikuma anketa


III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku repertuāra apguves seminārs/kursi tautas deju kolektīvu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, gatavojoties III Rīgas izglītības iestāžu deju svētkiem, 2016.gada 25., 26.augustā un 9.septembrī organizē Svētku deju repertuāra apguves semināru/kursus Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Visiem kursu dalībniekiem nepieciešami deju apavi. Ielas apavos deju telpā ieeja aizliegta. Paldies par sapratni!

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Informāciju sagatavoja

Ineta Bērziņa

Tautas dejas metodiskās apvienības vadītāja

 

 

Norises laiks: 25.08.2016 - 09.09.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona iela 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi koklētāju ansambļu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē tālākizglītības kursus “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu  ansambļiem” un ” Koklētāju ansambļu vadītāju profesionālā pilnveide” no 2016. gada 21. – 24. augustam. Kursi norisināsies Saulkrastu novada viesu mājā “Aizvēji”.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

 

Dalības maksa EUR 60,00. Pārskaitījumu veikt līdz 20.augustam, maksājuma mērķī norādot : Kursi 21. – 24. augusts, Vārds, Uzvārds, vai uz vietas ierodoties.

Rekvizīti: Nodibinājums Kokļu mūzikas centrs BALTI

Reģ.nr. 40008194170

Kristapa iela 16-100, Rīga, LV-1046

A/S Swedbank

HABALV22

LV07HABA0551033352371

Datums Laiks Norise
21.08. svētdiena – no pl.19.00 iebraukšana Saulkrastu novada viesu namā “Aizvēji”.
22.08. pirmdiena – 8.30 – brokastis
9.00 – 11.15 – darbs ar 2018.Dziesmu svētku repertuāru  – Iveta Tauriņa , Inese Ābola, Dzintra Tauniņa
11.15 – 12.00 – kafijas pauze
12.00 -14.30 – Mūsdienīgu ritma elementu pielietojums un improvizācija koklēm – komponists Rihards Zaļupe
14.30- 15.00 – pusdienas
15.00 – 18.00 . – Skaņas un ritma būtība 20. un 21.gs.skatuves mākslā – dramaturgs, režisors Edgars Niklasons
18.00 -19.30 – diskusijas,tējas laiks
23.08. otrdiena – 8.30 – brokastis
9.00- 11.15 – darbs ar 2018.gada Dziesmu svētku repertuāru – Valda Bagāta,Teiksma Jansone, Anda Eglīte
11.15 – 12.00 – kafijas pauze
12.00 -13.45 – Harmoniskas kustības – eiritmiste, pedagoģe Aija Rancāne
13.45-15.00 – pusdienas
15.00 – 16.30 – Harmoniskas kustības
16.30 – 19.30 – Tradicionālā kokles spēle mūsdienu kultūras kontekstā  – folkloras jomas metodiķe Dina Liepa.
19.30 – tējas laiks
24.08. trešdiena – 8.30 – brokastis
9.00 – 11.15 – iepazīšanās ar festivāla “Gaismas ceļā” repertuāru – Ieva Mežgaile, Valda Bagāta
11.15. – 12.00 – kafijas pauze
12.00. – 13.30 – darbs ar 2018,gada Dziesmu svētku repertuāru –  Kristīne Ojala, Ilze Žvarte
13.45.- 14.30 – pusdienas
14.30  – 16.30 – ekskursija uz Minhauzena muzeju
17.00 – pasākuma noslēgums, apliecību saņemšana.

Informāciju sagatavoja kursu koordinatore Iveta Tauriņa

Norises laiks: 21.08.2016 - 24.08.2016
Norises vieta: Saulkrastu novada viesu nams "Aizvēji"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem”

 

Programmas nosaukums.  Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem.
Programmas mērķauditorija. Estētiskās audzināšanas skolu pedagogi, pirmskolu skolotāji.
Programmas mērķis.  Piedāvāt skolotājiem modeli, kā palīdzēt harmonizēt bērnu personības attīstību, samazinot stresu no sabiedrības agresivitātes, strādājot pie savas personības pilnveides.
Programmas uzdevums. Vispārcilvēcisko ētisko vērtību aktualizēšana.

Metodes un paņēmieni ētisko vērtību aktualizēšanā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem.

Skolotāja personības nozīme sadarbībā ar bērnu un viņa ģimeni.

Diskusijā rast risinājumus un padomus bērnu, vecāku un vienaudžu agresivitātes mazināšanai savstarpējā komunikācijā.

Plānotie rezultāti. Plašāka izpratne par vērtību nozīmi personības attīstības procesā, sadarbībā un izaugsmē.

Praktiski piemēri, materiāli ētisko vērtību apguvei.

 

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1 2 3 4
1. Ievads.

Ētisko vērtību vieta mūsu sabiedrībā.

4 Iepazīšanās spēle.

Lekcija.

2. Diskusija. Bērnu agresivitātes iemesli un to risināšanas piemēri. 2 Diskusija.
3 Nodarbību organizēšanas paņēmieni, atklājot un atsedzot cilvēciskās vērtības, savstarpējās attiecībās ikdienā, folklorā, literatūrā, televīzijā. 2 Prāta vētra un domu zirneklis.
4 Skolotāja personība kā paraugs bērniem ētisko vērtību apguvē audzināšanas un mācīšanas procesā. 2 Savas personības izvērtēšanas tests.

 

5 Labā un ļaunā pretnostatījuma metodiska atklāšana dažādās izpausmes formās: tēlotājmākslā, rotaļās, teātra spēlē, leļļu spēlēs. 1 Praktiska darbošanās ar melnbalto grafikas tehniku un akvareli.
6. Noslēgums. Pārrunas. 1 Ankešu aizpildīšana. Apliecību izsniegšana.
KOPĀ 12

 

PIETEIKUMUS IESŪTĪT –  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 09.06.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99

Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties 24 stundu kursiem “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai” 2016.gada 16., 17., 18. un 19.maijā. Kursu tēma – Dažādu formu apsveikuma kartīšu  un  telpisku  dekoru  izgatavošanas tehnoloģijas principi un stili.

Lektore Inese Semjonova.

16.maijs.

14.00-18.00 Neliels ieskats papīra dizaina stilu  vēsturē, iepazīšanās ar papīra dizaina  stilu daudzveidību, materiāliem, aksesuāriem.

Formu daudzveidība apsveikuma kartiņās, izgatavošanas tehnoloģijas, trafaretu izgatavošana.

Praktiskā daļa. Formu daudzveidība dāvanu –kastīšu, telpisku dekoru  izgatavošanas tehnoloģijas, trafaretu izgatavošana Papīra dizaina paraugu izgatavošana, veidojot katram stilam atbilstošus aksesuārus

17.maijs

14.00-18.00 Telpisku dekoru no papīra izgatavošana un rotāšana ar lentām un papīra elementiem. Putnu būris.

Praktisko darbu turpinājums Apsveikuma kartīšu locījumu veidi, rotāšanas elementu izgatavošana. Vienotas kompozīcijas veidošana, zīmoga veidošana.

18.maijs

14.00-18.00 Dāvanu  kastīšu -“ divi vienā” izgatavošanas tehnoloģija, varianti un iespējas, formu dažādība.

Vienotas kompozīcijas veidošana, papīra pielietojuma daudzveidība veidojot 3D elementus..

19.maijs

14.00-18.00 Dāvanu  kastīšu -“ divi vienā” izgatavošanas tehnoloģija, varianti un iespējas, formu dažādība.

Tematisku apsveikuma kartīšu dažādu  formu izgatavošanas  varianti un iespējas, proporcijas, nianses, kontrasti, krāsa, materiālu izvēle. Vienota stila veidošana. Asociācijas un detaļas.

Norises laiks: 16.05.2016 - 19.05.2016
Norises vieta: Baznīcas iela 37 RDG "Lolitas skapis"

Pieteikuma anketa


Tālākizglītības kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

Aicinām pieteikties tālākizglītības kursiem vizuālās un vizuāli plastiskaš mākslas interešu izglītības skolotājus. Tēma “Grafikas tehniku izmantošana”.

2016. gada 18. aprīlī

15.00 – 16.40

 

 

 

 

16.40 – 17.00

17.00 – 19.00

 

 

 

·        Ievads kursu programmā

·        Interneta vietnes www.pinterest.com izmantošanas iespējas mācību procesā

·        Praktiskais darbs – skices

·        Pārtraukums

·        Praktiskais darbs – augstspieduma grafikas tehnikas

·         Atgriezeniskā saite par pirmo kursa dienu

Nepieciešamie materiāli ·        Papīri – dažādu faktūru un biezumu

·        Zīmulis, dzēšgumija

·        Šķēres, PVA līme

2016. gada 20. aprīlī

15.00 – 16.40

 

 

 

 

 

16.40 – 17.00

17.00 – 19.00

· Atgriezeniskā saite par pirmo kursa dienu

· Praktiskais darbs – dobspieduma grafikas tehnikas

· Pārtraukums

· Praktiskais darbs –  monotīpijas un jaukto tehniku izmantošana kompozīcijas veidošanā

· Kursu programmas izvērtējums

Nepieciešamie materiāli ·        Papīrs

·        Dažādas cietības zīmuļi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija, krāsainie krītiņi

 

 

Pieteikumus iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 18.04.2016 - 20.04.2016
Norises vieta: Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Lavīzes ielā 2a

Pieteikuma anketa


Kursi “Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi!”

Datums Norises laiks Kursu anotācija, tematika
 

2.04.2016.

 

10.00  – 18.00

Kursu  programma piedāvā apgūt teorētiskas zināšanas, praktiskas iemaņas mūsdienīgu, efektīvu metožu  pielietojumā, pilnveidojot pedagoga un viņu audzēkņu runas prasmes. Nodarbībās plānotas lekcijas, diskusijas, grupu un individuālais darbs ar daudzveidīgajiem praktiskiem uzdevumiem.

 

*Runas prasme kā kompleksa (fizioloģiska, psiholoģiska, lingvistiska, pedagoģiska) problēma.

*Saziņas izteiksmes līdzekļu sistēma.

*Runas aparāts. Tā higiēna. Balss noguruma, aizsmakuma profilakse.

*Runas tehnika (dikcija, pareiza elpošana).

*Runas psiho – fizisko procesu vienotība.

*Runas loģika.

*Runas izteiksmīgums.

*Dažādu literāro žanru darbu publiskās pasniegšanas īpatnības.

Skatuves runas un runas tēlā salīdzinājums.

Publiskā uzstāšanās. Stresa pārvarēšana.

 

14.04.2016.

 

15.30  –  19.30

 

21.04.2016.

 

15.40 –  19.30

 

27.04.2016.

 

15.40  –  19.30

30.04.2016. 10.00  –  17.00

Lektore – Mag. paed. Irēna Bauma

Norises laiks: 02.04.2016 - 30.04.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Pasaules modes, mūzikas, glezniecības un ķermeņa plastikas vēsture kā iedvesmas avots jaunām idejām”

Aicinām pieteikties atkārtotajiem 24 stundu tālākizglītības kursiem “Pasaules modes ,mūzikas, glezniecības un ķermeņa plastikas vēsture kā iedvesmas avots jaunām idejām”.

Kursu mērķis: papildināt zināšanas par modes vēsturi, dažādiem stiliem, to rašanos, veidošanas principiem, pielietošanu. Apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai veidot tērpu kolekcijas; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes tērpu kolekciju, kā arī aksesuāru veidošanā .

Kursos nepieciešams ņemt līdzi šādus materiālus: Skiču un pierakstu bloks, zīmuļi, dzēšgumija, pildspalva, fotoaparāts( pēc iespējām).

Lektore Zanda Krancmane Mag. Art

Skolotāju pieteikumi, kas šo programmu  noklausījušies 23.11. – 11.12. 2015., netiks pieņemti!

Pielikumā kursu norises plāns.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.03.2016 - 12.04.2016
Norises vieta: Dažādas norises vietas

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības skolotājiem “Apģērbu kolekcijas veidošanas principi”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties kursiem vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības skolotājus. Tēma – “Apģērbu kolekcijas veidošanas principi” (12 stundas).

Lektore – Lolita Sīmane

Klausītāji gūs ieskatu  modes  vēsturē, iepazīsies ar modes stilu daudzveidību, materiāliem, aksesuāriem, ar  kolekcijas veidošanas principiem (komplekts, ansamblis. Vienojošie elementi.Silueti, to daudzveidība).

Kursu programmā apgūs tēmas:

 • Mode un tās tendences dažādām vecuma grupām;
 • Izmantojamie audumi, dekoratīvie elementi;
 • Kolekcijas veidošana-varianti un iespējas,proporcijas, nianses, kontrasti, krāsa, forma;
 • Tēla veidošana,stils un imidžs. Asociācijas un detaļas.

Kursi notiks 14. un 15. martā no plkst. 10.00-14.00.

Pieteikumus sūtīt  – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 14.03.2016 - 15.02.2016
Norises vieta: RDG"Lolitas skapis", Baznīcas ielā 37

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursos “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Kursi “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā” notiks 24. februārī un 2. martā no plkst. 16.00- 20.00, BJC “Rīgas Skolēnu pilī” 215. kabinetā. Kursu programmu lasīs sporta psihologs Lāsma Lapiņa.

Lāsma Lapiņa, psiholoģijas maģistre, sporta psihologs. Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas valdes locekle.Vada treneru teorētiskos un praktiskos seminārus vairākās sporta veidu federācijās un sporta organizācijās.Vairāk kā desmit gadus vada savu privātpraksi sporta psiholoģijas jomā. Konsultē sportistus, trenerus un jauno sportistu vecākus. Strādā arī ar sporta spēļu komandām.

Norises laiks: 24.02.2016 - 02.03.2016
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pilī" 215. kabinetā

Pieteikuma anketa


Atkārtoti norisināsies kursi “Optiskā māksla”, aicinām pieteikties interesentus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas skolotājus. Tēma – “Optiskā māksla”.

Kursu mērķis ir papildināt pedagogu zināšanas par mākslas virzienu- opārtu, tā veidošanas principiem, pielietošanu. Palīdzēt pedagogiem organizēt interesantas, daudzveidīgas mācību stundas, rosināt jauniešus izmantot opārta pamatprincipus radošajos darbos.

Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi un doti ieteikumi praktiskiem vingrinājumiem audzēkņiem.

Dalībniekiem līdzi jāņem darbarīki un materiāli praktiskajiem uzdevumiem: pildspalvas (melnas u.c. krāsas), parastie zīmuļi, lineāli, cirkuļi, melni flomāsteri (dažāda biezuma).

Skatīt kursu plānu pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 21.12.2015 - 22.12.2015
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

21. un 22. decembrī notiks 12 stundu kursi „ Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai’’

Kursu tēma: Jūgendstila fenomens

Jūgendstils ir mākslas stils, kas tik izteiksmīgi un saprotoši uzrunā visplašākās sabiedrības masas. Tas runā valodā, kuru izprot visi sociālie slāņi. Skaistums ir kā risinājums laikmeta pretrunām, izvērtējot jūgendstila funkcionalitāti un dekoratīvismu. Diskutēt par/pret jūgendstila izpausmēm, izmantojot 19.un 20.gs. literatūrās avotus. Apzināt 20. gs. sākuma dažādos viedokļus par jauno virzienu mākslā un arhitektūrā. Izvērtēt jūgendstila laikmeta Rīgas sabiedrībā pastāvošos uzskatus, morāli, estētiskās un ētiskas vērtības.

Programmā ir teorētiskā daļa, ko papildinātu PowerPoint prezentācijas un filmu fragmenti, kā arī praktiskās, radošās nodarbības. Praktiski radošajā daļā būs iespēja iedziļināties, saprast vai vienkārši izbaudīt jūgendstilu.

Lektores- Inese Pitkeviča un Ilze Jākobsone.

Pielikumā kursu plāns. Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 21.12.2015 - 22.12.2015
Norises vieta: Rīgas Kultūras vidusskolā, Ganību dambis 7

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas pedagogiem – “Mazo formu albumi”

Aicinām pieteikties 12 stundu „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”. Kursu tēma – Mazo formu albumi.

Nodarbībās klausītāji  iepazīsies ar albumu pamatnes izgatavošanas tehnikām, veidos rotājumus, apskatīs kompozīcijas iespējas vienas fotogrāfijas noformēšanā.

Uz nodarbību jāņem līdz 6 savas fotogrāfijas (fotogrāfiju izmērs 9×13 cm).

Nodarbības notiek : 15. un 16. decembrī no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 15.12.2015 - 16.12.2015
Norises vieta: Rīgā, Baznīcas ielā 37 RDG "Lolitas skapis".

Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

7. decembrī  un 14. decembrī notiks 12 stundu kursiStājglezniecības nozare – akvareļglezniecība.’’

Kursos iepazīstinās ar akvareļglezniecības attīstību dažādos vēsturiskajos posmos, tās tēmu un  žanru daudzveidību,  tehnikām un tehniskajiem paņēmieniem. Gūsiet praktisku pieredzi, strādājot ar akvareļkrāsām un eksperimentējot ar citiem palīglīdzekļiem.

Lektore- Indra Puķe.

Darba kārtība pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 07.12.2015 - 14.12.2015
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils’’

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Pasākumu organizēšanas metodika”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties interešu izglītības pedagogus ar labām praktiskām iemaņām darbā ar datoru tālākizglītības programmā „Pasākumu organizēšanas metodika”

Kursu tēmaPasākuma skaņas dizaina veidošanas paņēmieni un pielietojuma metodes.

Kursa autors un vadītājs –  Inga Gaile, Latvijas Kultūras akadēmijas  Latvijas kultūras koledžas docente, laikmetīgās dejas programmas vadītāja.

Kursu apjoms 12 stundas.

Anotācija. Izpratnes veidošana par digitālo audio celiņu, failu formātiem un to editēšanu, mūzikas apstrādes speciālajām datorprogrammām un to pielietošanu. Skaņas avotu tipi (mūzika, efekti, skaņu kolāžas, trokšņi), to pielietojuma formas izrādē un praktisks darbs pie dažādu skaņas avotu savienošanas, vienota un izteiksmīga skaņas  dizaina izstrādāšanas. Mūzikas funkcijas izrādē/pasākumā – mūzika kā laikmeta, vides, personāža raksturojuma līdzeklis, motīvs un vadmotīvs. Mūzikas ieraksts, mikrofonu pielietojuma formas.

Kursu norises laiks: 2015. gada 30. novembrī un 1.decembrī no plkst. 14.00

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Vietu skaits ierobežots. Lūgums pirms sūtīt pieteikumu pārliecināties interneta vietnē intereses.lv ,sadaļa tālākizglītība, vai ir brīvas vietas.

Norises laiks: 30.11.2015 - 01.12.2015
Norises vieta: LKA Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku iela 57

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kordiriģentus kursiem

Aicinām  apmeklēt tālākizglītības kursus “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem”

Pielikumā kursu lektori un tēmas.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 28.11.2015 - 05.12.2015

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

25. novembrī un 2. decembrī  notiks 12 stundu kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā’’

Kursu tēma – „Tangrama spēles izmantošana kompozīcijas apguvē ar IT resursiem’’.

Tālākizglītības kursu  programmas teorētiskā un praktiskā daļā skolotāji apgūs kompozīcijas iemaņas, izmantojot tangramu kā spēli, telpisku objektu zīmēšanu un to iekļaušanu kompozīcijā, kā arī interneta vietnes www. pinterest.com izmantošanas iespējas mācību procesā.

Lektore – Ieva Drēviņa

Darba kārtība pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 25.11.2015 - 02.12.2015
Norises vieta: Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas pedagogiem – “Ziemassvētku rotājumi no tekstila”

Grupa nokomplektēta!

Aicinām pieteikties 12 stundu kursiem – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”. Kursu tēma – Ziemassvētku rotājumi no tekstila.

Nodarbībās klausītāji iepazīsies ar tekstila iespējām, veidojot telpiskus rotājumus origami tehnikā.

Nodarbības notiek : 23.novembrī un 24.novembrī no plkst.15.00 līdz 19.00.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 23.11.2015 - 24.11.2015
Norises vieta: Rīgā, Baznīcas ielā 37 RDG "Lolitas skapis"

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas skolotājus

Aicinām pieteikties kursos vizuālās mākslas skolotājus. Tēma – “Pasaules modes ,mūzikas, glezniecības un ķermeņa plastikas vēsture kā iedvesmas avots jaunām idejām”.

Kursu mērķis: papildināt zināšanas par modes vēsturi, dažādiem stiliem, to rašanos, veidošanas principiem, pielietošanu. Apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai veidot tērpu kolekcijas; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes tērpu kolekciju, kā arī aksesuāru veidošanā .

Kursos nepieciešams ņemt līdzi šādus materiālus: Skiču un pierakstu bloks, zīmuļi, dzēšgumija, pildspalva, fotoaparāts( pēc iespējām).

Lektore – Zanda Krancmane.

Pielikumā darba kārtība.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.11.2015 - 11.12.2015
Norises vieta: Dažādās norises vietās

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem teātra un skatuves runas pedagogus bez profesionālās izglītības teātra mākslā

Aicinām  teātra un skatuves runas pulciņu pedagogus bez profesionālās izglītības teātra mākslā  21. novembrī no plkst. 9.00 -17.00  apmeklēt profesionālās pilnveides kursu Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide – “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā”.

Kursi notiks ar mērķi iepazīstināt  pirmās izglītības pakāpes teātra un skatuves runas pulciņu pedagogus un sniegt apgūstamo un pilnveidojamo prasmju: skatīties un redzēt, klausīties un dzirdēt, koncentrēt uzmanību, kontrolēt muskuļu darbību, partnerību un komunikāciju, bez priekšmetu darbības pamatvingrinājumu pasniegšanas metodiku

Lektors un praktisko darbu vadītājs G. Antapsons. Darba kārtība pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 21.11.2015
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Barona ielā 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem Mūsdienu deju pedagogus

Mūsdienu deju metodiskā apvienība organizē profesionālās pilnveides kursus mūsdienu un citu deju žanru pedagogiem „Aktualitātes un novitātes mūsdienu dejas mācīšanas metodikā I ”.

20. novembrī pl. 17.30 Praktiskās estētikas skolā, Burtnieku ielā 34, būs iespēja vērot šovgrupas „MIX” vadītājas Jūlijas Latsones nodarbību ar 9 – 10 gadus veciem bērniem „Spēka vingrinājumu stunda. Dejotāju dotību attīstība.”

1. decembrī no pl. 10.00 – 16.00 notiks praktiskās nodarbības Rīgas Skolēnu pilī, K.Barona ielā 99.

 • no pl. 10.00 – 12.00 praktiskās nodarbības ar pedagogu un horeogrāfi Ingu Raudingu, kura ir daudzu profesionālo teātru izrāžu horeogrāfe
 • no pl. 12.00 režisora Gunāra Antapsona vadībā tiks veidots teatralizēts horeogrāfiskā deju uzveduma scenārijs bērnu un jauniešu kolektīviem.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 20.11.2015 - 01.12.2015
Norises vieta: Praktiskās estētikas skolā, Burtnieku ielā 34; Rīgas Skolēnu pilī, K.Barona ielā 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas skolotājiem “Optiskā māksla”

Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas skolotājus. Tēma – “Optiskā māksla”.

Kursu mērķis ir papildināt pedagogu zināšanas par mākslas virzienu- opārtu, tā veidošanas principiem, pielietošanu. Palīdzēt pedagogiem organizēt interesantas, daudzveidīgas mācību stundas, rosināt jauniešus izmantot opārta pamatprincipus radošajos darbos.

Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi un doti ieteikumi praktiskiem vingrinājumiem audzēkņiem.

Dalībniekiem līdzi jāņem darbarīki un materiāli praktiskajiem uzdevumiem: pildspalvas (melnas u.c. krāsas), parastie zīmuļi, lineāli, cirkuļi, melni flomāsteri (dažāda biezuma).

Skatīt kursu plānu pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 16.11.2015 - 17.11.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks praktiskais seminārs „Pašmasāža sportā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs informē, ka notiks praktiskais seminārs Rīgas sporta pedagogiem „Pašmasāža sportā”, kuru vadīs fizioterapeite, regbija kluba Miesnieks ārste Jekaterina Liepiņa.

Seminārā aicināti piedalīties Rīgas izglītības iestāžu sporta pedagogi, kuri vada interešu izglītības nodarbības un kuriem ir interese iepazīt pašmasāžas tehniku, veidus un palīglīdzekļus.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 06.11.2015
Norises vieta: Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8

Pieteikuma anketa


Kursi keramikas pulciņu pedagogiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām Rīgas keramikas pulciņu pedagogus rudens brīvlaikā apmeklēt profesionālās pilnveides kursus keramikā.

Kursi notiks ar mērķi iepazīstināt 15 vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogus ar novitātēm ikgadējā pasaules mēroga 100% dizaina izstādē Londonā un porcelāna/keramikas izstrādājumu virsmas reljefa pilnveidi ar izskalošanas paņēmienu, izmantojot eko-akvalaku.

Kursu dalībniekiem tiks piedāvātas māla plāksnes virsmas reljefa izveidei, bet, ja ir vēlēšanās, var paņemt līdz pašu sagatavotus nebiskvitētus traukus – šķīvjus, bļodiņas u.c.

Lektors un praktisko darbu vadītājs LMA docents Ainārs Rimicāns.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.10.2015
Norises vieta: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Lāčplēša ielā 55

Pieteikuma anketa


Kursi sporta skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties sporta pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos“.

Kursu darba plāna paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības.

Kursi norsināsies 26., 29. un 30. oktobrī.

Pielikumā kursu darba kārtība.

Norises laiks: 26.10.2015 - 30.10.2015
Norises vieta: Kultūru vidusskola, Ganību dambis 7, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi instrumentālo ansambļu vadītājiem

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties instrumentālās mūzikas pedagogus uz 36 stundu kursiem “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo  mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu instrumentālajiem  ansambļiem”.

Kursu darba plāna paredzētas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības. Kursu norises plāns pielikumā.

Kursi norsināsies 26., 28. 29. un 31. oktobrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99 un Rīgas 6.vidusskolā, Aleksandra Čaka ielā 102.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.10.2015 - 31.10.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils" un Rīgas 6. vidusskola

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas skolotājiem – “Plakāts ar skatu nākotnē – Latvijai 100”

Aicinām pieteikties 12 stundu kursiem – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”.

Kursu tēma –   „Plakāts ar skatu nākotnē – Latvijai – 100”.

Nodarbību teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās   tiks aktualizēti un popularizēti plakātmākslas pamatprincipi, plakāta kā informācijas nesēja virsuzdevumi un tehnikas izmantošanas iespējas.

Plakātam jāiedvesmo un jāmotivē veikt plakātā ievietotā ziņojuma darbību (pirkt, apmeklēt, motivēt, rosināt utt.). Plakātu dizains vienmēr ir bijis izaicinājums dizaineriem, jo nepieciešams ierobežotā laukumā, izmantojot ļoti mazu teksta apjomu un vairākus attēlus, pateikt maksimāli daudz.

Plakātmāksla – spoža iztēles, kompozicionālās domāšanas attīstītāja, dalībnieki popularizēs savu pieredzi, sekmēs analītiskās prasmes mākslas darbu vērtēšanā.

Kursu norises laiks: 14.;21.oktobris no 14.00 -18.00

Lektore – Vēsma Vītola

Fotogrāfijas no kursiem:

Norises laiks: 14.10.2015 - 21.10.2015
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas skolotājiem – “Ātro bloku šūšana tekstilmozaīkā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

22. un 23. septembrī pl. 15.00 līdz 19.00 notiks 12.stundu kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai” – tēma” Ātro bloku šūšana tekstilmozaīkā”.

Nodarbībās klausītāji iepazīsies ar tekstilmozaīkas veidošanas principiem un apgūs prasmes izstrādājumu malu apstrādē.

Lektore – Lolita Sīmane

Nodarbības notiek :

 

Norises laiks: 22.09.2015 - 23.09.2015
Norises vieta: Rīgā, Baznīcas ielā 37 RDG "Lolitas skapis".

Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās mākslas skolotājiem – “Mazo formu dāvanu saiņošana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

15. un 16.septembrī no pl. 14.30 līdz 18.30 notiks 12 stundu kursi„Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”.

Kursu- tēma “Mazo formu dāvanu saiņošana”.

Kursos izgatavosim dāvanu un apsveikuma kastīti no kartona un dekoratīvā papīra ar tematiskajiem dekora elementiem, ko varēs izmantot dekorējot šokolādi, biļeti vai naudu.

Lektore- Inese Semjonova

Norises laiks: 15.09.2015 - 16.09.2015
Norises vieta: Baznīcas ielā 37, RDG " Lolitas Skapis"

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursos: Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolas vecuma bērniem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā “Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem.”

Programmas mērķis: Piedāvāt skolotājiem modeli, kā palīdzēt harmonizēt bērnu personības attīstību, samazinot stresu no sabiedrības agresivitātes, strādājot pie savas personības pilnveides.

Programmas uzdevumi:

 •  Vispārcilvēcisko ētisko vērtību aktualizēšana.
 • Metodes un paņēmieni ētisko vērtību aktualizēšanā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem.
 • Skolotāja personības nozīme sadarbībā ar bērnu un viņa ģimeni.
 • Diskusijā rast risinājumus un padomus bērnu, vecāku un vienaudžu agresivitātes mazināšanai savstarpējā komunikācijā.

Pielikumā kursu apraksts un pieteikuma anketa.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.08.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils",Barona 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz kursiem: Daudzveidīga tekstila un papīra izmantošana audzēkņu radošuma veicināšanā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties kursiem “Daudzveidīga tekstila un papīra izmantošana audzēkņu radošuma veicināšanā”.

Programma paredzēta pirmskolas un sākumskolas skolōtājiem.

Pielikumā kursu apraksts un pieteikums.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.06.2015 - 09.06.2015
Norises vieta: Rīga, Baznīcas ielā 37, RDG"Lolitas skapis"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi: Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Uzmanību, tiek atkārtoti kursi lielā pieprasījuma dēļ!

Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai  . Kursu tēma – Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums.

Kursu dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas un nostiprināt izpratni par lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu, tā veidiem, radīšanas procesu, tehniskiem paņēmieniem; apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai zīmēt; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu veidošanā.

Kursi notiks: 2. un 3. jūnijā

Kursus vadīs: Līga Baņķiere, Mg.art

Pielikumā kursu apraksts/grafiks.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.06.2015 - 03.06.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai  . Kursu tēma – Lineārs zīmējums un dekoratīvs gleznojums.

Kursu dalībniekiem būs iespēja papildināt zināšanas un nostiprināt izpratni par lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu, tā veidiem, radīšanas procesu, tehniskiem paņēmieniem; apgūt uzdevumus un vingrinājumus audzēkņu motivācijai zīmēt; apgūt un pilnveidot paņēmienus un prasmes lineāru zīmējumu/ dekoratīvu gleznojumu veidošanā.

Kursi notiks: 18.un 25. maijā.

Kursus vadīs: Līga Baņķiere, Mg.art

Pielikumā kursu apraksts/grafiks.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 18.05.2015 - 25.05.2015
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Barona 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Microsoft Office 2010 vides pielietojums interešu izglītības skolotāju darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

2015. gada 11., 12., 13., 14., 18. un 19.maijā, pl.9.00 – 11.00 un 11.20 – 14.20 norisināsies 36 stundu kursi “Microsoft Office 2010 vides pielietojums interešu izglītības skolotāju darbā”.

Pielikumā kursu tēmu un nodarbību izklāsts.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Vietu skaits ierobežetos!

Norises laiks: 11.05.2015 - 19.05.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem mazo mūzikas kolektīvu vadītājus

Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā “Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem”.

Norises laiks: 18.03.2015 - 21.03.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi “Fovisma un pretkrāsu principa izmantošana gleznošanā “

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās  mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai “Fovisma un pretkrāsu principa izmantošana  gleznošanā ” (12.stundas).

Tālākizglītības kursu programma paredzēta vizuālās mākslas pedagogiem strādājošiem vispārējās un interešu izglītības iestādēs. Kursu nodarbību teorētiskajās un  praktiskajās nodarbībās tiks aktualizēti un popularizēti glezniecības stili – fovisms un pretkrāsu princips, tā izmantošana impresionismā, kubismā, reālismā u.c. Nodarbībās dalībnieki popularizēs savu pieredzi, sekmēs analītiskās prasmes mākslas darbu vērtēšanā.

Lektore: Vēsma Vītola

Kursi notiks: 16.februārī no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 23. februārī no plkst.14.00 līdz 18.00!

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 16.02.2015 - 23.02.2015
Norises vieta: BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas 24

Pieteikuma anketa


Kursi porcelāna apgleznošanas pulciņu skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties  porcelāna apgleznošanas pulciņu skolotājus  12 stundu kursu programmai – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai “Porcelāna apgleznošanas paņēmienu apguve ( Austrumu tehnikas apgūšana)”’ Norises laiks: 23. Janvāris no plkst. 13.00 līdz 19.00 un 30. Janvāris no plkst.13.00 līdz 16.00

Kursus vadīs Inese Brants.

Pieteikumus sūtīt:   gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.01.2015 - 30.01.2015
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties koru diriģentus kursiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties  36 stundu tālākizglītības kursiem  „Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem”.

Kursu norises laiks 2015. gada janvāris :

20. janvārī no plkst .16.00 – 17.40

23. janvārī  no plkst. 14.00  – 17.00

24. janvārī no plkst. 9.00 – 17.00

30. janvārī no plkst . 14.00  – 17.00

31. janvārī no plkst. 9.00 – 17.00

Lektori un tēmas:

Ieva Rozenbaha – harmoniskā dzirde: praktiski vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai darbā ar bērnu un jauniešu koriem;

Ilze Arne – kora dziesmu aranžēšana:

 • teorētiskā informācija par aranžēšanas pamatprincipiem;
 • praktiskais darbs – katrs programmas dalībnieks uzraksta vienu latviešu tautas dziesmas apdari bērnu vai jauniešu korim.

Valdis Bernhofs – mūzikas psiholoģija:

 • muzicēšanas un mūzikas mācīšanās psiholoģiskie aspekti (uztvere, uzmanība, kognīcija, atmiņa saistībā ar kompleksiem uzdevumiem – lasīšana no lapas, improvizācija, mūzikas analīze u.c.);
 • skatuves uztraukums, lampu drudzis un bailes – cēloņi un iespējamie risinājumi.

Arturas Burke – elpas un balss treniņš: fiziskie vingrinājumi elpošanas muskuļu treniņam. (Lūgums būt  ērtā apģērbā un apavos, sekmīgai līdzdarbībai)

Edgars Vītols – praktiskais darbs ar kori (XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuārs)

Ilze Zīriņa – horeogrāfe, praktiskais darbs ar kori (meiteņu kamerkoris “Tonika”), kustība, ķermeņa nostādīšana, iesildīšana. (Lūgums būt  ērtā apģērbā un apavos, sekmīgai līdzdarbībai)

Inga Cimiņa – praktiskais darbs ar  meiteņu kamerkori “Tonika”

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 20.01.2015 - 31.01.2015
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa


Tālākizglītības kursi tautas deju programmu skolotājiem

Aicinām  pieteikties 36 stundu tālākizglītības kursiem „Aktualitātes un novitātes dejas vēstures, psiholoģijas un horeogrāfiju mācīšanas metodikā tautas un mūsdienu dejas pedagogiem”.  Kursu ietvaros iekļauta XI Latvijas skolu jaunatnes deju lielkoncerta ,,Līdz varavīksnei tikt” repertuāra precizēšanasa. Kursu norises laiks 2015.gada 12. – 15. janvāris.  Kursu mērķis nodrošināt kvalitatīvu  XI Latvijas skolu jaunatnes deju lielkoncerta ,,Līdz varavīksnei tikt” repertuāra apguvi,  kā  arī labās pieredzes nodošana un jaunu prasmju un ierosmju iegūšana lektoru vadītajās nodarbībās.

Pielikumā kursu plānojums.

Pieteikumus sūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 12.01.2015 - 15.01.2015

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi muzeju pedagogiem

Aicinām pieteikties kursiem “Izglītības iestādes muzejs- mācību audzināšanas procesa daļa” Izglītības iestāžu muzeju pedagogus!

Kursu programma:

05.01.2015.

M. Mitenbergs “Muzeja funkciju adapcija izglītības iestādē. Sadarbība ar valsts muzejiem”

V. Sūna “Muzeja saturs pētnieciskajā darbā savas vēstures izzināšanā. Darba plānošana, organizēšana”

06.01.2015.

R. Liepiņa “Muzeja padomes darba vadība. Krājuma digitālā materiāla izmantošana skolā”

V. Sūna “Projektu darba vadība skolas vēsturē”

07.01.2015.

Z. Soboļeva “Muzeji kā izglītības un kultūras centrs skolā”

Z. Soboļeva “Krājuma iespēju izmantošana kā mācību, tā audzināšanas darbā”

Kursu norises laiks: no plkst. 8.00 – 18.00

Pieteikšanās līdz 01.122014. pa e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 05.01.2015 - 07.01.2015
Norises vieta: Latvijas Kara muzejs, Smilšu iela 20

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuāli plastiskās mākslas un vizuālās mākslas skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Aicinām pieteikties Profesionālās pilnveides 12 stundu kursos vizuāli plastiskās mākslas un vizuālās mākslas skolotājiem -Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās.

Lektore: Baiba Vaivare -caur tēmu „Rakstu darbi” kursa klausītāji veidos skiču un darbazīmējumus. Iepazīsies ar kompozīcijas veidošanu individuālam darbam un tā praktisko realizāciju.

Kursi notiks no plkst. 10.00-15.00!

Vietu skaits ierobežots

Pieteikties elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Personām, kas ieradīsies bez iepriekšējas pieteikšanās, apliecības netiks izsniegtas!

Norises laiks: 11.12.2014 - 12.12.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils" Barona iela 99, 013. telpa

Pieteikuma anketa


Seminārs: “Ārā no plaknes- daudzslāņu kompozīcija”

Aicinām pieteikties seminārā “Ārā no plaknes- daudzslāņu kompozīcija”.

Semināra anotācija:

Ievads, iedvesmas avoti – iepazīstas ar materiālu putu kartonu, gofra kartonu un tā iespējām. Apskata piemērus, izpēta materiālu īpašības. Tehnoloģiskie izmēģinājumi.

Darba uzdevums:

 • iepazīties ar doto attēlu;
 • pārveido attēlu dotajā mērogā un stilizē;
 • darba zīmējums;
 • darbs materiālā.

Radošo darbu izstāde, individuāls un kolektīvs vērtējums.

Nepieciešamie materiāli semināra dalībniekiem:

 • Papīrs ideju skicēm
 • Parastais zīmulis
 • Dzēšgumija
 • Zīmuļa asināmais
 • Šķēres
 • Metāla lineāls

Semināru vada: Dagnija Timule

Pieteikumus sūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 28.11.2014
Norises vieta: BJC "Mīlgrāvis", Baltāsbaznīcas 14, Rīga

Pieteikuma anketa


Meistarklase vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotājiem

Aicinām pieteikties uz meistarklasi “Gleznas ar bareljefu izveide” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotājus.

Meistarklasi vada: Olga Jevsejeva

Meistarklases anotācija:

 • Bareljefu veidošanas īsa vēsture, mūsdienu aktualitātes un pielietošanas veidi;
 • Dažādu elementu paraugu veidošana izmantojot dažādas veidošanas masas;
 • Bareljefa kompozīcijas izveidošana uz audekla;
 • Gleznošanas paņēmienu apguve uz bareljefa virsmas;
 • Paņēmieni bareljefa virsmas sagatavošanai, lai to izvietotu interjerā (lakošana ar dažāda veida lakām u.c.)
Tiks nodrošināti šādi materiāli:
 • Lina vai kokvilnas audekls 40x50cm
 • Veidošanas masa (profesionālā vai parastā māla masa), kā papildinājums var tikt izmantotas dažāda veida struktūrpastas
 • Akrilkrāsas, temperkrāsas vai arī krāsas, kas paredzētas sienu krāsošanai
 • Laka ģipša izstrādājumu lakošanai (pēc izvēles var papildināt ar dažādām dekoratīvām lakām, piemēram, ar vecuma un citiem efektiem)
 • Guaša krāsas vai akrila krāsas un otiņas.
Pedagogiem jāņem līdzi:
 • Profesionālie instrumenti veidošanai vai instrumenti veidošanai no plastilīna
 • Dažāda platuma otiņas, piemēram – Nr. 4, 6, 12, 20
 •  Papīrs ideju skicēm, parastais zīmulis, dzēšgumija
 • Gumijas cimdi – pēc izvēles
 • Mastehīns vai plastikāta kartiņa
 • Avīzes

Pieteikties elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.11.2014
Norises vieta: BJC "Daugmale", Jēkabpils iela 19a

Pieteikuma anketa


Skatuves runas kursi skolotājiem

Aicinām pieteikties Profesionālās pilnveides 36 stundu kursos skolotājiem – Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi.

Lektore: Irēna Bauma

Kursu programma piedāvā apgūt teorētiskas zināšanas, praktiskas iemaņas mūsdienīgu, efektīvu metožu pielietojumā, pilnveidojot pedagoga un viņu audzēkņu runas prasmes. Nodarbībās plānotas lekcijas, diskusijas, grupu un individuālais darbs ar daudzveidīgiem praktiskiem uzdevumiem.

Kursu norises laiki : 22.,29. 11. un 6.,20.12. 2014. plkst. 10.00 -17.00

Pieteikties elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.11.2014 - 20.12.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

Aicinām pieteikties Profesionālās pilnveides seminārā vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem – “Gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”

Semināra norises laiks : 22.novembris

Semināra plāns:

10.00 Burts. Raksts. Ornaments. Lektore Aiva Bumbure

Ieteikumi tēmas „Rakstu darbi” risinājumam mākslas nodarbībās un tērpu kolekciju veidošanā. Lektore Baiba Vaivare

15.00-17.00 Modes skates organizēšana, apģērbu demonstrēšana un modeļu prasmes demonstrētājiem. Lektore Zanda Krancmane

Pieteikties elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.11.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Kursi pasākumu organizēšanā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties Profesionālās pilnveides 12 stundu kursos interešu izglītības skolotājus (bez pieredzes pasākumu organizēšanā) – Pasākumu organizēšanas metodika

Lektors: Gunārs Antapsons

Kursu tematika:

 • Pasākumu veidi.
 • Pasākumu plānošanas modelis no ieceres līdz pasākuma atskaitei.
 • Materiāla atlases kritēriji .
 • Pasākuma scenārija – sižeta izveides shēma.

Scenārija izvērtēšana.

Pasākuma norises montāžas lapas izveide.

10., 11., 12.11.2014. plkst. 14.00 -17.00

Pieteikties elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 10.11.2014 - 12.11.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils" Barona iela 99, 112.telpa

Pieteikuma anketa


Tālākizglītības kursi- Apģērbu kolekcijas veidošanas principi

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties kursiem!

Profesionālās pilnveides 12 stundu kursi vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem  –  Apģērbu kolekcijas veidošanas principi

30.10. un 31.10.2014. plkst. 9.00-13.00

Klausītāji gūs  ieskatu modes  vēsturē, iepazīsies ar modes stilu daudzveidību, materiāliem, aksesuāriem.

Iepazīs tēmas – Kolekcijas veidošanas principi, komplekts, ansamblis. Vienojošie elementi. Silueti, to daudzveidība. Burts kā simbols.

Mode un tās tendences dažādām vecuma grupām. Izmantojamie audumi, dekoratīvie elementi.

Pieteikties   elektroniski  – gunars.antapsons@intereses.lv

Vietu skaits ierobežots!

Personām, kas ieradīsies  bez iepriekšējas pieteikšanās, apliecības netiks izsniegtas!kursi_bilde

Norises laiks: 30.10.2014 - 31.10.2014
Norises vieta: Radošā darbnīca- galerija "Lolitas skapis", Baznīcas iela 37

Pieteikuma anketa


Tālākizglītības kursi- Atklātņu izgatavošana no tekstila

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides 12 stundu kursiem vizuālās mākslas skolotājiem  – Atklātņu izgatavošana no tekstila!

29.10. 2014.plkst. 9.00-13.00 un 13.30.-18.30

Īsa kursu tematika

Neliels ieskats vēsturē, iepazīšanās ar instrumentiem, materiāliem, iepazīšanās ar pamatiem                    (dekoratīvās vīles), malu apdare.

Vintāžas apsveikuma kartiņas izgatavošana, iepazīšanās ar materiāliem, tekstilkrāsu pielietošana vecināšanas efekta sasniegšanai.

Picas tehnikā veidotas kartiņas izgatavošana, kompozīcijas veidošana, materiālu sagatavošana.

Ainavas veidošana, kompozīcijas izstrādāšana, elementu numerācija un kārtošana, piestrāde pie auduma izmantojot līmes tīmekli.  Kartiņas izveidošana.

Vietu skaits ierobežots!

Pieteikties   elektroniski  – gunars.antapsons@intereses.lv

Personām, kas ieradīsies  bez iepriekšējas pieteikšanās, apliecības netiks izsniegtas!

Foto atskats:

Norises laiks: 29.10.2014
Norises vieta: Radošā darbnīca- galerija "Lolitas skapis", Baznīcas iela 37

Pieteikuma anketa


Latvijas Treneru tālākizglītības centrs ielūdz uz semināru “Sporta treniņš: psiholoģiskā un fiziskā sagatavotība”

Seminārs notiks 2014.gada 10.aprīlī, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Semināra teorētisko lekciju “Psiholoģiskās prasmes ikdienas treniņā” vadīs Agita Ābele – Dr.Paed., Mg.Psych., LSPA profesore, Starptautiskā ISU tiesnese daiļslidošanā. Lekcijā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem – kā attīstīt un pilnveidot psiholoģiskās prasmes, kā arī kā tās efektīvi pielietot sacensībās.

Savukārt praktisko nodarbību “Funkcionālā treniņa nozīme fizisko īpašību attīstīšanā” vadīs Ralfs Upmanis – DCH Studija grupu nodarbību un personāltreneris, TRX STC, RTC, GRTC, FORCE instruktors Baltijā. Praktiskajā nodarbībā tiks demonstrēti vingrojumi spēka, līdzsvara, koordinācijas un citu fizisko īpašību attīstīšanai.

Semināra mērķauditorija: sporta veidu treneri, sporta skolotāji.

Semināra dalībnieki saņems apliecību par A un B kategorijas sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Semināram aicinām pieteikties līdz 2014.gada 8.aprīlim.

Seminars-10.04.14.

Norises laiks: 10.04.2014


Aicinām pieteikties 36.stundu tālākizglītības programmā „Aktualitātes, novitātes teātra mākslā un skolu teātru pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”

No 2013. gada 27.decembra līdz 2014.gada 14.maijam norisināsies tālākizglītības kursi programmā „Aktualitātes, novitātes teātra mākslā un  skolu teātru pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”. Kursu ietvaros varēs pilnveidot zināšanas par jau 29.oktobrī praktiskajā seminārā iesāktajām tēmām – Ielu teātris, to veidošanas pamatprincipi, kā arī vēl citām tēmām.

Tikšanās reizes paredzētas reizi mēnesī. Pirmajā tikšanās reizē, 27.decembrī, sākums plkst. 16.00!

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 27.12.2013 - 14.05.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties tālākizglītības programmā – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide novadpētniecības un kultūrizglītības interešu izglītības programmu realizācijai Jūgendstila mantojuma izpētē

No 17. decembra līdz pat 25. februārim notiks pedagogu tālākizglītības kursi novadpētniecības un kultūrizglītības interešu izglītības programmu realizācijai Jūgendstila mantojuma izpētē. Lekcijas tēmas būs dažādas- ievads mākslas stilu vēsturē, ievads darbam interneta vidē, kursu dalībniekiem būs iespēja arī veikt dažādus patstāvīgos praktiskos darbus, pētot gan Latvijas, gan Eiropas Jūgendstila arhitektūras piemērus, kā arī tiks organizēta ekskursija uz Rīgas vēsturisko centru, kur klātienē kursu dalībnieki varēs apskatīt un analizēt dažādās Jūgendstila arhitektūras ēkas Rīgā. Kursus vadīs Tatjana Gvozdeva.

Kursu klausītājiem uz nodarbībām jāņem līdz klēpjdatori, planšetdatori vai viedtālruņi.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Piesakieties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!

stream_image.php

Norises laiks: 17.12.2013 - 25.02.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties 12 stundu tālākizglītības programmā „Aktualitātes lietišķās mākslas interešu izglītības programmu realizācijā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

No 12. līdz 13. decembrim BJC “Rīgas Skolēnu pils” tiek organizēti tālākizglītības kursi Rīgas pilsētas vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem. Kursu galvenā tēma ir “Filcēšana kā iespēja radošuma attīstīšanai vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās”. Kursu lektore mg.art. Baiba Vaivare visiem dalībniekiem dos iespēju gan teorētiski, gan praktiski iepazīties tuvāk ar filcēšanas mākslu un tās īpatnībām- iepazīstinot ar kompozīciju veidošanas pamatiem, filcēšanas dažādajām tehnikām, kā arī rezultātā kursu dalībnieki iegūs nepieciešamos metodiskos materiālus turpmākam darbam vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās.

Ikviens kursu dalībnieks tiks nodrošināts ar dažādiem materiāliem praktiskajiem darbiem (vilnas kārsums, filcējamās adatas, paliktnis sausajai filcēšanai, burbuļplēve), taču uz lekcijām nepieciešams līdzi ņemt: papīru un zīmuli (pildspalvu), lineālu, šķēres, kartona nazi, paliktni griešanai, avīzes, dvieli vai auduma gabalu, kā arī ieteicams izmantot darba apģērbu (priekšauts, virsvalks),  praktisko darbu veikšanai.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 12.12.2013 - 13.12.2013
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra profesionālās pilnveides kursi Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā (A)

Norises laiks: 31.10.2013

Pielikums


Semināri (arhīvs)

Aicinām mūsdienu deju programmu pedagogus uz semināru “Alternatīvo metožu un darba paņēmienu meklējumi mūsdienu deju nodarbībās”

Aicinām Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības mūsdienu deju programmu pedagogus 2021. gada 24. septembrī no plkst. 11.30 pieteikties 6 stundu semināram – pieredzes apmaiņai – “Alternatīvo metožu un darba paņēmienu meklējumi mūsdienu deju nodarbībās”.

Seminārs un praktiskās nodarbības notiks ārā Baltāsbaznīcas ielā 14, bērnu un jauniešu centra “Laimīte” teritorijas parkā (Vecmīlgrāvī). Semināra dalībniekiem lūgums parūpēties par āra nodarbībām piemērotu apģērbu un apaviem.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot anketu ŠEIT. Vietu skaits ierobežots.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA:

11.30 – Deju nodarbība ārā, izmantojot lentas un citus priekšmetus. Pieredzes apmaiņa darbā ar dejotājiem, iespēja pārrunāt un gūt ieskatu āra nodarbību organizēšanā. Lektore Svetlana Korole.

13.00 – Aktualitātes mūsdienu deju jomā. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā Ivetta Tamane.

14.00 – “Ciguns un apzinātība darbā ar bērniem. Metodes un vingrinājumi” tiks izskatītas biežāk sastopamās problēmsituācijas, ar ko pedagogi sastopas ikdienas darbā – nepārtrauktās trauksmes un steigas ietekme uz savu un arī bērna psihoemocionālo stāvokli, kas savukārt būtiski ietekmē attiecības, sadarbības norisi, mācīšanās procesa  kvalitāti, efektivitāti un pašsajūtu. Tiks trenēta prasme atpazīt, identificēt  stresa cēloņus, apskatīta to ietekme uz smadzenēm no fizioloģiskās puses (kas ir ārpus bērna kontroles), kā arī tiks praktizētas metodes, kas palīdz rast izeju no šādām situācijām. Lektore Kadrija Beirote.

INFORMĒJAM:

Reģistrējoties klātienes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām, katrs dalībnieks apliecina, ka 14 dienu laikā līdz semināra vai kursu dienai nav apmeklējis valstis ar augstu  vai vidēju Covid-19 saslimstību, nav bijis kontaktā ar inficētu personu, kā arī apņemas ievērot spēkā esošas Veselības ministrijas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. Semināra norises dienā jāuzrāda un jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātam.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.09.2021


Aicinām pieteikties semināram – radošajai NEdarbnīcai “Kā uzsākt jauno mācību gadu?”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām interešu izglītības skolotājus pieteikties 4 stundu semināram – radošajai NEdarbnīcai “Kā uzsākt jauno mācību gadu?” 2021. gada 26. augustā plkst. 10.00 – 12.30 tiešsaistē. Semināru vadīs Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS, doktorantūra).

Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu tiešsaistē ŠEIT. 

Kā panākt, lai mans ikdienas ieguldījums ir vērtība ne tikai audzēkņiem, bet arī man? Kur meklēt jaunus pašvadītas mācīšanās formātus? Kas ir mūsu sabiedrotie interešu izglītības atbalstam? Kas vēl bez bijušajiem audzēkņiem ir mana darba labākie vēstnieki? Kā aktīvi domubiedri var palīdzēt ikdienas aktivitātēs? Kāds ir mans “varoņa ceļojums”, kas ļauj pārvarēt grūtības un stiprināt savu meistarību? Vai un kā man var palīdzēt ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi un ES “zaļais kurss”?

Semināra – radošās NEdarbnīcas mērķis: rosināt dalībniekus radīt jaunus praktiskus risinājumus kā ikdienas resursu sev un kolēģiem, rosinot dalībniekus iesaistīties zināšanu pārnesē un pārņemt pozitīvu pieredzi no citām disciplīnām.

Apskatāmās tēmas:

 • sabiedrības loma interešu izglītības pedagogu kapacitātes stiprināšanā
 • jauni formāti interešu izglītības sekmēšanai
 • interešu izglītības sazobe ar citām disciplīnām
 • jauni impulsi, uzsākot jauno darba sezonu
INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Cilvēks, kurš ne reizi nav pieļāvis kļūdu, nekad nav mēģinājis neko jaunu.”
Alberts Einšteins, fiziķis un ievērojams XX gadsimta zinātnieks

Norises laiks: 26.08.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz semināru “Metodisko un mācību video materiālu izveide un publicitāte”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības skolotājiem “Metodisko un mācību video materiālu izveide un publicitāte” 6 stundu apjomā.

Seminārs norisināsies tiešsaistē divās daļās. Semināra sākums 2021. gada 26. maijā plkst. 11.00., semināra turpinājums 31.maijā plkst. 11.00. Lektore – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe, Mg.sc.educ. Inga Korņejeva.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 26./31. maija semināram šeit: https://forms.gle/Etxkbjh5uJVD1Eiw5

Semināra tēmas:
 • Metodisko un mācību video materiālu izveide un publicitāte (teorija un praktiskais darbs).
 • Kā nofilmēt materiālu (telefona vai foto/video kameras uzstādīšanas veidi);
 • Metodisko un mācību materiālu izveide ar video Windows 10 redaktoru – video apstrādes pamatprincipi;
 • Neliels ieskats – citi video redaktori;
 • Fona mūzikas izvēle – YouTube mūzikas bibliotēka, u.c. (autortiesības, atsauces);
 • Video materiāla ievietošana Youtube kontā.

Šis ir otrais cikla seminārs, gatavojoties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatei 2021.

Norises laiks: 26.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz semināra programmu „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus interešu izglītības kultūrizglītības programmu skolotājiem 8 stundu apjomā „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” 2021. gada 14. maijā tiešsaistes platformā Zoom no plkst.9.00 līdz 17.00. Lektors – kultūras pils “Ziemeļblāzma” mākslinieciskais vadītājs, Mg.oec., Mg.art Kārlis Anitens.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU šeit: https://forms.gle/2HGhm6jkamC2RNxg9

Programmas apraksts

Seminārā “Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” tiek apskatīti tādi būtiski jautājumi kā kultūras definīcija, mākslas definīcija, mākslas un realitātes sadarbība, mākslinieciskās domāšanas principi un to iedarbība sabiedrībā, mākslinieciskā vispārinājuma radīšana, koncertprogrammas vai pasākuma eksplikācijas radīšana, repertuāra izvēle dotā mākslinieciskā vispārinājuma ietvaros, scenārija izveide.

Norises laiks: 14.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz semināru, ko vadīs ārsts – psihoterapeits Artūrs Miksons

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām uz semināru “Ar ko atgriezeniskā saite atšķiras no viedokļa/komplimenta?” 2021. gada 7. maijā plkst. 13.00-14.30 tiešsaistē. Semināru vadīs pieredzējis ārsts- psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Artūrs Miksons.

Programmas tēma

Ikdienā saskaramies ar situācijām, kur mums jāsniedz atgriezeniskā saite, vai jāizsaka konstruktīva kritika. Kā vislabāk to darīt, neaizvainojot otru, kā arī saglabājot savas robežas? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes 7. maijā!

Lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU uz semināru šeit: https://forms.gle/Bv66twk5UnjHHiVH6

Norises laiks: 07.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām skolu muzeju pedagogus uz semināru “Dzimtas vēstures pētniecība un ciltskoku veidošana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides semināru “Dzimtas vēstures pētniecība un ciltskoku veidošana”. 

Seminārs 4 stundu apjomā notiks 2021. gada 28. un 29. aprīlī no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.20 tiešsaistē Microsoft Teams platformā.

Semināra lektors: Egils Turss

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 28. un 29. aprīļa semināram šeit: https://forms.gle/GEmGqpzBord56S5y8

Programmas apraksts

Dzimtas vēsture ir tēma, par kuru runā ne katru dienu, tomēr tā ir būtiski svarīga gan katrai ģimenei, gan vietai, no kurienes nākam. Arī skolās gan mācību stundu laikā, gan interešu izglītībā, un jo īpaši skolu muzejos, tiek pievērsta uzmanība ģimenes vērtību izzināšanai. Dzimtas vēsture ir viena no šādām vērtībām. Tomēr dzimtas koka sastādīšana ir laikietilpīgs process, nepieciešamas arī konkrētas prasmes un zināšanas. Semināru vadīs vortāla Ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss, cilvēks ar daudzpusīgu un plašu pieredzi šajā nozarē. Seminārā tiks aplūkotas tēmas, kur internetā iespējams atrast informāciju par senčiem, kā meklēt un kā labāk izmantot atrasto informāciju tālākai pētniecībai, kā pareizi “izlasīt” digitalizētās baznīcu grāmatas, citu internetā pieejamo resursu apskats, kā arī nedaudz par ciltskoka veidošanai izmantojamām programmām. Dalībniekiem vēlams iepriekš piereģistrēties šajās tīmekļa vietnēs: www.ciltskoki.lv , www.lvva-raduraksti.lv . www.familysearch.org 

Norises laiks: 28.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē Microsoft Teams platformā


Aicinām sporta interešu izglītības pedagogus uz semināru “Atgriešanās sportā pēc pandēmijas”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru “Atgriešanās sportā pēc pandēmijas” 4 stundu apjomā interešu izglītības sporta pedagogiem. Seminārs norisināsies tiešsaistē 2021.gada 27.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu uz semināru ŠEIT: https://forms.gle/GF7kiuBmPtHoe2pa9

Lektors- Ivars Ikstens, Latvijas Basketbola sieviešu izlases un jauniešu izlašu fiziskās sagatavotības galvenais speciālists, basketbola kluba “TTT Rīga” fizioterapeits un Latvijas Universitātes lektors (Bioloģijas un Pedagoģijas fakultātēs).

Programmas apraksts pielikumā.

Norises laiks: 27.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē, ZOOM platformā

Pielikums


Aicinām uz semināru “Metodisko materiālu veidošanas būtiskākie aspekti”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru “Metodisko materiālu veidošanas būtiskākie aspekti” 2 stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem . Seminārs norisināsies tiešsaistē 2021. gada 20. aprīlī no plkst. 10.00. Lektore RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Evija Pelša.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 20. aprīļa semināram šeit.

Semināra tēmas

Ikviena pedagoga pamata darba instruments ir mācību metodika. Tā ir atbilde uz jautājumu “KĀ?”. Kā to, ko zinu un protu es, iemācīt citiem?

Nereti īpaši interešu izglītībā savas pedagoģiskās virsotnes un veiksmes mirkļus mēs sasniedzam intuitīvi, apzināti nedomājot par katru soli, kas mūs aizved līdz mērķim. Taču, kad esam aicināti dalīties savā pieredzē, ne vienmēr izdodas personīgās idejas un paveikto pilnvērtīgi atspoguļot.

Aicinām interešu izglītības skolotājus uz kopīgu sarunu par metodisko materiālu veidošanu, lai iedrošinātu ikvienu un palīdzētu jaunu darbu tapšanā. Jums būs iespēja iepazīties gan ar teorētiskām atziņām, gan praktiskajā pedagoga darbā un ilggadējā lektores metodisko materiālu skates darbu vērtēšanā gūto pieredzi.

Seminārs būs vērtīgs visiem potenciāliem Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībniekiem, kuras I kārta ik gadu izglītības iestādēs notiek jau pavasarī.

Norises laiks: 20.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām izglītības iestāžu koru diriģentus uz sanāksmi – semināru „Koris attālinātā darba režīmā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē sanāksmi – semināru Rīgas izglītības iestāžu koru diriģentiem „Koris attālinātā darba režīmā” 3 stundu apjomā. Seminārs norisināsies 2021. gada 13. aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistē.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 13. aprīļa semināram ŠEIT.

Semināra mērķis ir ne tikai dalīties ar labās prakses piemēriem, bet arī Rīgas pašvaldības koru diriģentus iepazīstināt ar projektu “Virtuālais koris”, ar kuru atzīmēsim divu komponistu – jubilāru, Imanta Kalniņa un Raimonda Paula, devumu latviešu kora mūzikā.

Kopīgi diskutēsim par diriģentiem aktuāliem jautājumiem.

Programma:

13.00 – 13.10 Ievads – Ilona Plūme, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste

13.10 – 13.40 “Labās prakses piemēri – iedziedāšanās vingrinājumi darbā ar kora kolektīvu attālināti”. Lektore –  diriģente, dziedātāja Nora Kalniņa

13.40 – 14.10 “Labās prakses piemēri – koris joprojām IR!?” Lektore diriģente Inga Cimiņa;

14.10. – 14.30 Koru kolektīvu vadītāju iepazīstināšana ar projektu “Virtuālais koris” – Ilona Plūme; Inga Cimiņa

14.30 – 15.00 diskusija, jautājumi un atbildes.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galveno speciālisti Ilonu Plūmi: e-pasts ilona.plume@intereses.lv, tālrunis 28443757.

Norises laiks: 13.04.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības skolotājus uz semināru “Digitālie rīki  – radoša mācību darba veicināšanai”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības skolotājiem 4 stundu apjomā “Digitālie rīki  – radoša mācību darba veicināšanai” 2021. gada 26. martā no  plkst. 13.00 Zoom platformā. Lektore Elīna Miķelsone.

Praktiskā semināra laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja uzzināt par dažādiem rīkiem un metodēm, ar kuru palīdzību pilnveidot mācību procesu gan attālināti, gan klātienē. Konkrētie rīki tiks arī izmēģināti, lai pēc nodarbības rīku izmantošana būtu jau iesakņojusies praksē.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 26.marta semināram šeit: https://forms.gle/1k5nE3wbCAMjDwF28 Vietu skaits ierobežots.

Norises laiks: 26.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām vides interešu izglītības skolotājus uz semināru “Inovatīvas idejas un digitālo rīku pielietojums vides interešu izglītības mācību procesā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru vides interešu izglītības skolotājiem 4 stundu apjomā “Inovatīvas idejas un digitālo rīku pielietojums  vides interešu izglītības  mācību procesā” 2021. gada 24. martā no  plkst. 13.00 Zoom platformā. Lektore Elīna Miķelsone.

Praktiskā semināra laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja uzzināt par dažādiem rīkiem un metodēm, ar kuru palīdzību pilnveidot darba procesu gan attālināti, gan klātienē. Konkrētie rīki tiks arī izmēģināti, lai pēc nodarbības rīku izmantošana būtu jau iesakņojusies praksē.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 24.marta semināram šeit: https://forms.gle/mZFLGrWXwkoBTzNx5 Vietu skaits ierobežots.

Norises laiks: 24.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz semināru „Autortiesības, to izmantošana, autordarbu reģistrācija interešu izglītības kontekstā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA.

Ņemot vērā lielo atsaucību, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centrs atkārtoti organizē  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru 3 stundu apjomā „Autortiesības, to izmantošana, autordarbu reģistrācija interešu izglītības kontekstā” 2021.gada 9.martā plkst. 11.00-13.00 Zoom platformā. Aicinām pieteikties interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekus, izglītības metodiķus, mūzikas, deju, teātra un mākslas skolotājus, kolektīvu vadītājus, interešu izglītības pasākumu organizatorus.

Lektores: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības (AKKA –LAA) speciālistes – Ieva Kolmane un Ināra Dombrovska.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 9.marta semināram šeit: https://forms.gle/fYfzrDQDwFu2DvHb9 Vietu skaits ierobežots.

Semināra tēmas:

·       Kas ir autortiesības?

·       Kādas ir mūsu, interešu izglītības pedagogu, tiesības izmantot citu autoru darbus gan izglītības procesa nodrošināšanā, gan publiskajā atskaņojumā izglītības iestādes ietvaros un ārpus tām – koncertos, pasākumos, konkursos, tai skaitā starptautiskos u.c.?

·       Kā veikt autordarbu reģistrāciju? Ar ko sākt? Kāpēc un kad to darīt?

·       Kas jāievēro, ja kādam esošam darbam, piemēram, jau radītai mūzikai, vēlamies veidot horeogrāfiju vai kādai dziesmai veidot jaunu aranžiju? Noteikumi un ieteikumi.

·       Vai var iegūt autortiesības arī uz Interešu izglītības pulciņa mācību programmu, mācību metodiku, atsevišķas nodarbības gaitas aprakstu, mācību metodēm, paņēmieniem, tehnikām un kā ar pašu izstrādātiem mācību uzdevumiem un izdales materiāliem un mācību līdzekļiem, scenārijiem, projektu mākslinieciskajām koncepcijām u.c.?

·       Kā ir ar autortiesībām uz vizuālo un vizuāli plastisko mākslu, jaunu tehniku radīšanu?

Šis ir laiks, lai gūtu zināšanas. Izmantosim AKKA- LAA speciālistu profesionalitāti, vaicāsim, lai zinātu. Turpinām mācīties! Vienmēr!

Norises laiks: 09.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties 6 stundu semināram “Attālinātais darbs  lietojumprogrammā  Microsoft Teams” (ar priekšzināšanām)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības skolotājiem 6 stundu apjomā „Attālinātais darbs  lietojumprogrammā  Microsoft Teams ( dalībniekiem ar priekšzināšanām) 2021.gada 4. martā no  plkst. 14.00 Zoom platformā. Lektors Ēvalds Masaļskis.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS  semināram  caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikumu 4. marta semināram meklējiet šeit: https://forms.gle/rBc3ZekEdExkc14r6

Semināra laikā interesentiem būs iespēja gūt ieskatu un praktiskās iemaņas mācību stundu, nodarbību, semināru un sapulču plānošanā un vadīšanā, izmantojot lietojumprogrammatūru Microsoft Teams. Darbs ar grupām, kanāliem. Lietotāju pārvaldība. Dokumentu kopīgošana. Uzdevumu iesniegšana un vērtēšana. Rīgas pilsētas izdotie normatīvie akti un noteikumi attālinātajam darbam.

Norises laiks: 04.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz semināru „Autortiesības, to izmantošana, reģistrēšana  interešu izglītības kontekstā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru 3 stundu apjomā „Autortiesības, to izmantošana un reģistrēšana interešu izglītības kontekstā” 2021.gada 23.februārī plkst.11.00-13.00 Zoom platformā. Aicinām pieteikties interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekus, izglītības metodiķus, mūzikas, deju, teātra un mākslas skolotājus, kolektīvu vadītājus, interešu izglītības pasākumu organizatorus.

Lektores: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības (AKKA –LAA) speciālistes – Ieva Kolmane un Ināra Dombrovska.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 23. februāra semināram šeit: https://forms.gle/K6ahiK35WUUW8gSWA Vietu skaits ierobežots.

Semināra tēmas:

·       Kas ir autortiesības?

·       Kādas ir mūsu, interešu izglītības pedagogu, tiesības izmantot citu autoru darbus gan izglītības procesa nodrošināšanā, gan publiskajā atskaņojumā izglītības iestādes ietvaros un ārpus tām – koncertos, pasākumos, konkursos, tai skaitā starptautiskos u.c.?

·       Kā veikt autordarbu reģistrāciju? Ar ko sākt? Kāpēc un kad to darīt?

·       Kas jāievēro, ja kādam esošam darbam, piemēram, jau radītai mūzikai, vēlamies veidot horeogrāfiju vai kādai dziesmai veidot jaunu aranžiju? Noteikumi un ieteikumi.

·       Vai var iegūt autortiesības arī uz Interešu izglītības pulciņa mācību programmu, mācību metodiku, atsevišķas nodarbības gaitas aprakstu, mācību metodēm, paņēmieniem, tehnikām un kā ar pašu izstrādātiem mācību uzdevumiem un izdales materiāliem un mācību līdzekļiem, scenārijiem, projektu mākslinieciskajām koncepcijām u.c.?

·       Kā ir ar autortiesībām uz vizuālo un vizuāli plastisko mākslu, jaunu tehniku radīšanu?

Šis ir laiks, lai gūtu zināšanas. Izmantosim AKKA- LAA speciālistu profesionalitāti, vaicāsim, lai zinātu. Turpinām mācīties! Vienmēr!

Norises laiks: 23.02.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties Ilzes Dzenovskas semināram “Emocionālā inteliģence interešu izglītības griezumā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus pieteikties 6 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Emocionālā inteliģence interešu izglītības griezumā”  2021. gada 28. janvārī  no plkst. 10.00- 15.00 (ar pārtraukumu plkst. 12.00-13.00) tiešsaistē.  Programmas tēma: “Emocionālā inteliģence: mūsu atbildības robežas saskarsmē ar savām un citu dusmām”. Lektore – Ilze Dzenovska

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem un semināriem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikums 28. janvāra semināram šeit: https://forms.gle/mQ7TJWTaYUAjyveZA

Semināra apraksts

Aizkaitinājumu, dusmas un niknumu izjust var ikviens. Taču bieži vien mēs šīs izjūtas sajaucam ar domām. Ar domām, kurās vainojam un kauninam sevi par to, ka ko tādu jūtam vai vainojam un nosodām citus, noticot, ka viņi ir atbildīgi par mūsu nepatīkamo izjūtu pieredzi.

Šī darbnīca būs par to, kā apzināt un atmaskot kolektīvos domāšanas ieradumus, kurus esam nevērīgi pārmantojuši un pieņēmuši par pašsaprotamiem. Vai tiešām: “viņi mani izveda no pacietības” jebšu “tu mani sadusmoji!”, vai “jūs man sabojājāt garstāvokli” ir apgalvojumi, kuri ir patiesi un kuri veicina mūsu personisko un profesionālo attiecību noturību!?

Līdzās mūsdienu zinātnē sakņotiem secinājumiem par emocionālās inteliģences izkopšanas nozīmīgumu veiksmīgas cilvēka profesionālās un personiskās dzīves kvalitātes nodrošināšanā, arī mūsu seņči zināja jau teikt “nelec uz ecešām” un “nestreb karstu”.  Tādēļ šajā darbnīcā stiprināsim savas emociju pārvaldības iemaņas un vairosim spēju caur savu piemēru un attieksmi, nodot pieredzē sakņotu emocionālās inteliģences pratības pieredzi saviem audzēkņiem.

Norises laiks: 28.01.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties mūsdienu deju pedagogus semināram tiešsaitē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 4.decembrī plkst. 13.00  aicina mūsdienu deju pedagogus pieteikties semināram tiešsaitē.

Semināra tēmas:

 • “Dejas apraksta un video materiāla veidošana mūsdienu deju horeogrāfijām”, lektore – horeogrāfe, dejas pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, Valsts izglītības satura centra Mūsdienu deju ekspertu komisijas locekle Gunta Bāliņa.
 • Mūsdienu deju horeogrāfu kopdarbs – projekts “Attālinātā deja”. Iepazīstina Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mūsdienu dejas jomā Ivetta Tamane.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 04.12.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana kā efektīva un palīdzoša mācīšanās procesa daļa”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus  pieteikties 6  stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana kā efektīva un palīdzoša mācīšanās procesa daļa” tiešsaistē 2020.gada 2.decembrī no plkst. 10.00. Lektore- Inga Dreimane.

Problēmu risināšana ir ikdienas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Kompetentām problēmu risināšanas prasmēm ir būtiska nozīme panākumu nodrošināšanā.

Lektore Inga Dreimane pievērsīsies tēmām:

 • problēmu  risināšanas prasmes atbilstoši bērnu un pusaudžu vecumposmam. vecumposma specifika,
 • mācību un mācīšanās problēmu atpazīšana, nosaukšana,
 • skolēnu prasmju attīstīšana efektīvākam patstāvīgajam mācīšanās procesam
 • caurviju prasmju nozīme un atbalsts mācīšanās procesā,
 • tehnikas un metodes caurviju prasmju izmantošanai palīdzot skolēniem un skolotājiem.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektoniski  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 02.12.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Efektīva komunikācija domstarpību risināšanai un ilgtspējīgai sadarbībai”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus pieteikties 6 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai Efektīva komunikācija domstarpību risināšanai un ilgtspējīgai sadarbībai 2020.gada 1. decembrī no plkst. 10.00- 15.00 (Ar pārtraukumu plkst. 12.00-13.00) tiešsaistē. Lektore – Ilze Dzenovska.

Ilze ir sertificēta mediatore, sarunu procesu vadītāja, apzinātas komunikācijas un konfliktu risināšanas trenere, ar vairāk kā piecpadsmit gadu pieredzi konfliktu risināšanas un miera izglītības jomā Latvijā un starptautiski. Ilze ir integrējusi savu pieredzi konfliktoloģijā, cieņpilnā sarunu vešanas mākslā, nevardarbīgā komunikācijā, jurisprudence, politolģijā un starptautiskā mierā zinātnē, lai profesionāli palīdzētu cilvēkiem, komandām, organizācijām un kopienām Latvijā un ārvalstīs.

SEMINĀRA APRAKSTS

Seminārs turpinās 24. novembra Ilzes Dzenovskas vadītā semināra “Cieņpilnas sadarbības un sarunu potenciāls interešu izglītības procesa dalībnieku starpā” (vairāk lasi šeit) iesākto un apzināti vedīs semināra dalībniekus cauri konstruktīvu un destruktīvu domstarpību risināšanas stratēģiju atpazīšanai.  Ilze uzsver: “Mēs atpazīsim manipulācijas, konfliktu rašanās celoņus un eskalācijas, kā arī veltīsim laiku praksei – sarunām un emociju izlādei un aprūpēšanai.”

Pieteikuma anketu uz 1. decembra semināru iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 01.12.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra  programmai “Attālinātais darbs Zoom un Teams platformās”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  27. novembrī  no plkst. 9.00   organizē tiešsaistes programmu interešu izglītības skolotājiem “Attālinātais darbs Zoom un Teams platformās” (4 stundas). Lektors- Ēvalds Masaļskis.

Semināra laikā lektors dalīsies pieredzē darbam ar Zoom un Teams platformām. Mācību stundu, nodarbību, semināru un sapulču plānošana un vadīšana abās platformās. Darbs ar grupām Microsoft Teams. Abu platformu iespēju salīdzinājums ikdienas darbam. Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 27.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Cieņpilnas sadarbības un sarunu potenciāls interešu izglītības procesa dalībnieku starpā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus pieteikties 6 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Cieņpilnas sadarbības un sarunu potenciāls interešu izglītības procesa dalībnieku starpā” 2020.gada 24. novembrī no plkst. 10.00- 15.00 (Ar pārtraukumu plkst. 12.00-13.00) tiešsaistē. Lektore – Ilze Dzenovska.

Ilze ir sertificēta mediatore, sarunu procesu vadītāja, apzinātas komunikācijas un konfliktu risināšanas trenere, ar vairāk kā piecpadsmit gadu pieredzi konfliktu risināšanas un miera izglītības jomā Latvijā un starptautiski. Ilze ir integrējusi savu pieredzi konfliktoloģijā, cieņpilnā sarunu vešanas mākslā, nevardarbīgā komunikācijā, jurisprudence, politolģijā un starptautiskā mierā zinātnē, lai profesionāli palīdzētu cilvēkiem, komandām, organizācijām un kopienām Latvijā un ārvalstīs.

SEMINĀRA APRAKSTS

Cieņpilni sasprasties, sastrādāties ir pratības kopums, ko izglītības pieredzes rezultātā var apgūt skolēni. Tieši tas, kā komunicē un mijiedarbojas skolotāji savā starpā, ar vadību un ar vecākiem veido klimatu un uzvedības piemērus, kurus uztver un pārņem bērni un jaunieši. Seminārs ir par sava kolektīva sadarbības modeļu, varas attiecību un komunikācijas modeļu apzināšanos un alternatīvu scenāriju atklāšanu un piemērīšanu, lai rūpētos par savu labesību un vajadzībām.

Ikviena saruna un mijiedarbība var kalpot cieņpilnas sadarbības un miera kultūras veidošanai vai dominējošas – sava viedokļa un gribas uzstiepšanai. Cieņpilna sadarbība paģēr, ka uztveram un uzrunājam viens otru kā līdzvērtīgu sadarbības partneri.  Savukārt līdzvērtīga sadarbības partnerība paģēr drosmi uzņemties atbildību un turēt veselīgas robežas.

Ilze uzsver: “Par drosmi dalīt un uzņemties atbildību un spēju to nokomunicēt būs mūsu pirmā nevardarbīgas, cieņpilnas komunikācijas darbnīca”. Ar otra Ilzes Dzenovskas vadītā semināra “Efektīva komunikācija domstarpību risināšanai un ilgtspējīgai sadarbībai”, kas norisināsies 1. decembrī, saturu iepazīsties šeit.

Pieteikuma anketu uz 24. novembra semināru iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājus

Aicinām pieteikties Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājus “Informatīvi izglītojošs seminārs Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu aktualitātes, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un 49. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei “Lidice 2021”” 3 stundu apjomā. Seminārs norisināsies tiešsaistē Zoom platformā 2020. gada 19. novembrī no plkst. 13.00 līdz 15.00. Tiešsaistes piekļuves saite tiks nosūta dalībniekiem uz e-pastiem divas dienas pirms semināra.

Darba kārtība.

Tēmas:

 • XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises plāna projekts
 • Ieteikumi “Radi rotājot” tērpu kolekciju veidošanai, esošo kolekciju papildināšanai, demonstrēšanai;
 • Ieteikumi Vides objektu “Radi rotājot” izveidei;
 • Informācija par Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektu “Zeme manās rokās”, par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā, “Lidice 2021” plāna projektu

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 19.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Metodisko materiālu veidošana”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 30.aprīlī  no plkst. 11.00  – 13.00 organizē tiešsaistes semināru “Metodisko materiālu veidošana” interešu izglītības skolotājiem. Lektore – Evija Pelša.

Ikviena pedagoga pamata darba instruments ir mācību metodika. Tā ir atbilde uz jautājumu “KĀ?”. Kā to, ko zinu un protu es, iemācīt citiem?

Nereti īpaši interešu izglītībā savas pedagoģiskās virsotnes un veiksmes mirkļus mēs sasniedzam intuitīvi, apzināti nedomājot par katru soli, kas mūs aizved līdz mērķim. Taču, kad esam aicināti dalīties savā pieredzē, ne vienmēr izdodas personīgās idejas un paveikto pilnvērtīgi atspoguļot.

Aicinām interešu izglītības pedagogus uz kopīgu sarunu par metodisko materiālu veidošanu, lai iedrošinātu ikvienu un palīdzētu jaunu darbu tapšanā. Jums būs iespēja iepazīties  gan ar teorētiskām atziņām, gan praktiskajā pedagoga darbā un ilggadējā metodisko materiālu vērtēšanā gūto pieredzi.

Pieteikuma anketas iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.04.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām uz tiešsaistes profesionālās pilnveides semināru Rīgas vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogus

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes semināram/webināram 4 stundu apmērā  “Skolas muzeja izveide, darba formas, krājums, signēšana. Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja pieredzes stāsts”. Seminārs notiks attālināti 27.aprīlī no plkst.14.00 līdz plkst.16.30 tiešsaistē, Lektore – Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja un muzeju pedagogs Vēsma Sūna.

Kursu mērķis ir pilnveidot dalībnieku kompetenci, papildinot viņu zināšanas un prasmes muzeja darbā, dalīties pieredzē un uzdot jautājumus.

Dalībniekiem būs iespēja uzzināt:

1) kā uzsākt priekšmetu signēšanu,

2) kā priekšmetus uzglabāt un izstādīt,

3) kādas ir piemērotākās muzeja telpas,

4) kā pieaicināt skolēnus – gidus,

5) kā veidot izstādes,

6) Muzeja dienu organizēšana,

7) muzeja krājuma izmantošana,

8) darbs ar sabiedrību,

9) nodarbības skolēniem,

10) dokumentācija, apmeklējuma grāmata u.c.

Lai piedalītos, nepieciešams interneta pieslēgums, ar iespēju vērot video tiešraidi.  

Semināru organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzeju un Ziemeļvalstu ģimnāziju.

Pieteikuma anketu semināram lūgums sūtīt līdz 24. aprīlim plkst. 16.00 uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.04.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Attālinātās darbības komunikācijas rīku izmantošana”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 23.aprīlī plkst. 14.00-17.00 organizē tiešsaistes semināru interešu izglītības skolotājiem “Iepazīšanās ar ZOOM platformu, tehniskajām iespējām un risinājumiem, organizējot attālinātās sanāksmes, seminārus, videokonferences. Praktiskais seminārs, darba vides apgūšana, lietošana.” Lektors – Bērnu jauniešu centra „Daugmale” direktora vietnieks Ēvalds Masaļskis.

Seminārs ir paredzēts iesācējiem un interesentiem, kuri vēlas uzsākt darbu ar ZOOM platformas bezmaksas versiju uz datora ar Windows operētājsistēmu.

Lai piedalītos, nepieciešams interneta pieslēgums, ar iespēju vērot video tiešraidi platformā ZOOM.  Dienu pirms programmas norises visiem dalībniekiem  uz e- pastu tiks nosūtītas piekļuves adreses, ID un parole.

No tehniskā nodrošinājuma viedokļa ir svarīgi, ka Jūsu datoram ir skaņa un mikrofons. Savukārt video (webkamera) ir vēlama, bet ne obligāta. Būs arī pieejams čats, kurā uzdot savus jautājumus vai atstāt komentārus.

Pieteikuma anketu iesūtīt uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Informējam, ka drīzumā tiks organizēts seminārs arī par Microsoft Teams platformu.

Norises laiks: 23.04.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa


Aicinām skolu muzeju pedagogus uz semināru “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”

Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, kursi tiek ATCELTI.

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides semināru “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”. Seminārs paredzēts jaunajiem skolu muzeju pedagogiem, kā arī citiem pedagogiem, gatavojoties skolu muzeju skatei.

Seminārs 8 stundu apjomā notiks 18 .martā no plkst.10.00 līdz plkst. 16.20 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” K.Barona ielā 99.

Semināra lektori: Gundega Dreiblate, Mārtiņš Mitenbergs, Ineta Amoliņa.

Semināra raksturojums:

 • Skolas muzeja vispārējā dokumentācija;
 • Krājuma veidošanas un dokumentēšanas nosacījumi skolas muzejā;
 • Skolas muzeja izstāžu un ekspozīciju veidošanas pamatprincipi;
 • Skolu muzeju pedagogu pieredzes apmaiņa.

Pielikumā semināra darba kārtība.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 18.03.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona iela 99, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA! 

Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru “Apģērbu dizaina un apģērbu kolekcijas veidošanas pamatprincipi, modes aktualitātes,  paņēmieni un tehnikas ieceres vizualizācijai un mūsdienīgu rotājumu izveidei uz auduma”. Seminārs 8 stundu apjomā notiks 5. decembrī plkst. 14.00 – 19.50. Lektores: Inese Sedleniece, Velga Jākobsone.

Kursa raksturojums:

 • Apģērbu dizaina un apģērbu kolekcijas veidošanas pamatprincipi.
 • Modes aktualitātes, analogi iedvesmai: aksesuāri – somas, cepures, rotas, detaļas.
 • Mērķauditorija – interešu grupas, stili, tēls.
 • Etnogrāfija – rotājumos, audumos, apģērbu dizainā.
 • Amatniecība un dizains.
 • Praktiskā nodarbība: idejas ģenerēšana, apģērbu dizaina ieceres vizualizācija (uz dotās sagataves).
 • Paraugdemonstrējumi un piemēri: mūsdienīgu rotājumu izveide uz auduma.

Nepieciešamie materiāli: Lūgums dalībniekiem līdzi paņemt līmes zīmuli, šķēres papīra griešanai, žurnālus griešanai (vēlams – modes), zīmuli, pildspalvu.

Pārējie materiāli praktiskajām nodarbībām tiks nodrošināti.

Pielikumā semināra darba kārtība un anotācija.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 05.12.2019
Norises vieta: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, K.Valdemāra 139, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru “Krāsas un kompozīcija dabā un rokdarbos”

Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru Krāsas un kompozīcija dabā un rokdarbos”. Seminārs  6 stundu apjomā notiks 27. novembrī plkst. 10.00-15.00 BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14. Lektore – Valda Eglīte.

Semināra raksturojums:

Semināra teorētiskajā daļā tiks apskatīti krāsu teorijas un kompozīcijas veidošanas pamati, kā arī krāsas, grafikas un tekstūras izmantojums  rokdarbos, kas izgatavoti dažādās tehnikās. Krāsu salikumu veidošanas paraugi un to pielietojums tērpu, aksesuāru un interjera priekšmetu izveidē, iedvesmu smeļoties no dažādām dabas ainavām un materiāliem.

Semināra praktiskajā daļā semināra dalībniekiem būs iespēja izgatavot ziemassvētku rotājumus, pielietojot krāsu teorijas kompozīcijas veidošanas likumsakarības.

Lūgums semināra dalībniekiem paņemt līdzi šķēres, kuras paredzētas auduma griešanai.  

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 27.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14.

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla – uzdevumu grāmatas “Zirnulis” pielietošana praktiskā darbā”. Seminārs notiks Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, 2019.gada 1. novembrī ( 6 stundu apjomā ), plkst. 15.00 – 19.00. Semināra nodarbības paredzētas pirmsskolas, sākumskolas un estētiskās audzināšanas skolu skolotājiem, kas realizē interešu izglītības programmas. Lektore Dace Putāne – Mg. pead., 25 gadus Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja.

Grāmata “Zirnulis” ir Rīgas Interešu izglītības Metodisko materiālu skates 2018. gada laureāts un Daces ideju ceturtā grāmata, kas palīdz pirmsskolu vecākās grupas bērniem un pirmklasniekiem izprast gada ciklu, iegūstot kompetences dabas zinībās, matemātikā, latviešu valodā, ētikā un vizuālajā mākslā.

 • Semināra apmeklētāji saņems Metodisko materiālu – uzdevumu grāmatu “Zirnulis”
 • Uz semināru jāierodas, ņemot līdzi krāsu zīmuļus, līmes zīmuli un šķēres.

Pieteikumus iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv. Lūdzam izmantot Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmu edu.riga.lv, iesūtot pieteikumu.

Norises laiks: 01.11.2019 plkst. 15.00
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14

Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus pieteikties praktiskajam semināram basketbola prasmju un iemaņu pilnveidei

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties praktiskajam semināram pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei sportā BASKETBOLA prasmju un iemaņu pilnveide. Seminārs norisināsies 29.oktobrī no plkst. 15.00-17.00 Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8.

Lektors: Ainārs Čukste- ilggadējs jaunatnes basketbola skolas “Rīga/Rīdzene” meiteņu un jauniešu treneris, viens no vadošajiem Latvijas jaunatnes izlašu treneriem.

Semināra apraksts un pieteikuma anketa pielikumā. Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 29.10.2019 plkst. 15.00
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness ielā 8, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz informatīvo sanāksmi – semināru vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājus

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē informatīvo sanāksmi –  semināru  “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu aktualitātes, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un mākslas izstādei LIDICE 2020”, kas notiks  16. oktobrī plkst. 13.00 Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Lielā zāle,  Sarkandaugavas iela 24, Rīga.

Darba kārtībā:

 1. Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
 •  „XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta mākslinieciskās koncepcijas idejiskais izklāsts” – lektore Areta Raudzepa
 • „Ieteikumi tēmas “Radi rotājot” risinājumiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” – lektore
 • “Ieteikumi tēmas “Radi rotājot” risinājumiem tērpu kolekciju veidošanā” – lektore Baiba Vaivare
 1. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde LIDICE 2020  “Ainava” – Ilze Rimicāne
 2. Domu karte – aktuālie jautājumi – Elita Kalnača

Lūdzam rast iespēju Jūsu izglītības iestādes vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem piedalīties sanāksmē. Apmeklējot semināru, būs iespēja saņemt profesionālās kompetences pilnveides apliecību 6 stundu apjomā. Pieteikumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Kontaktpersona: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskā mākslas jomā, e-pasts: elita.kalnaca@intereses.lv, tālrunis: +371 67340659

Norises laiks: 16.10.2019 plkst. 13.00
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” lielajā zālē, Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt tālākizglītības semināru “Darbs ar polimēra plastiku”

Aicinām apmeklēt tālākizglītības semināru “Darbs ar polimēra plastiku” 23. maijā Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma).

 

10.00 – 14.00

 

 

 

·         Veidošana.  Darbs ar polimēra plastiku

 • Ieskats materiālu sortimentā, priekšrocības, atšķirības

·         Praktiskā daļa.  Krūze / burku vāciņš ar saldumiem un augļiem.

             Veidošanas darbi no polimēra plastikas ar termofiksāciju cepeškrāsnī:

cepumi, ogas u.c. dekori.

·         Kursu programmas izvērtējums

 

Pieteikties elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.05.2019 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma)

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt tālākizglītības semināru “Interjera priekšmeti. Dekoratīvās virsmas veidošana”

Aicinām apmeklēt tālākizglītības semināru “Interjera priekšmeti. Dekoratīvās virsmas veidošana” 21. maijā Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma)

 

 

10.00 – 14.00

 

 

 

 • Ieskats jaunāko rakstāmlīdzekļu materiālu un akvareļpapīru sortimentā:

–          Otveida marķieri, rapidogrāfi

–          Akvareļmarķieri un akvareļzīmuļi

–          Akvareļpapīru veidi, atšķirības

Interjera priekšmeti. Dekoratīvās virsmas veidošana.

 • Akrila liešana.

Darbs ar akrilu un palīglīdzekļiem. Glezna.

Meditācija veidojot un vērojot… marmorveidīga kosmosa abstrakcija!

·         Atgriezeniskā saite par pirmo kursu dienu

 

Pieteikties elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 21.05.2019 plkst. 10.00
Norises vieta: Kr.Valdemāra 40/k.1. (ieeja no pagalma)

Pieteikuma anketa


Notiks seminārs interešu izglītības vizuālās mākslas un pirmskolas skolotājiem “Mākslinieki pirmsskolas vecumā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA! Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pirmsskolas pedagogiem  un interešu izglītības skolotājiem  semināru “Mākslinieki pirmsskolas vecumā”. Seminārs norisināsies 15.martā no plkst. 10.00 – 17.00, MJC Praktiskās estētikas skolā, 1.korpuss, 202. kab. A.Saharova 35. Semināru vadīs pedagogs, maģistrs mākslā  Aļona Savicka.

Seminārs paredzēts pedagogiem, kuri strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Mūsdienu skolotājs ir pētnieks, kurš kopā ar bērniem iet pa izziņas ceļu, atklājot un izpētot apkārtējo pasauli un tās likumsakarības. Semināra dalībniekiem iespēja apgūt metodiku (praktiskie uzdevumi) kā no vienkāršiem radošiem darbiem nonākt līdz sarežģītajiem, radot bērnā prieku un interesi par mākslu.

Semināru vadīs Aļona Savicka, Mg.art

Semināra norises vieta: MJC Praktiskās estētikas skola

Laiks: 15.marts no plkst.10.00-17.00

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks:        15.03.2019 plkst. 10.00 – 17.00

MJC Praktiskās estētikas skola, 1.korpuss, 202. Kab.

Norises laiks: 15.03.2019 plkst. 10.00
Norises vieta: Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskā estētikas skola", Andreja Saharova iela 35, 1.korpuss

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām tautas deju kolektīvu vadītājus uz lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra precizēšanas semināru 5. FEBRUĀRĪ

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra precizēšanas semināru tautas deju kolektīvu vadītājiem 2019.gada 5.februārī plkst. 11.00 Rīgas 41. vidusskolā  , Slokas ielā 49A  un Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14.

Praktiskajā seminārā piedalīsies Rīgas 41.vidusskolas Tautas deju kolektīvs “Kārums” un Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Skabardzēni”.

Norises plāns un lektori:

VIETA LAIKS DEJA, DEJU KOLEKTĪVS LEKTORS
 

Rīgas 41. vidusskola

Slokas iela 49A

05.02.2019

11.00-11.30

,, Tēva dēli”

3.-6.  un 5.-6. B

SARMĪTE KADIĶE
Rīgas 41. vidusskola

Slokas iela 49.A

05.02.2019

11.30-12.00

,, Kur guļ Ziemassvētki”

5.-6.B

SARMĪTE KADIĶE
PUSDIENU PAUZE
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

14:00-14:30

,, Sanākat lieli, mazi”

5.-9.

TDK SKABARDZĒNI

DACE ADVILJONE
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

14:30-15:00

,, Mēles mežģi”

5.-6. A

TDK SKABARDZĒNI

RŪTA LAUCE
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

15:00-15:30

,, Začeits”

5.-6. A

TDK SKABARDZĒNI

RŪTA LAUCE
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

15:30-16:00

,, Sacensību danči”

5.-9.

TDK SKABARDZĒNI

RŪTA LAUCE
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

16:00-16:30

,, Trīs riņķīšus dundurs grieza”

7.-9.

TDK SKABARDZĒNI

ANITA PIELĒNA- PELĒNA
Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14

 

05.02.2019

16:30-17:00

,, Kas dārzā” 1.-2. B

 

RŪTA LAUCE

Pieteikumu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 05.02.2019 plkst. 11.00
Norises vieta: Rīgas 41. vidusskola, Slokas iela 49A,  un Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14.

Pieteikuma anketa


Aicinām tautas deju kolektīvu vadītājus uz lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra precizēšanas semināru 4. FEBRUĀRĪ

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra precizēšanas semināru tautas deju kolektīvu vadītājiem 2019.gada 4.februārī plkst. 10.00 pamatskolā “Rīdze” , Krišjāņa Valdemāra ielā 2 un Deju skolā “Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106/108.

Praktiskajā seminārā piedalās Pamatskolas “Rīdze” tautas deju kolektīvs “Rīdze” un deju studija “Dzirnas”.

Norises plāns:

VIETA LAIKS DEJA, DEJU KOLEKTĪVS LEKTORS
Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

10.00-10.30

,, Ganiņi” 1.-2. A

TDK RĪDZE

SANITA MISIKA
Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

10.30-11.00

,,Latviešu pāru deju svīta”1.-4.

TDK RĪDZE

INDRA FILIPSONE

 

Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

11.00-11.30

,,Dziesmiņa par zvēriņiem” 1.-2. A

TDK RĪDZE

MĀRĪTE BALTĀ

 

Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

11.30-12.00

,, Roku rokā” 3.-4. B

TDK RĪDZE

MĀRĪTE BALTĀ
Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

12.00-12.30

,, Mana meilo” 3.-4. B

TDK RĪDZE

ILUTA MISTRE
Pamatskola ,,Rīdze”

Kr. Valdemāra iela 2

 

04.02.2019

12.30-13.00

,, Gailīts brauca kaņepēs”

3.-4. A

TDK RĪDZE

 

ILUTA MISTRE
PUSDIENU PAUZE
Deju skola ,, Dzirnas”

Lāčplēša iela 106/108

04.02.2019

15.30-16.00

 

,, Skaistmāsiņa” 3.-4. A

DZIRNAS

 

TAIGA LUDBORŽA
Deju skola ,, Dzirnas”

Lāčplēša iela 106/108

04.02.2019

16.00-17.00

 

,, Paunu kule” 10.-12. TAIGA LUDBORŽA
Deju skola ,, Dzirnas”

Lāčplēša iela 106/108

04.02.2019

17.00-18.00

 

,, Dzinu Jumi sētiņā”

10.-12.

 

BAIBA ĶESTERE
Deju skola ,, Dzirnas”

Lāčplēša iela 106/108

04.02.2019

18.00-19.00

 

,, Es čigāna meita biju”

5.-6. A un 7.-9.

DZIRNAS

DAGMĀRA BĀRBALE

Pieteikumu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.02.2019 plkst. 10.00
Norises vieta: Pamatskola “Rīdze” , Krišjāņa Valdemāra iela 2 un Deju skola “Dzirnas”, Lāčplēša iela 106/108.

Pieteikuma anketa


Aicinām skolu vēstures muzeju pedagogus uz semināru “Muzeja pamatdokumentācija, muzeja pedagoga darbs un darbs ar izglītojamajiem”

31. janvārī Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru skolu muzeju pedagogiem un interešu pulciņu skolotājiem, gatavojoties Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatei. Semināra tēma  “Muzeja pamatdokumentācija un muzeja pedagoga darbs un darbs ar izglītojamajiem”.

Semināra plāns:

Laiks Tēma Lektors
14.00 – 15.30 “Muzeja pedagoga darbs un darbs ar izglītojamajiem”

Skolas muzeja pedagoga portfolio. Skolas muzeja aktivitāšu atspoguļojums inrternetā u.c. jautājumi.

 

R.Liepiņa  – Rīgas 25.vidusskolas muzeja pedagogs. Muzeja audzēkņi.

 

15.30. – 17.00 “Muzeja pamatdokumentācija”

Muzeja krājumā esošo priekšmetu signēšana

krājuma priekšmetu reģistrācija un apraksts pamata vai palīgkrājumā, inventāra grāmatā vai datubāzē.

Pamatekspozīcija u.c.jautājumi.

 

G.Dreiblate – Latvijas kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente.

 

Pieteikumu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 31.01.2019 plkst. 14.00
Norises vieta: Rīgas 25.vidusskolā , Rušonu ielā 6.

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram mūzikas pedagogus

Īsu mirkli pirms gadu mijas Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sniedz  iespēju mūzikas pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt iedvesmu seminārā “Populārās mūzikas daudzveidība un muzicēšana ansamblī”  Seminārs norisināsies 27.decembrī plkst. 15.00 Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34

Lektori:

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas teorērtisko priekšmetu pasniedzējs,  Rīgas 45.vidusskolas vokāli instrumentālo ansambļu vadītājs, pianists Māris Vitkus. Semināra dalībniekus iepazīstinās ar  populārās mūzikas stiliem  – džezu, roku, popu, R&B u.c., kā arī dalīsies praktiskā pieredzē,strādājot gan interešu izglītībā, gan profesionālās ievirzes izglītībā, gan kā praktizējošs mūziķis, grupas “Very cool people” pianists.

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas ģitāras un ansambļa spēles  (instrumentālie un vokāli instrumentālie) pasniedzējs,  grupas “Very cool people”dibinātājs un līderis Elvijs Grafcovs , dalīsies pieredzē par dardu ar ansambli, kā arī vadīs  praktisko nodarbību.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.12.2018 plkst. 15.00
Norises vieta: Rīgas 45.vidusskola , Ropažu iela 34

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram “Vēsturiskais apģērbs Latvijā un tautastērpa komplektēšana mūsdienās”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības  skolotājiem “Vēsturiskais apģērbs Latvijā un tautastērpa komplektēšana mūsdienās”. Seminārs 2018. gada 08. decembrī no plkst. 10:00 – 17:00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99.

Lektore Dr.art. Ieva Pīgozne – latviešu apģērba vēstures pētniece un mākslas zinātņu doktore, kas pētījusi, pati darinājusi gan seno, gan etnogrāfisko tautastērpu un ir tā valkātāja dalīsies praktiskā pieredzē par tautastērpu komplektēšanu un valkāšanu.

Semināra tēmas: 

 • Priekšstati par vēsturisku apģērbu un tautastērpa izveidošana.
 • Apģērba vēstures posmi un avoti.
 • Senais jeb arheoloģiskais tērps.
 • Apģērbs viduslaikos.
 • Apģērbs 18. un 19. gadsimtā.
 • Pāreja uz pilsētas modi.
 • Mītiskie priekšstati par apģērbu.
 • Tautastērps kā skatuves tērps.
 • Praktiski padomi tautastērpa komplektēšanā un valkāšanā.
  Kur meklēt papildu informāciju?

Pieteikumu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 08.12.2018 plkst. 10.00
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru – metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā [22. augusts]

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Seminārs notiks Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99, 2018.gada 22. augustā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00. Semināru nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem. Lektore – Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Norises laiks: 22.08.2018 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru – metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā [21. augusts]

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Seminārs notiks Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99, 2018.gada 21. augustā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00. Semināru nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem. Lektore – Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 21.08.2018 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā” 14. jūnijā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē  semināru metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā.

Seminārs notiks  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99,  2018.gada 14.jūnijā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00 .

Semināra nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Norises laiks: 14.06.2018 plkst. plkst.10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 00

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties Pedagogu profesionālās kompetences semināram “Metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā” 13. jūnijā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē  semināru metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā.

Seminār notiks  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99,  2018.gada 13.jūnijā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00 .

Semināra nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Norises laiks: 13.06.2018 plkst. plkst.10.00

Pieteikuma anketa


Aicinām uz profesionālās kompetences semināru “Metodiskā materiāla “Burti dārzā” pielietošana praktiskā darbā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences semināru – metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā. Seminārs notiks 23. martā (8 stundu apjomā), plkst. 10.00 – 16.00. Semināru nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore –  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece un metodiskā materiāla “Burti dārzā” autore Dace Putāne.

Seminārā Dace Putāne iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.03.2018 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām interešu izglītības pedagogus uz semināru “Neparastu rotu izgatavošana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām interešu izglītības  pedagogus 5. un 7. martā (plkst. 10.30-13.30). uz semināru “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai rotu dizaina pamati. Semināra tēma – neparastas roku darba rotas izveidošana – “Brošas ar sejiņu”.

Lektore- Gaļina Novikova

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 05.03.2018 plkst. 10.30
Norises vieta: BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz semināru “Kinezioloģiskās teipošanas pamatprincipi”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām interešu izglītības sporta pedagogus 23. februārī uz atkārtotu semināru “KINEZIOLOĢISKĀS TEIPOŠANAS PAMATPRINCIPI”. Lektore – praktizējoša kinezioloģiskā teipinga speciāliste, fizioterapeite un sporta skolotāja Argita Kučāne.

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.02.2018 plkst. 16.00
Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt semināru “LEGO Robotika un LEGO konstruēšana”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 27. decembrī organizē 8 st. semināru “LEGO Robotika un LEGO konstruēšana”. Semināra lektori: Aleksejs Jurenoks un Gints Krūmiņš.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.12.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas 64. vidusskola, Burtnieku ielā 34

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt Pedagogu profesionālās kompetences semināru – metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Seminārs notiks Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99, 2017.gada 15. decembrī (8 st. apjomā), plkst. 10.00 – 17.00 Semināru nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem. Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne iepazīstinās ar grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 15.12.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt semināru par tēmu “Prezentācijas sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2.decembrī  no plkst. 10.00 organizē 8 st. semināru  interešu izglītības skolotājiem. Tēma – “Prezentāciju sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs”.

Semināra tēmas –

 • Prezentāciju sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs.
 • Programma Power Point. Citas programmas.
 • Prezentācijas vadīšana. Praktiskais darbs.
 • Kā atlasīt būtiskāko?
 • Biežāk sastopamās prezentāciju un prezentēšanas kļūdas.
 • Pasniegšanas prasmes: neverbālās valodas nozīme un izmantošana, kontakta veidošana, stresa pārvarēšanas paņēmieni.

Lektore – Gunta Andersone mg.Paed.

Semināra norises plāns pielikumā. Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.12.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas ielā 88

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz semināru “Balsta un kustību aparāta attīstīšanas pamati”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām sporta pedagogus š.g. 30.novembrī uz praktisko semināru “Balsta un kustību aparāta attīstīšanas pamati”. Lektors Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavošanas treneris/ fizioterapeits Ēriks Visockis.

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.11.2017 plkst. 16.00
Norises vieta: “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt semināru par tēmu “Stikla darbi Tiffany tehnikā”

Aicinām apmeklēt 6 st. semināru Rīgas interešu izglītības pedagogus. Tēma “Stikla darbi Tiffany tehnikā”. Lektore: Anna Varnase.

Tiffany tehnika ir ļoti sena, tās aizsākumi meklējami jau 19.gs., bet joprojām populāra un pieprasīta. Lai arī tehnika ir laikietilpīga, jo katrs stikla gabaliņš tiek piegriezts pēc šablona, apslīpēts un tad ietīts vara lentē, šādi veidojot zīmējumu no vairākiem stikla gabaliem, rezultāts vienmēr iepriecina. Stikla gabaliņi tiek salodēti un kļūst izturīgi. Tiffany tehnika ir piemērota jūgendstila augu un ziedu motīviem. Zīmējums ir bagātīgs un krāšņs. Smalkā līnija piešķir Tiffany izsmalcinātību.

Par darbnīcu – Stikla mākslas studiju- darbnīcu “Glass Point” ir izveidojušas Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas absolventes Anna Varnase un Baiba Dzenīte. Jaunās mākslinieces jau guvušas panākumus starptautiskajās stikla mākslas izstādēs, simpozijos un biennālēs, un 2017. gadā nominētas prestižajai Stanislav Linebsky Award balvai.

Anna Varnase – stikla māksliniece, 2017. gadā  absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Stikla māksla nodaļu,  kvalifikācija – humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Kopš 2014. gada piedalās starptautiskās mākslas izstādēs, simpozijos un biennālēs. 2017. gadā ieguva  Luksemburgas starptautiskās mākslas asociācijas  balvu par darbu “Ģimene”.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.11.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: stikla mākslas studijā-darbnīcā ”GLASS POINT”, Pērnavas ielā 33 (ieeja no Jāņa Asara ielas).

Pieteikuma anketa


Notiks seminārs – sanāksme mūzikas kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko sanāksmi/semināru Rīgas interešu izglītības mūzikas kolektīvu vadītājiem 2017. gada oktobrī un novembrī:

Rajons/ Priekšpilsēta

 

Datums, laiks Vieta Semināra tēma Lektors
Vidzemes priekšpilsēta 31. oktobrī, plkst. 13.55 Rīgas Franču licejs, Mēness iela 8 5.-9.klašu kora atklātā nodarbība „Darbs trīsbalsības veidošanā mācību gada sākumā.Kustības un patstāvības iemaņu veidošana kora dalībniekos” Ināra Freimane
Zemgales priekšpilsēta, Kurzemes rajons

 

7.novembrī,

plkst. 16.00

Rīgas Mūzikas internātvidusskola, Šampētera iela 98 Zēnu kora atklātā nodarbība ,,Ritma un kustību izmantošana darbā ar zēnu kori, radošums un atraktivitāte darba procesā”

 

Didzis Soste
Centra rajons, Latgales priekšpilsēta 9.novembrī,

plkst. 16.00

Rīgas Centra humanitārā vidusskola,

Kr. Barona iela 97a

Atklātā nodarbība „Zēnu balsis mutācijas periodā “ Laila Grietena
Ziemeļu rajons 9.novembrī, plkst.15.30 Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”, Sarkandaugavas iela 24 5. – 9. klašu kora un vidusskolas vokālā ansambļa atklātās nodarbības Nataļja Jekimova

Darba kārtībā:

 1. Atklātās stundas, labā pedagoģiskā prakse;
 2. 2017./2018.mācību gada skašu,  konkursu nolikumu projekti;
 3. 1.-4.klašu koru koncertu grafika izveide;
 4. Dažādi jautājumi, diskusijas.

Kontaktpersona: Evija Milzarāja,  mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis: 26411385, e-pasts: evija.milzaraja@intereses.lv .

Norises laiks: 31.10.2017


Informatīvais seminārs un “Labās prakses piemēri” Rīgas interešu izglītības teātra mākslas programmu pedagogiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2017. gada 26. oktobrī plkst. 10.00 Bērnu un jauniešu centrā “ Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, 3.stāvā, 312.telpā rīkos semināru Rīgas interešu izglītības teātra mākslas programmu pedagogiem.

Darba kārtībā:
Plkst. 10.00-11.00 Pārskats par paveikto 2016./2017.mācību gadā; plānotie pasākumi, festivāli, skates, semināri un kursi 2017./2018.mācību gadā;
Plkst. 11.00-12.30 ”Labās prakses piemēri”, vada Irēna Bauma
Plkst. 12.30-13.30 Pusdienu pauze
Plkst. 13.30-15.00 ”Labās prakses piemēri”, vada Ina Bērziņa
Plkst. 15.00-18.00 “Labās prakses piemēri” teātrī “Zīļuks”
Plkst. 18.00-18.30 “Labās prakses piemēri” pirmsskolas grupu apmācībā, vada Gundega Kuciņa.

Kontaktpersona:
Laura Paegle, Teātra mākslas programmu metodiskās apvienības vadītāja,
tālrunis 27006034, e-pasts: laura.paegle@intereses.lv

Norises laiks: 26.10.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99


Aicinām pieteikties semināram “Papīra izgatavošana mākslas darbam”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

24. un 25. oktobrī Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides seminārs Interešu izglītības vizuālās mākslas skolotājiem “Papīra izgatavošana mākslas darbam” 10 stundu apjomā. Lektore Ilze Dilāne.

 

 Darba programma:

24. oktobris

10.00 – 14.00

 

 

 

·         Roksmēluma papīra izgatavošanas vēsture, šī procesa atdzimšana un izmantošana mūsdienu mākslā un mākslas izglītībā.

·         Praktiskais darbs. Papīra loksnes izgatavošanas tehniskie paņēmieni. Papīra loksne mākslas darbam un papīra loksne kā mākslas darbs.

·         Virsmas dekorēšanas metodes, izmantojot papīra masu divās krāsās. Improvizācijas.

 

25.oktobris

10.00 – 14.00

·   Praktiskais darbs. Papīra loksne kā mākslas darbs.      Gleznošana ar pigmentētu papīra masu. Linogriezuma un mežģīņu atspiešana papīrā.

·  Eksperimenti.

·  Kolāža izmantojot pašu izgatavotās papīra loksnes.

Nepieciešamie materiāli ·      Mežģīnes vai kāds linogriezums

·      Līmzīmulis, šķēres

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2017 plkst. 10.00
Norises vieta:  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz praktisko semināru “Muskuļu sasprindzinājuma miofasciālā relaksācija”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām sporta pedagogus š.g.13.oktobrī uz praktisko semināru “Muskuļu sasprindzinājuma miofasciālā relaksācija”, lektore Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” aerobikas studijas trenere Ieviņa Zakrepska.

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 13.10.2017 plkst. 16.00
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs „Kurzeme”, Imantas iela 11a, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Pedagogu profesionālās kompetences semināri – metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā

7. jūnija semināra GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Semināri  notiks Rīgas Skolēnu pilī , K. Barona ielā 99, 2017.gada 7. jūnijā un 23.augustā, seminārs  8. stundu apjomā, plkst. 10.00 – 17.00. Semināru nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne. Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

 

Norises laiks: 07.06.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona 99

Pieteikuma anketa


Sporta pedagogus aicina uz semināru “Fitnesa metožu un līdzekļu integrēšana sporta nodarbībās”

Sporta pedagogus aicina uz semināru “Fitnesa metožu un līdzekļu integrēšana sporta nodarbībās” š.g.19.aprīlī plkst.16.00 Rīgas Franču licejā

Lektore – Gundega Immmere

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Ierašanās sporta tērpā un sporta apavos!

Norises laiks: 19.04.2017 plkst. 16.00
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness iela 8

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties semināram „Planšetdatora izmantošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbību mācību procesa pilnveidē”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Jauno tehnoloģiju ienākšana izglītības iestādēs ir motivējošs mācību līdzeklis  ar plašām izmantošanas iespējām. Arī planšetdators iPad  ir praktisks un motivējošs mācību līdzeklis, kurš veicina skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē semināru , lai parādītu un palīdzētu skolotājiem apgūt tā izmantošanas iespējas interešu izglītības vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas nodarbību  mācību procesā.

Pielikumā kurus programma.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 15.03.2017 plkst. 9.00
Norises vieta: O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

Pielikums
Pieteikuma anketa


Notiks seminārs “Volejbola apmācības vadlīnijas pamatskolā” sporta skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Interešu izglītības sporta skolotāji aicināti pieteikties 4 st. semināram “Volejbola apmācības vadlīnijas pamatskolā”. Semināru vada: Māris Vensbergs – volejbola treneris „Rīgas volejbola skolā”, vairākkārtējs Latvijas čempions volejbolā, vīriešu volejbola izlases bijušais spēlētājs.

Programmā:

 • Teorija: Ievads volejbola apmācībā. Tehnikas apmācības posmi, bērnu vecums, fizisko īpašību sensitīvie periodi un to sasaiste ar volejbola tehnikas apmācību.
 • Praktiskā daļa:
  • sagatavojošie un speciālie vingrinājumi volejbolā;
  • vingrinājumu izpildīšanas tehnika, variācijas;
  • vingrinājumi tehnikas elementu un taktikas apmācībai pamatskolā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 08.03.2017 plkst. 16.00
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness iela 8

Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru sporta pedagogus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām sporta pedagogus uz 15.februāra semināru “KINEZIOLOĢISKĀS TEIPOŠANAS  PAMATPRINCIPI”. Lektore – Argita Kučāne. Semināra sākums plkst. 16.00.

Programmā:

 1. Kinezioloģiskās teipošanas koncepcija.
 2. Kinezioloģiskās teipošanas raksturojums.
 3. Kinezioloģiskās teipošanas iedarbība uz organisma funkcijām.
 4. Teipošanas tehnikas.

Plašāks semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 15.02.2017
Norises vieta: Rīgas Franču licejā, Mēness iela 8

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru interešu izglītības sporta skolotājus

Aicinām uz 22. novembra sporta skolotāju semināru “PILATES METODES  PRINCIPU  INTEGRĒŠANA FIZISKAJOS VINGINĀJUMOS”. Lektore – Rudīte Skroderēna.

Semināra apraksts pielikumā.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 22.11.2016 plkst. 16.00
Norises vieta: Rīgas Franču licejs, Mēness iela 8

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties seminārā “Grāmatas – metodiskā materiāla “Rīga bērna acīm” pielietojums”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties dalībai 6 stundu seminārā Grāmatas – metodiskā materiāla “Rīga bērna acīm” pielietojums.

Semināru vada bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centra “MAZAIS PRĀTNIEKS” vadītāja, grāmatas “Rīga bērna acīm” autore Dace Putāne.

Seminārā būs iepēja iepazīties un iegādāties Grāmatu – metodisko materiālu “Rīga bērna acīm”.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.11.2015 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99

Pieteikuma anketa


Seminārs “Esejas teorētiskie un praktiskie aspekti”

Notiks 10 stundu seminārs izglītības iestādes vēstures muzeju pedagogiem, taču aicināti pieteikties arī citu priekšmetu skolotājiem. Tēma: “Skolotāja literārā portretējuma metodika”.

Anotācija: Seminārs veltīts esejas dažādo formu teorētiskai un praktiskai lietošanai, dažādai tehniskās izpildes metodikai, lai atvieglotu dalību skolu vēstures muzeju skatē “Eseja par skolotāju”.

Lektori – Latviešu valodas aģentūras speciālisti D. Dalbiņa, A. Sniedze, I. Birzkope.

25.11.2015. plkst.16:00 – Teorētiskie un praktiskie aspekti – maģ. D.Dalbiņa

28.11.2015. plkst 10:00 – 12:00 –  Radošā rakstīšana  – maģ.A.Sniedze

28.11.2015. plkst.12:00 –  Tehniskā izpildījuma nosacījumi – datorrakstā un rokrakstā – maģ. I.Birzkope

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 25.11.2015
Norises vieta: Rīga, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties koncertmeistaru semināram

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs informē, ka 2015. gada 20., 21. novembrī notiks 10 stundu seminārs koru un vokālo ansambļu koncretmeistariem. Semināra tēma: pavadījumu faktūru veidošana un darbs ar skaņu burtu apzīmējumiem.

20.11.2015. plkst.16.30 – skaņu burtu apzīmējumi, akordu veidošana (Dr.art. Ieva Rozenbaha, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

21.11.2015. plkst.10.00 – 14.00 – klavierpavadījumu faktūru veidošana izmantojot skaņu burtu apzīmējumus (Prof.Aldis Liepiņš, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 20.11.2015
Norises vieta: Rīga, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Notiks praktiskais seminārs „Vingrinājumi un spēles sporta spēļu treniņa procesa pilnveidei”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs informē, ka notiks praktiskais seminārs Rīgas sporta pedagogiem „Vingrinājumi un spēles sporta spēļu treniņa procesa pilnveidei”, kuru vadīs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docents, Latvijas Handbola federācijas sacensību direktors un starptautiskās kategorijas handbola tiesnesis Renārs Līcis.

Seminārā aicināti piedalīties Rīgas izglītības iestāžu sporta pedagogi, kuri vada interešu izglītības nodarbības.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 11.11.2015 plkst. 16.00
Norises vieta: Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8

Pieteikuma anketa


Notiks pieredzes apmaiņas seminārs elektronikas pulciņiem

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Rīgas Interešu izglītības metodiskais centru (RIIMC) un Rīgas Skolēnu pili rīko pieredzes apmaiņas semināru bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu pedagogiem, kā arī fizikas un matemātikas skolotājiem. Seminārs notiks 2015.gada 22.oktobrī plkst.10:00 Rīgas Skolēnu pilī, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā.

Semināra dalībnieki saņems VISC, RIIMC un LETERA apliecību par semināra programmas apguvi – „Tehniskās jaunrades pulciņu pedagogu profesionālā pilnveide”. Semināra darba kārtība pielikumā.

Vēršam uzmanību, ka šoreiz seminārs ir papildināts ar sadaļu “Brīvais mikrofons”, kuram iespējams pieteikties, lai pastāstītu par Jūsu pulciņa organizētajiem pasākumiem vai kādām savām aktualitātēm (līdz 5 min). Izmantojiet iespēju un droši piesakieties (to iespējams izdarīt pieteikuma anketā)!

Papildus informējam, ka  Egmonts Pavlovskis, TJN “Annas 2” elektronikas pulciņa skolotājs, ir izstrādājis jaunu mācību materiālu: “Tālsakaru ierīču konstruēšana elektronikas pulciņā”. Tas ir pieejams LETERA mājas lapā: http://letera.lv/library/mce/uploads/dazadi_faili/ntis.pdf.

Pagājušā gada decembra pasākumā “Elektronikas diena 2014” Rīgas Tehniskajā koledžā tika runāts par jauna pasākuma “Netradicionālo tālsakaru ierīču sacensības” organizēšanu. Lai sacensības varētu notikt un šajā seminārā būtu iespējams apspriest jau praktiskas lietas saistībā ar to organizēšanu, aicinām Jūs apskatīt jaunizveidoto materiālu!

Semināram iespējams pieteikties līdz 2015.gada 15.oktobrim, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.10.2015 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Grāmatas – metodiskā materiāla “Rīga bērna acīm” pielietojums – informatīvais seminārs

6. stundu  seminārs visiem interesentiem,  skolotājiem, vecākiem, bērniem: kā strādāt ar grāmatu “Rīga bērna acīm”.

Semināru vada Dace Putāne – Pirmskolas vecuma bērnu izglītošanas centra „Mazais prātnieks” vadītāja.

Semināra apmeklētājiem būs pieejams metodiskais materiāls “Rīga bērna acīm”.

Dace Putāne – tālrunis 29445511

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 08.06.2015 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas Skolēnu pils, 112. telpa.

Pieteikuma anketa


Notiks praktiskais seminārs sporta pedagogiem „Stājas nostiprinošie un attīstošie vingrojumi sākumskolā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs informē, ka 2015. gada 10.aprīlī plkst.17.00-19.00 Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8, notiks praktiskais seminārs (3 stundas) Rīgas sporta pedagogiem „Stājas nostiprinošie un attīstošie vingrojumi sākumskolā””, kuru vadīs O.Kalpaka RTDP interešu izglītības skolotāja Daina Reinsone.

Seminārā aicināti piedalīties visi Rīgas izglītības iestāžu sporta pedagogi, kuri vada interešu izglītības nodarbības, līdzi ņemot dvielīšus.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 10.04.2015 plkst. 17.00
Norises vieta: Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8

Pieteikuma anketa


Notiks seminārs “Art terapija. Kreatīvo un inovatīvo metožu izmantošana komunikācijā ar bērniem un jauniešiem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties  semināram „ Art terapija. Kreatīvo un inovatīvo metožu izmantošana komunikācijā ar bērniem un jauniešiem”.

Programma.

9.45   – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.00

Ievads. Art-terapijas būtība, metodes, paņēmieni.

Individuālo un kolektīvo darbu izstrādes principi.

Darbs  ar papīriem un veidošanas materiāliem, krāsām.

Standarta un speciālo materiālu pielietošana.

12.00 – 12.30

Pārtraukums.

12.30 – 16.00

Praktiskā daļa.

Veidošana.  Darbs ar polimēra mālu.

Kakla rota.

(Kulons, cilindriņi, bumbiņas „moku gane” tehnikā)

 

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 19.03.2015 plkst. 10.00
Norises vieta: IIC „IDEJA” telpās Rīgā, Kr.Valdemāra 40/k.1 , ieeja no pagalma

Pieteikuma anketa


Seminārs svešvalodu un latviešu valodas (kā otrās valodas) skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties uz 6.st. semināru „Moderno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu un latviešu valodas (kā otrās valodas) nodarbībās – iepazīšanās ar digitālo Eiropas Valodas portfeli izmantojot interaktīvās tāfeles sniegtās iespējas” vispārizglītojošo un interešu izglītības svešvalodu un latviešu valodas (kā otrās valodas) skolotājus.

Semināra anotācija:

Seminārā aplūkots Eiropas Valodas portfeļa saturs digitālā formā. Tas sniedz bērniem (7-12 gadi) iespēju elektroniskā veidā pašiem novērtēt savas sekmes dažādu valodu un kultūru apguvē. Seminārā parādīti veidi, kā bērnus iepazīstināt un sagatavot darbam ar Eiropas Valodas portfeli. Seminārs aplūko lektores praktisko pieredzi strādājot ar Eiropas valodu portfeli angļu valodas pulciņā. Seminārā dalībnieki var apgūt praktiskas iemaņas attiecīgo materiālu sagatavošanā ar interaktīvās tāfeles programmas palīdzību.

Lektore: Lilita Rubīne

UzmanībuDalībniekiem vēlams ierasties ar personīgo klēpjdatoru.

Pieteikumus iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 17.03.2015 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu Pils", 115. telpa, Kr. Barona 99

Pieteikuma anketa


Seminārs “Eiritmija – Kustību māksla”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Eiritmijas un Valdorfpedagoģijas kustības idejiskais tēvs un dibinātājs ir austriešu zinātnieks un filozofs Rūdolfs Šteiners (1861-1925). Savu teoriju, kurā savijušies tehnisko zinātņu pētījumi un atziņas par meditāciju, viņš nosauca par antropozofiju. Antropozofijas pamatmērķis ir atjaunot, pilnveidot un piepildīt ar patiesu garīgu saturu visas cilvēka dzīves sfēras, attīstīt cilvēka domas, jūtu pasauli un viņa gribu. Rūdolfs Šteiners antropozofiju ir veidojis kā “gara zinātni” ar ezoteriskajām zināšanām (zināšanām par garīgo spēku cilvēkā uz Zemes un Kosmosā). Viens no antropozofijas mērķiem ir zinātnes, mākslas un reliģijas atkalapvienošana. Šo triju dzīves dimensiju vienotība ir pastāvējusi senajā pasaulē, un arī antropozofija sevī saskata šo apvienojumu. Ar Rūdolfa Šteinera palīdzību antropozofiskās idejas ir iedzīvinātas izglītībā (Valdorfpedagoģija), medicīnā, biznesā, arhitektūrā, mākslā, reliģijā un lauksaimniecībā (biodinamiskā lauksaimniecība). Antropozofija kā gara zinātne ar ezotēriskām zināšanām palīdz cilvēka praktiskajā (eksotēriskajā) dzīvē.

Pamatojoties uz savām filozofiskajām atziņām un novērojumiem, Šteiners izveidoja speciālu mācību priekšmetu – eiritmiju: skaistas kustības, harmoniski ritmi, īpaša māksla, kurā apvienota deja, pantomīma, vingrošana, mūzika un vārdi.

16.00 – 17.00 Ievadlekcija, ieskats sociālājā eiritmijā

17.00 – 18.00 Pedgoģiskā eiritmija

18.00 – 19.00 Dziednieciskā eiritmija

19.00 – 19.20 Pauze

19.20 -20.00 Mākslinieciskās eiritmijas paraugdemonstrējumi

Lūgums ierasties ar maiņas apaviem.

Semināru vada – Laila Kaupe un Aija Rancāne

PIETEIKUMUS IESŪTĪT gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 13.03.2015 plkst. 16.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties praktiskajam semināram sporta pedagogiem

25. februārī plkst. 17. 00 Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8, notiks praktiskais seminārs Rīgas sporta pedagogiem „Basketbola prasmju un iemaņu pilnveide”, kuru vadīs viens no vadošajiem jauniešu treneriem Latvijā, sporta skolas „Rīga/Rīdzene” treneris, Ainārs Čukste.

Seminārā aicināti piedalīties visi Rīgas izglītības iestāžu sporta pedagogi, kuri vada interešu izglītības nodarbības.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

 

Norises laiks: 25.02.2015 plkst. 17.00
Norises vieta: Rīgas Franču liceja sporta zālē Rīgā, Mēness ielā 8

Pieteikuma anketa


Seminārs Mūsdienu dejas pedagogiem

Aicinām pieteikties MŪSDIENU DEJU KOLEKTĪVU VADĪTĀJUS tālākizglītības seminārā 7. un 8. janvārī!

Seminārā būs iespējams iepazīties ar   ritmiskajām, metriskajām īpatnībām, lietojot IT, formu veidojošos principus, mūsdienu kompozīcijas tehnikas un tehnoloģijas, iegūt kompetences digitālajā audio, skaņas apstrādē.

Semināra grafiks:

No plkst.  11.00 -13.00 Praktiskā nodarbība – “Ķermeņa  nostādīšana ” BJC “Rīgas Skolēnu pils”, Barona 99 Lektore- Ilze Zīriņa (Nodarbībām nepieciešams treniņtērps un deju apavi)

No plkst. 14.00 – 17.00 Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku iela 57 “Skaņas dizains dejas kompozīcijā” Lektore Inga Gaile.

Semināra apraksts

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

 

Norises laiks: 07.01.2015 plkst. 11.00
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils”, Barona 99 un Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku iela 57

Pieteikuma anketa


Seminārs “Mazo formu dāvanu saiņošana”

Aicinām pieteikties 6. stundu seminārā “Mazo formu dāvanu saiņošana”.
Seminārā izgatavosim dāvanu un apsveikuma kastīti no kartona un dekoratīvā papīra ar tematiskajiem dekora elementiem, aploksni šokolādei, biļetei vai naudai.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.12.2014 plkst. 15.00
Norises vieta: Baznīcas iela 37, RDG "Lolitas Skapis"

Pieteikuma anketa


Seminārs: “Ģipša tehnoloģiskās īpašības un to izmantošana radošajās nodarbībās”

Vizuālās mākslas pedagogi tiks iepazīstināti ar ģipša tehnoloģiskajām īpašībām un tā daudzveidīgajām izmantošanas iespējām radošajos darbos. Praktisku nodarbību laikā paredzēts izveidot reljefu ornamentu no ģipša un darbu atspieduma tehnikā. Dalībniekiem tiks sniegti praktiski norādījumi kā darboties ar ģipsi – to pareizi uzjaukt un liet sagatavotajās formās. Darba rezultātā katrs semināra dalībnieks izveidos divus dažādus darbus.

Lektore: Dace Timule

Materiāli, kas nepieciešami semināra dalībniekiem:

 • Papīrs ideju skicēm, parastais zīmulis, dzēšgumija, šķēres,
 • gumijas cimdi – pēc izvēles.
 • Metāla lineāls 30cm

Pieteikumus sūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 28.11.2014 plkst. 9.30
Norises vieta: BJC "Mīlgrāvis", Baltāsbaznīcas 14, Rīga

Pieteikuma anketa


Seminārs Muzeja pedagogam

Atgādinam, ka š.g. 26. novembrī plkst. 14.00 notiks pieredzes seminārs muzeju pedagogiem. Pieredzē dalīsies muzeja pedagogs Rudīte Liepiņa.

Tēma “Darbs ar muzeja padomi Skolas muzeja izveidē”.

Aizbraukšana no Latvijas universitātes 15. trolejbusa pieturas līdz pieturai “Pasts”.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva

Skolu muzeju apvienības vadītāja

Norises laiks: 26.11.2014 plkst. 14.00
Norises vieta: Rīgas 25. vidusskola


Aicinām pieteikties semināram: “Emocionalitātes attīstīšana korī”

21. novembrī Rīgā viesosies Šauļu zēnu un jauniešu koris “Dagilelis”, kurš ir viens no spilgtākajiem šīs jomas koriem Lietuvā. Kora ieguldījums Šauļu un Lietuvas kultūras dzīvē, tradicionālās kora dziedāšanas saglabāšanā un kora mākslas reprezentācijā ārpus Lietuvas robežām ir atzīmēta ar Lietuvas republikas prezidentu goda rakstiem un nomināciju “Zelta putns” Lietuvas koru mūzikas konkursā 2000.gadā.

Kora panākumu sarakstā:

 • 1. vieta Starptautiskajā koru festivālā- konkursā “Vratislavia Sacra” (2013. g., Polija)
 • 1. vieta Starptautiskajā koru festivālā- konkursā Lecco (2010. g., Itālija)
 • Grand prix un pirmā prēmija starptautiskajā Kauņas sakrālās mūzikas konkursā (2007. g., Lietuva)
 • Grand Prix un 2 zelta medaļas starptautiskajā koru konkursā “Mundi Cantat” (2006. g., Čehija)
 • 1. vieta Starptautiskajā koru konkurša Romā (2004. g., Itālija)
 • 1. vieta Starptautiskajā koru Ziemassvētku mūzikas konkursā Prāgā (2002. g., Čehija)
 • 1.vieta konkursā “Music World” (2000 g., Itālija)
 • 1. prēmija un zelta medaļa “Guido d`Arezzo” (1999.g., Itālija)
 • 1.vieta Starptautiskajā koru konkursā “Dainų versmė 98” (1998. g., Lietuva)
 • 1. vieta Starptautiskajā koru konkursā Gießen (1997. g., Vācija)

Semināru “Emocionalitātes attīstīšana korī” plkst. 12.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” svētku zālē vadīs Šauļu zēnu un jauniešu kora “Dagilelis” dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs Remigijus Adomaitis, kurš, pateicoties savām mākslinieciskajām un organizatoriskajām spējām, kā arī kora “Dagilelis” panākumiem, 1999. gadā spēja atklāt Šauļu “Dagilelis” kora dziedāšanas skolu. Remigijus Adomaitis vada diriģēšanas tehnikas nodarbības, tāpat lasa lekcijas konferencēs un semināros gan Lietuvā, gan ārzemēs. Tāpat kā Latvijā ir Dziesmu un Deju svētku virsvadītāji, arī Lietuvā diriģentiem ir šāds gods, tajā skaitā Remigijus Adomaitis, kurš piedalījies neskaitāmos Lietuvas Dziesmu svētkos, festivālos, Skolu Jaunatnes Dziesmu svētkos, kā arī strādājis, kā žūrijas loceklis, dažādos Starptautiskos koru konkursos ārvalstīs. Vietējā mērogā guvis dažādus apbalvojumus, kā piemēram, Šauļu pilsētas goda pilsoņa titulu.

Semināra darba valoda: krievu valoda!

Tāpat 21. novembrī plkst. 17.00 izskanēs Šauļu zēnu un jauniešu kora”Dagilelis” koncerts.

Norises laiks: 21.11.2014 plkst. 12.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Seminārs Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

Semināra programma

Norises laiks: 16.10.2014 plkst. 15.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums


Seminārs Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem

Iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, publicitātes materiālu sagatavošana,  sociālie un plašsaziņas mediji- tās ir tēmas, kuras tiks apskatītas sabiedrisko attiecību sešu stundu praktiskajā seminārā 12. decmbrī no plkst. 10.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils”.

Semināra mērķis ir  sniegt interešu izglītības pārstāvjiem iespēju teorētisku un praktisku nodarbību laikā pilnveidot zināšanas par sabiedrisko attiecību pamatprincipiem, kas izmantojami darbā ar sabiedrību, veicinot interešu izglītības popularizēšanu, un prasmi tās izmantot ikdienas darbā.

Semināru vadīs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, kura sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozarē praktiski darbojas vairāk nekā 10 gadus, ir bijusi Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas sabiedrisko attiecību speciāliste – preses sekretāre. Kā saka Ilze: “Mans mērķis nav gatavu recepšu došana, bet gan dalīšanās praktiskajā pieredzē. Sabiedriskās attiecības ir nozare, kurā pilnībā jāredz spēles laukums, daudz jāraksta un tik pat daudz jādomā.”

Semināra dalībnieki ir aicināti iepriekš iesūtīt īsi aprakstītu vienu situāciju savā darbā, kad ir nācies saskarties ar kādu problēmu (piemēram- nezinu, kā un ko atbildēt žurnālistam, neapmierinātam interešu izglītības pedagogam vai citam interesentam). Iesūtītās situācijas tiks analizētas semināra laikā.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 12.12.2013 plkst. 10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa


Pieredzes apmaiņas seminārs tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu vadītājiem un fizikas un matemātikas skolotājiem

22.novembrī no plkst. 10.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” visas dienas garumā norisināsies Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LEtERA), Valsts izglītības satura centra (VISC), Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un Rīgas Skolēnu pils organizētais pieredzes apmaiņas seminārs bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu pedagogiem, kā arī fizikas un matemātikas skolotājiem.

Dienas gaitā vairāki nozares speciālisti iepazīstinās pedagogus ar aktuālākajām tēmām elektronikas novirzienā, kā arī ar savu pieredzi elektronikas pulciņu darbībā iepazīstinās vairāki semināra dalībnieki. Semināru atklās VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, iepazīstinot semināra dalībniekus ar aktualitātēm interešu izglītībā 2013./2014.gadā, kā arī Māra Vilciņa (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes un Sporta un Interešu izglītības nodaļas vadītāja) un Irina Jākobsone (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes un Sporta un Interešu izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja) iepazīstinās semināra dalībniekus ar interešu izglītības programmu īstenošanas kārtību un principiem, kas būtiski noderēs turpmākajā pedagogu ikdienas darbā. Turpmākajā dienas gaitā uzstāsies tādi lektori, kā Kārlis Berkols (Rīgas Tehniskās Universitātes Robotikas klubs), Edgars Zīverts (Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tehniskās jaunrades jomas metodiķis), Jānis Ozols- Ozoliņš, kā arī par aktuālākajām tēmām Elektronikas nozarē un ieteikumiem uzņēmuma attīstībai stāstīs Normunds Bergs (LEtERA prezidents, „SAF tehnika” valdes priekšsēdētājs).

Līdz ar jaunām zināšanām, pedagogi varēs smelties jaunas idejas sava pulciņa attīstībai un iedvesmu jaunu pulciņu izveidei.  Lai veicas!

Semināra materiāli:

1. Interešu izglītības programmu īstenošanas principi

2. Elektronika

3. Pulciņu atbalsts

4. Jūrmalas BJC Radioelektronikas pulciņa darbības pieredze

5. Robotika- LEGO

6. Aktualitātes interešu izglītībā

7. Robotu izmantošana interešu izglītībā

Norises laiks: 22.11.2013 plkst. 10:00
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā.

Pielikums
Pieteikuma anketa


“Aktualitātes teātra jomas interešu izglītības programmu realizācijā. Skatuves runa un literārie uzvedumi”

Norises laiks: 29.10.2013 plkst. 10:00
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā.

Pielikums
Pieteikuma anketa