Kursi

Aicinām pieteikties programmai “Radošā domāšana: tās attīstība bērniem un pieaugušajiem” (6 stundas)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Radošā domāšana: tās attīstība bērniem un pieaugušajiem” (6 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 3. decembrī no plkst. 10.00.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu 3. decembra kursiem šeit: https://forms.gle/PKSDQcB6TFkfXLF47

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem. Programma iepazīstinās klausītājus, ar radošās domāšanas: tās attīstības bērniem un pieaugušajiem dažādiem aspektiem

Programmas tēmas:
 • Radošā domāšana

Radošā domāšana ir jaunu, noderīgu ideju radīšana jebkurā sfērā. Šī brīža nepārtrauktu pārmaiņu apstākļos domāt „no cita skatu punkta” un/vai „citā virzienā” nozīmē iet uz attīstību, nevis iegrimt stagnācijā. Radošā domāšana spēj radīt ievērojamus rezultātus jebkurā dzīves jomā.

 • Radošuma koncepts
 • Radošas personības iezīmes
 • Radošās metodes
INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 03.12.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām uz kursu programmas turpinājumu – “Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā II”

Aicinām Rīgas interešu izglītības iestāžu, skolotājus, izglītības metodiķus, sociālos pedagogus, logopēdus, kuri apguvuši šīs programmas pirmo daļu, pieteikties 12 stundu programmai “Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā II” 2021. gada 3. un 17. decembrī tiešsaistē.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/eqwVcJqRRr36z1wc7

DARBA KĀRTĪBA:
3.decembris 9:00-17:30 Rīcība nevēlamās uzvedības gadījumos (angļu valodā ar tulkojumu  latviešu valodā) Virginija Juskeviciute
17.decembris 9:00-11:30 Ieskats mācīšanās bez kļūdām. Olga Lukina
17.decembris 12:00 – 14.30 Gadījumu analīze no pedagogu prakses. Olga Lukina
INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

Apliecības par programmas noklausīšanos sagatavoju pēc izvērtējumu saņemšanas. Kurjers sagatavotās apliecības nogādās RD IKSD izglītības iestāžu pasta kastītēs.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 03.12.2021 - 17.12.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām pieteikties kursu programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus un tehniskos darbiniekus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 29. novembrī no plkst. 10.00.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu 29. novembra kursiem šeit: https://forms.gle/kPQkUA5ayZ3FNVe96

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Programma iepazīstinās klausītājus, ar speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā

Programmas tēmas:

Bērnu tiesību aizsardzības jēdziens:

 • Spēks un vara,
 • Agresija un vardarbība,
 • Starptautiskā un nacionālā likumdošana: cilvēktiesību konvencija, bērnu tiesību konvencija, bērnu tiesību aizsardzības likums,
 • Varas instrumenti.

Tiesību pārkāpumu veidi:

 • Atstāšana novārtā,
 • Emocionālā vardarbība,
 • Fiziskā vardarbība,
 • Seksuālā vardarbība

Pieaugušo cilvēku rīcības stratēģija:

 • Uzmanība,
 • Atbildības attīstīšana bērnos,
 • Pieņemšana,
 • Speciālistu rīcības stratēģija sadarbībā ar vecākiem,
 • Starp profesionālā sadarbība starp speciālistiem vienā organizācijā,
 • Sadarbība ar vecākiem,
 • Sadarbība ar citām institūcijām,
 • Speciālistu palīdzība un atbalsts sev.
INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 29.11.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām vides un citu programmu interešu izglītības skolotājus pieteikties kursu programmai “Rīgas parki un to vēsture no 1721.gada līdz mūsdienām izglītības procesā”

Aicinām pieteikties Rīgas interešu izglītības vides un citu programmu skolotājus uz 12  stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Rīgas parki un to vēsture no 1721. gada līdz mūsdienām izglītības procesā”. Kursi norisināsies 25. novembrī un 2. decembrī. Kursu programma daļēji notiks klātienē, epidemioloģiski drošā vidē (zaļais režīms). Lektore – Anitra Tooma, vides žurnāliste un Rīgas parku vēstures zinātāja.

Kursos būs iespēja iegūt zināšanas par Rīgas parku un dārzu dabas un vēstures vērtībām, kas popularizē dabas un kultūras mantojumu, pilnveido vērtību izpratni un saglabāšanu, ievērojot kompetenču pieeju un sekmējot caurviju prasmju attīstību.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot anketu tiešsaistē ŠEIT: https://forms.gle/wGzFtEiX3hks4qQ37.  Kursu norises kārtība: 2021. gada 25. novembrī ievadlekcija Microsoft Team platformā, lekcijas, praktikumi, disksusijas četros Rīgas parkos un dārzos 25. novembrī un 2. decembrī klātienē, epidemioloģiski drošā vidē (zaļais režīms). Kursu programma pielikumā.

Anitra Tooma, vides žurnāliste un Rīgas parku vēstures zinātāja, atklās kā Latvijas vēsturi ilustrēt ar notikumiem Rīgas parkos palīdzēs izzināt Rīgas parkos esošās dabas vērtības un uzzināt par to izmantošanas iespējām izglītības procesā:

 1. Ierādīs, kur iet ciemos pie dažādiem kokiem un vērot, kā tie plaukst, zied, kādi augļi ieriešas, kādas skaistas lapas utt. iedvesmos herbārija vākšanai, vēstures nodarbībām laukā. Iepazīstinās, kur aug reti koki un arī parasti koki ar stāstu.
 2. Iepazīstinās ar:
 • Rīgas parku vēstures posmiem:
  • Pētera I Ķeizardārzs un bagātnieku ārpilsētas muižu dārzi
  • Georga Kufalta laiks no 1890-1915.
  • Andreja Zeidaka laiks: no 1916.-1944.
  • Kārlis Barons: 1944.-1980.
  • Mūsdienas un jaunās parku modes tendences
 • Iepazīstinās ar dažādu parku vēstures stāstiem un kā Latvijas vēsturi ilustrēt ar notikumiem Rīgas parkos.

Piemēram: lielais Rīgas ugunsgrēks 1812.gadā un Vērmaņdārzs. Džutas dumpis pie Triumfa arkas. Pirmā pasaules kara bēgļi Arkādijā. Hernhūtieši Dzegužkalnā. Rīgas 700-gade Kronvalda parkā. Uzvara pār Bermonta karaspēku Uzvaras parkā. Veselīgs dzīvesveids 19 .gs.: kāpšana Bastejkalnā un minerālūdens dzeršana Vērmaņdārzā. Kā Kufalts ieradināja silto zemju kokus pie Rīgas apstākļiem un kur meklēja sēklas robīnijām, dižskabāržiem u.c. Kā Pēteris I Holandes liepas un parastās zirgkastaņas Latvijā ieviesa. Kāpēc pirms 100 gadiem visos parkos bija restorāni?

INFORMĒJAM:
 • Kursi tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē (zaļais režīms), līdz ar to saskaņā ar Rīgā 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr.20 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  5.36 punktu un 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ” 2.23. un 121. punktu Kursos klātienē var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda tālākizglītības programmas īstenotāju Iestādes atbildīgajai personai.
 • Tiešsaistes laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.
KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 25.11.2021 - 02.12.2021
Norises vieta: Ievadlekcija tiešsaistē un praktikumi Viesturdārzā, Vērmaņdārzā, Kanālmalā un Arkādija parkā klātienē

Pielikums


Semināri

Aicinām uz meistarklasi “Balss kā instruments. Praktiska meistarklase vokālajā mākslā, individuāls darbs ar jauniešu balsīm”

Aicinām Rīgas pašvaldības iestāžu vokālo ansambļu vadītājus un koru diriģentus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides meistarklasi “Balss kā instruments. Praktiska meistarklase vokālajā mākslā, individuāls darbs ar jauniešu balsīm” 15. decembrī plkst. 13.00 – 15.40 Zoom platformā.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT: https://forms.gle/DWqfMuTtbmWsrrA6A Darba kārtība pielikumā.

Programmas klausītāji iepazīsies ar visiem aspektiem, kas nepieciešams vokālā ansambļa un kora kvalitatīvam un emocionālam skanējumam, jo tā pamatā ir dziedātājs, ja iespējams, individuāls darbs ar audzēkni. Programmā praktiskā daļa, kurā dalībniekiem būs iespēja redzēt darbu ar jaunieti, apgūstot savu balsi – balss sagatavošana darbam, iedziedāšanās vingrinājumu mērķi un uzdevumi, dažādu vokālās tehnikas elementu apzināšana, strukturēšana, pievienošana repertuāram, darbs ar muzikālo materiālu, veidojot dziesmas interpretāciju.

Programmas mērķis pilnveidot dalībnieku kompetenci, papildinot viņu zināšanas un prasmes vokālajā mākslā, darbam ar audzēkni individuāli un sniedzot praktiskus padomus muzikālā materiāla interpretācijai – kā veidot priekšnesumu, sākot ar tehniskiem risinājumiem līdz  sniegumam koncertā.

Lektori:
Irma Pavāre

Mecosoprāns, vokālo mākslu apguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Anitas Garančas klasē 2008.gadā debitējusi Latvijas Nacionālajā operā. Vokālo meistarību papildinājusi meistarklasēs pie Monseratas Kabaljē, Margarētas HonigasDžojas Mammenas u.c.

Kopš 2008.gada strādā Rīgas Doma skolas Vokālajā nodaļā un docē Jāz. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā. Irmas Pavāres audzēknes regulāri ar teicamiem panākumiem piedalās starptautiskos vokālās mākslas konkursos.

Kārlis Saržants

Latvijas Nacionālās operas  un baleta solists, kora mākslinieks, vokālais pedagogs LNO kora vokālistiem, kamerkorim “Sonore”. Pamatskolas “Rīdze” Vakara mūzikas studijas vokālās mākslas pedagogs. Audzēkņu vidū ir tādi mūzikas pasaulē pazīstami vārdi kā Laura Grecka, Mihails Čuļpajevs.

Laika plānojums meistarklasēm

Plkst.12.50 – 13.00 individuāla pieslēgšanās Zoom platformai.

Plkst.13.00 – 13.40  Irmas Pavāres meistarklase praktiskā darbā ar audzēkni vokālajā mākslā.

Plkst.13.40 – 14.15 Nodarbības secinājumi, problēmu risinājumi tālākam darbam, jautājumi un atbildes. /Irma Pavāre/

Plkst.14.15 – 14.30 starpbrīdis

Plkst.14.30 – 15.10  Kārļa Saržanta meistarklase praktiskā darbā ar audzēkni vokālajā mākslā.

Plkst.15.10 – 15.40 Nodarbības secinājumi, problēmu risinājumi tālākam darbam, jautājumi un atbildes. /Kārlis Saržants/

INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

Apliecības par programmas noklausīšanos sagatavoju pēc izvērtējumu saņemšanas. Kurjers sagatavotās apliecības nogādās RD IKSD izglītības iestāžu pasta kastītēs.

KONTAKTI:
 • Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv;
 • Galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā: Arta Grīna,  tālr. +371 29557442, e-pasts: arta.grina@intereses.lv.

Norises laiks: 15.12.2021
Norises vieta: Tiešsaistē

Pielikums


Aicinām uz semināru “ORIENTĒŠANĀS- attālinātā mācību procesa populārākā fiziskā aktivitāte”

Aicinām Rīgas interešu izglītības sporta pedagogus uz 4 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas semināru “ORIENTĒŠANĀS – attālinātā mācību procesa populārākā fiziskā aktivitāte” 2021. gada 8. un 10. decembrī no plkst. 14.00-15.30 tiešsaistē.

Orientēšanās aktivitātes pēdējos divos gados ir kļuvušas par daudzu sporta veidu un sporta stundu attālināto nodarbību āra aktivitāti. Tās process veicina gan fizisko (vispārējā izturība, veiklība…), gan mentālo ( domāšana, lēmuma pieņemšana …), gan dzīves prasmi- izvēlēties drošāko, ātrāko ceļa variantu no punkta A uz B. Semināra ietvaros apskatīsim – kā iegūt savas apkārtnes orientēšanās, vai citu karti. Kādas iespējas ir izmantot mācību-treniņu procesa laikā digitālās kartes un orientēšanās aplikācijas. Kā iegūt GPS un kontrolēt audzēkņu paveikto.

Lektore – Baiba Smila, Dr.paed., Asoc.prof. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, BJC IK AUSEKLIS orientēšanās trenere, Latvijas jauniešu un junioru izlases vecākā trenere.

Lai piedalītos seminārā, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit: https://forms.gle/u7uWFVp43kmLNhgT7.

DARBA KĀRTĪBA:

Trešdiena, 8. decembris

14:00-15:40 

 

Mini lekcija- Orientēšanās aktivitātes attālināta mācību- treniņu procesa laikā, sporta stundu ietvaros.Diskusija- Kā iegūt savas apkārtnes orientēšanās, vai citu karti. Kādās iespējas ir izmantot mācību-treniņu procesa laikā digitālās kartes un orientēšanās aplikācijas.

Piektdiena, 10. decembris

14:00-15:00

 

Atgriezeniskā saite- Veiktās distances/ ceļa GPS ielāde datorā, salīdzināšana, novērtēšana.

 

INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Gunārs Antapsons, Tālākizglītības programmu vadītājs, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 08.12.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Aicinām skolu muzeju pedagogus uz semināru “Digitālie rīki skolas muzeja darbā”

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides semināru “Digitālie rīki skolas muzeja darbā” 8 stundu apjomā. Lektore – Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja, Mg. Chem. Vēsma Sūna.

Seminārs norisināsies tiešsaistē 3 daļās:

 • Semināra sākums 2021. gada 8. novembrī plkst. 15.00.,
 • semināra turpinājums 15. novembrī plkst. 15.00.,
 • semināra noslēgums 29. novembrī plkst. 15.00.

Lai pieteiktos semināram, aicinām aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU: https://forms.gle/UkuN7VLTCQRApscZ7

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar piecām vietnēm, kurās var izveidot interesantus materiālus muzeja darbam. Vadītāja pastāstīs par to priekšrocībām un trūkumiem, palīdzēs apgūt vienkāršākos darba paņēmienus. Semināra nodarbības tiks ierakstītas, lai dalībnieki mājās varētu patstāvīgi atkārtot redzēto. Laikā starp nodarbībām būs jāizveido vismaz viens materiāls, kuru parādīt nākamajā tikšanās reizē.

Semināra tēmas –

 • Genial.ly izmantošana interaktīva attēla vai kartes izveidošanā,
 • Canva.com lietošana plakāta izveidē,
 • WordArt.com izmantošana vārdu mākoņiem,
 • Jeopardylabs.com konkursu organizēšanai,
 • Learningapps.org  – kartīšu spēles,
 • ”Skolas karoga stāsts” digitālajā platformā ArcGIS , lektore Ineta Amoliņa.

Norises laiks: 08.11.2021
Norises vieta: Tiešsaistē Zoom platformā