Kursi

Notiks kursi “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!!!

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus uz 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta psiholoģijas kursiem SPORTA PSIHOLOĢIJAS ASPEKTI BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTĀ, kuri norisināsies š.g.11. un 12.martā no plkst.10.00-14.30 BJC „Rīgas Skolēnu pils” telpās. Kursi ir bezmaksas!

Lektore- Jurita Smiltiņa, ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un psihodinamiskā psihoterapeita izglītību. Vairāk kā 15 gadus praktizē psiholoģisko konsultēšanu, kurā izmanto gan psihodinamiskās terapijas, gan smilšu terapijas metodes, ir ilgstoša lektora pieredze Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā un Latvijas Treneru Tālākizglītības Centrā.

Pieteikuma anketu līdz š.g. 6.martam iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 2019.gada 11.un 12.martā no plkst. 10.00-14.30
Norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīga

Norises laiks: 11.03.2019 plkst. 10.00 - 14.30 - 12.03.2019 plkst. 14.30
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"

Pieteikuma anketa