Kursi

Aicinām interešu izglītības pedagogus apmeklēt tālākizglītības programmu “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā”

Aicinām interešu izglītības  pedagogus 6. un 7. jūnijā pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā”. Programma saskaņota 28.10.2015. RIIMC-15-284.    

Tālākizglītības programmā pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide – “Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā” sniegti apgūstamo un pilnveidojamo prasmju: skatīties un redzēt, klausīties un dzirdēt, koncentrēt uzmanību, kontrolēt muskuļu darbību, partnerība un komunikācija, bezpriekšmetu darbība pamatvingrinājumu pasniegšamas metodika.

Norises laiks: 6. un 7.  jūnijs no plkst. 10.30 līdz 14.30.

Lektore – Biruta Bauma

Pieteikuma anketu iesūtīt: gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 06.06.2018 plkst. 10.30 - 07.06.2018
Norises vieta: BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona iela 99

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Roksmēluma papīra 3D objektu izgatavošana” vizuālās mākslas skolotājus

2018. gada 5. un 6. jūnijā Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi Interešu izglītības vizuālās mākslas un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra 3D objektu izgatavošana”,  kuru vadīs māksliniece,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilze Dilāne.

KURSU PLĀNS

2018. gada 5.jūnijs plkst. 10.00 līdz 14.30

N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1234
1.Roksmēluma papīra izgatavošanas vēsture, šī procesa atdzimšana un izmantošana mūsdienu mākslā un mākslas izglītībā. 3D papīra objekts ar pielietojumu.1.5Lekcija, īsfilma par skulpturālu papīra objektu izgatavošanu.
2.Iepazīšanās ar augiem, no kuru ar celulozi bagātajām šķiedrām, tiek izgatavots roksmēluma papīrs, lins, abaka, kozo u.c.

Idejas, skices gaismas objektam.

1.5Paraugu un grāmatu apskate.

Praktiskais uzdevums.

3.Papīra izgatavošana gaismas objektam iestrādājot papīra loksnē stieples.3Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments.

Nepieciešamie materiāli: papīrs skicēšanai, līmzīmulis, šķēres

2018. gada 6.jūnijs plkst. 10.00 līdz 14.30

1.Izgatavoto papīra lokšņu apskate un sagatavošana tālākam darbam. 3D objekta izveidošana no izgatavotā papīra ar stieplēm. Darbs pie karkasa izgatavošanas no stieples otram objektam.3Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments.
2.Papīra izgatavošana un piestiprināšana izgatavotajam stiepļu karkasam. Izgatavoto darbu apskate.3Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums, eksperiments, pašanalīze.

Nepieciešamie materiāli: papīrs skicēšanai, līmzīmulis, šķēres

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 05.06.2018 - 06.06.2018
Norises vieta: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, Graudu iela 59, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām sporta pedagogus uz kursiem “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursiem VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ, kuri norisināsies no 4.-6.jūnijam bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības. Kursu apraksts pielikumā.

Kursu lektori:

Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris.

Ēriks Visockis- “EVFizoFit” vadītājs, Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, LSPA vieslektors.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

 

Norises laiks: 04.06.2018 plkst. 9.00 - 06.06.2018
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīga, 106.telpā.

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Dekoratīvu ziedu un  telpisku elementu izgatavošana no papīra”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 31.maijā un 1.jūnijā no plkst 14.00 līdz 18.00 organizē 12 stundu kursus “Dekoratīvu ziedu un telpisku elementu izgatavošana no papīra” vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas interešu izglītības skolotājiem. Tēma – Dekoratīvu ziedu un  telpisku elementu izgatavošana no papīra .

Programmas klausītāji gūs:

  • Nelielu ieskatu papīra ziedu un dekoratīvu elementu  izgatavošanas tehnikās, iepazīsies ar materiāliem,   sagatavju izgatavošanu veidiem, materiālu atlasi un  elementu savienošanas tehnoloģijās.
  • Papīra elementu stiprināšanas paņēmieni veidojot ziedus, locījumu veidi papīram, savienošanas iespējas, telpisku elementu  no papīra izgatavošana un dekorēšana.
  • Daudzveidīga papīra izmantošanas iespējas papīra ziedu izgatavošanā, tā īpašības dekorēšanas paņēmieni.

Lektore- Lolita Sīmane

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 31.05.2018 plkst. plkst.14.00 - 01.06.2018 plkst. plkst.18.00
Norises vieta: Rīgā , Kurbada ielā 2b, 3.stāvā

Pielikums
Pieteikuma anketa


Semināri

Aicinām uz semināru “Metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā” 14. jūnijā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē  semināru metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā.

Seminārs notiks  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99,  2018.gada 14.jūnijā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00 .

Semināra nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Norises laiks: 14.06.2018 plkst. plkst.10.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 00

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties Pedagogu profesionālās kompetences semināram “Metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā” 13. jūnijā

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē  semināru metodiskā materiāla ”Burti dārzā ” pielietošana praktiskā darbā.

Seminār notiks  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99,  2018.gada 13.jūnijā ( 8 stundu apjomā ), plkst. 10.00 – 16.00 .

Semināra nodarbības pirmsskolas , sākumskolas un  estētiskās audzināšanas skolas skolotājiem.

Lektore  Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja, Rīgas interešu izglītības metodisko izstrādņu skates dalībniece Dace Putāne.

Seminārā  Dace Putāne, iepazīstinās ar Ētisko vērtību izpratnes nozīmi audzināšanas un mācīšanas procesā pirmsskolā un grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās izmantošanu praktiskā darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks iegūs grāmatu “Burti dārzā” un izstrādās papildmateriālu – burtu un vārdu kartītes kā pielikumu praktiskai darbībai ar bērniem burtu apguvē.

Grāmata “Burti dārzā” ir metodisks materiāls, kurš palīdzēs  bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem  iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Grāmatas praktiskie uzdevumi palīdzēs iepazīt horizontālo un vertikālo asi, kas ir daudzu spēļu pamatelements.

Norises laiks: 13.06.2018 plkst. plkst.10.00

Pieteikuma anketa