Kursi

Aicinām uz kursu programmu “Bērnu tiesību aizsardzība”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus un tehniskos darbiniekus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 12. maijā no plkst. 10.00.

Lektore – sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU 12. maija kursiem šeithttps://forms.gle/RDbRkp6qkGwGP1vP7

Programma iepazīstinās klausītājus, ar speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā Programmas tēmas: 

 • Bērnu tiesību aizsardzības jēdziens;
 • Spēks un vara;
 • Agresija un vardarbība; 
 • Starptautiskā un nacionālā likumdošana: cilvēktiesību konvencija, bērnu tiesību konvencija, bērnu tiesību aizsardzības likums;
 • Varas instrumenti;
 • Tiesību pārkāpumu veidi;
 • Atstāšana novārtā; 
 • Emocionālā vardarbība;
 • Fiziskā vardarbība; 
 • Seksuālā vardarbība   
 • Pieaugušo cilvēku rīcības stratēģija; 
 • Uzmanība;
 • Atbildības attīstīšana bērnos; 
 • Pieņemšana; 
 • Speciālistu rīcības stratēģija sadarbībā ar vecākiem;
 • Starp profesionālā sadarbība starp speciālistiem vienā organizācijā;
 • Sadarbība ar vecākiem; 
 • Sadarbība ar citām institūcijām;
 • Speciālistu palīdzība un atbalsts sev.

Norises laiks: 12.05.2021


Aicinām pieteikties kursu programmai “Fotografēšanas un fotogrāfijas apstrādes pamatprincipi. Teorija un praktikums pedagogiem darbā ar skolēniem”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības radošo industriju, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogus pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmai “Fotografēšanas un fotogrāfijas apstrādes pamatprincipi. Teorija un praktikums pedagogiem darbā ar skolēniem”. Programma tiks īstenota 2 dienās,  2021. gada 6. un 13. maijā no plkst. 10.00 – 15.30 (ar pārtraukumu plkst. 12.30 – 13.00) Zoom platformā. 

Lektore Inese Kreigere, fotomāksliniece, fotogrāfe, mākslas zinātniece, kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja, fotogrāfijas skolas “Fototelpa” lektore, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” digitālās fotogrāfijas apstrādes pulciņa pasniedzēja. 

PIETEIKUMA ANKETA uz kursiem šeit:    https://forms.gle/HVGev5JceC1yBejk8 Vietu skaits ierobežots.

Par programmu

Kursu programmas laikā būs iespēja gūt ieskatu par fotogrāfijas vēsturi un fotogrāfiju mūsdienās: ainava un dabas fotogrāfija; klusā daba, portrets, dokumentālā un reportāžas fotogrāfija. Iegūt zināšanas kvalitatīvas fotogrāfijas izveidē katrā žanrā pamatlīmenī, fotografējot un apstrādājot fotogrāfiju. 

Lektore sniegs ieskatu bezmaksas attēlu apstrādes programmā Gimp. Pedagogi apgūs attēla pamatapstrādes funkcijas: attēla kadrēšana, figūras izgriešana, attēla samazināšana, klonēšana, darbs ar tekstu. Fotogrāfijas rediģēšanas funkcijas: ekspozīcijas koriģēšana, krāsu intensitāte, krāsu temperatūra, ēnas un gaismas.  

Jauniegūtās zināšanas un prasmes tiks pielietotas praktiski darbojoties, kuras vēlāk ir realizējamas darbā ar audzēkņiem. Kursa programmā tiks apskatīti arī informatīvi materiāli un uzdevumi paredzēti skolēniem.

Kursu programma paredzēta pedagogiem ar priekšzināšanām un bez. Darbā ar programmu Gimp pedagogi var būt bez priekšzināšanām. 

Prasības pedagogiem – lai datoram būtu mikrofons, web kamera pēc izvēles, fotoaparāts vai viedtālrunis, programmas Gimp lejupielāde datorā (jāspiež oranžā poga): https://www.gimp.org/downloads/

Norises laiks: 06.05.2021 - 13.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz kursiem “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā” 12 stundu apjomā interešu izglītības sporta pedagogiem.

Kursi norisināsies tiešsaistē 2021. gada 5., 12. un 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00. Lektore – praktizējoša psiholoģe Jurita Smiltiņa. 

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU  – https://forms.gle/NKxPkMoP8acjfQ31A

Lektore Jurita Smiltiņa, ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un psihodinamiskā psihoterapeita izglītību. Vairāk kā 15 gadus praktizē psiholoģisko konsultēšanu, kurā izmanto gan psihodinamiskās terapijas, gan smilšu terapijas metodes, ir ilgstoša lektora pieredze Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā un Latvijas Treneru Tālākizglītības Centrā.

Kursu apraksts pielikumā.

Norises laiks: 05.05.2021 - 19.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē

Pielikums


Semināri

Aicinām uz semināra programmu „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus interešu izglītības kultūrizglītības programmu skolotājiem 8 stundu apjomā „Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” 2021. gada 14. maijā tiešsaistes platformā Zoom no plkst.9.00 līdz 17.00. Lektors – kultūras pils “Ziemeļblāzma” mākslinieciskais vadītājs, Mg.oec., Mg.art Kārlis Anitens.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU šeit: https://forms.gle/2HGhm6jkamC2RNxg9

Programmas apraksts

Seminārā “Mākslinieciskās domāšanas principi repertuāra izvēlē” tiek apskatīti tādi būtiski jautājumi kā kultūras definīcija, mākslas definīcija, mākslas un realitātes sadarbība, mākslinieciskās domāšanas principi un to iedarbība sabiedrībā, mākslinieciskā vispārinājuma radīšana, koncertprogrammas vai pasākuma eksplikācijas radīšana, repertuāra izvēle dotā mākslinieciskā vispārinājuma ietvaros, scenārija izveide.

Norises laiks: 14.05.2021
Norises vieta: Tiešsaistē