Kursi

Aicinām uz kursiem “Koncertmeistara kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori un tautas deju kolektīvu, sadarbība ar kolektīva vadītāju”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu koncertmeistarus un kolektīvu vadītājus profesionālās kompetences pilnveides programmai “Koncertmeistara kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori un tautas deju kolektīvu, sadarbība ar kolektīva vadītāju” 12 stundu apjomā. Kursi norisināsies klātienē 2022. gada 25., 26. un 30. maijā.

Lai piedalītos kursos, aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu šeit: https://forms.office.com/r/p0Zpfd5zWd

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma nodrošina daudzpusīgu un mūsdienīgu metožu klāstu  darbā ar mūzikas un tautas dejas kolektīviem – koncertmeistara uzdevumi un nozīme kolektīva meistarības pilnveidē, sadarbības aspekti ar pedagogiem un audzēkņiem.

Programmas norise:  
Datums, norises vieta Tēma Lektori
1 25.05.2022. no plkst. 16:30 līdz 20:30, RKTMC “Mazā Ģilde” Baletzālē, Amatu iela 5 Tautas mūzikas interpretāciju daudzveidība un jomas specifika. Koncertmeistara sadarbība ar kolektīva vadītāju un dalībniekiem. Praktiskās nodarbības ar Rīgas Domes Kultūras un mākslas centra “Mazā ģilde” Tautas deju ansambli “Dzintariņš” Alvīne Eriņa, Sanita Misika
2 26.05.2022. no plkst. 14:00 līdz 17.00, Rīgas 45.vidusskolas 311.telpā, Ropažu iela 34 Burtu pavadījums – faktūra, mūzikas stilistika un interpretācija. Pielietojums koncertmeistara darbā ar koriem, vokālajiem  un instrumentālajiem ansambļiem. Māris Vitkus
3 30.05.2022. no plkst. 17:00 līdz 20.00, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” 106. telpā, Krišjāņa Barona iela 99 Koncertmeistara darbs ar vokālā žanra kolektīviem. Sadarbība ar diriģentu, vokālā ansambļa vadītāju  un kolektīva dalībniekiem. Lekcija un praktiskā nodarbība ar Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkori “Tonika” Ilze Arne, Inga Cimiņa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv

Norises laiks: 25.05.2022 - 30.05.2022
Norises vieta: RKTMC “Mazā Ģilde” Baletzālē, Amatu iela 5; Rīgas 45.vidusskolas 311.telpā, Ropažu iela 34; Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” 106. telpā, Krišjāņa Barona iela 99


Aicinām pieteikties programmai “Nošu partitūru datorsalikuma apguve programmā Sibelius”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Nošu partitūru datorsalikuma apguve programmā Sibelius” (12 stundas) apguvei. Programma norisināsies no 2022.gada 16.maijam līdz 19.maijam Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, 204. telpā:

16.maijā no plkst. 10:00 līdz 14:30,

17.maijā no plkst. 9:00 līdz 13:30 un

19.maijā no plkst. 10:00 līdz 14:30.

Lektors: Andris Gailis

Kursu programmas ietvaros pedagogi gan teorētiski, gan praktiski iepazīsies un apgūs vienu no kvalitatīvākajām un daudzfunkcionālākajām nošu rakstīšanas programmām. Kursu programmas tēmas izvēlētas un sastādītas tā, lai pedagogs kursu noslēgumā spētu datorrakstā uzrakstīt savam darbam nepieciešamu muzikālo materiālu.

Limitēts dalībnieku skaits – kursu programmai var pieteikties 10 pedagogi.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu šeit: https://forms.office.com/r/hnug5aSezF

Programmas tēmas:

Nošu partitūru datorsalikuma apguves priekšrocības mūsdienīga mūzikas pedagoga profesionālajā darbībā: iespējas, izaicinājumi un risinājumi.

Datorprogrammu daudzveidība, pieejamība un lietošanas mērķis. Vokālas un instrumentālas partitūras ievades atšķirības, nošu pieraksta teorētiskie norādījumi.

Datorprogrammas Sibelius iestatījumi, loga atvērumi, uzstādījumi partitūras ievadei: nosaukuma, autora ievade, instrumentu izvēle, līnijkopa, taktsmērs, tonalitāte, nošu ievade, daudzbalsība, dinamika, temps, teksts u.c.

Dažādu nošu piemēru ievade datorsalikumā pēc parauga: mainīgs taktsmērs, tonalitāšu maiņa, skaņveides pieraksts, skandēšana, perkusijas, daudzbalsība vienā līnijkopā, iedziedāšanās vingrinājumi.

Partitūras formatēšana, brīvo takšu paslēpšana, paužu sakārtošana, teksta un nošu izmēru pielāgošana.

Brīvi izvēlētas vokāli instrumentālas partitūras datorsalikuma veidošana – no rokraksta datorsalikumā, citu formātu izveidošana (eksportēšana).

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv

Norises laiks: 16.05.2022 - 19.05.2022
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela14, 204.telpa


Aicinām pieteikties programmai “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija” (8 stundas) apguvei. Programma  norisināsies divās daļās: 2022. gada 11. un 19. maijā no plkst. 10.00. līdz 13.15 “Grafikas darbnīca”, Kalēju iela 30, Rīga.

Lektore – Ieva Helmūte, “Grafikas darbnīcas” vadītāja, māksliniece.

Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit: https://forms.gle/44f44nKvqdwmU36r7  Vietu skaits ierobežots.

Par programmu

Programma  sniegs teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem, tehnisko paņēmienu daudzveidību un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās, tā iepazīstot vienu no daudzveidīgākajām grafikas mākslas tehnikām – kolagrāfiju. Tiks iegūtas praktiskas iemaņas – zīmējot, gatavojot iespiedformas (klišejas); trīs veidu kolagrāfijas iespiedformu estampu drukas, izmantojot augstspieduma krāsas uz ūdens bāzes.  Kompozīcijas izveide – vārds saistītā rakstā; kopēšana uz iespiedformas; kompozīcijas izveide ar auklu un līmi, kā arī redukcijas princips kolagrāfijas tehnikā, izmantojot vienu iespiedformu/klišeju.

Tiks demonstrēti piemēri, būs praktiskais un individuālais darbs.

Materiāli praktiskajām nodarbībām tiks nodrošināti.

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012.lēmums Nr. 5376 Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 11.05.2022 - 19.05.2022
Norises vieta: “Grafikas darbnīca”, Kalēju iela 30, Rīga