Kursi

Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

Informējam, ka Valsts izglītības satura centrs  Rīgas 6.vidusskolā 2018.gada 23.-24.oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”. Kursu sākums 23.oktobrī plkst. 10.30.  Uz nodarbībām līdzi jāņem savs pūšamais instruments un zizlis. Praktiskās nodarbībās ar pūtēju orķestri diriģenti piedalās kā orķestra mūziķi.

Atbildīgā kontaktpersona – Valsts izglītības satura centra vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 6001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv .

Pieteikšanās elektroniski līdz 2018.gada 17.oktobrim, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

 

Norises laiks: 23.10.2018 plkst. 10.30 - 24.10.2018 plkst. 17.00
Norises vieta: Rīgas 6.viduskola , Aleksansdra Čaka iela 102

Pielikums
Pieteikuma anketa


Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.” Kursi norisināsies 22. un 23.oktobrī no plkst. 9.00 – 14.00,  Rīgas 93.vidusskolā, Sesku iela 72. Kursus vadīs lektores Līga Baņķiere

Kursu dalībniekiem iespēja apgūt vairākus tehniskus paņēmienus mūsdienīgu interjera dekoru veidošanā. Lekcija un praktiski uzdevumi par mākslas darbu eksponēšanu sabiedriskās ēkās

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, krītiņi, otas, audekls.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art 

Kursu norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Laiks: 22., 23. oktobris no plkst.9.00-14.00

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.10.2018 plkst. 9.00 - 23.10.2018 plkst. 14.00
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Pielikums
Pieteikuma anketa


36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!!!Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības sporta pedagogus pieteikties uz 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sporta kursiem VISPUSĪGĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS ATTĪSTĪŠANA TRENIŅU PROCESĀ, kuri norisināsies 22., 25.un 26.oktobrī no plkst.9.00-18.00.

Kursu darba plānā paredzētas gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbības.

Kursu lektori:

Krišjānis Kuplis- LSPA vieglatlētikas katedras lektors, Rīgas 3 BJSS fiziskas sagatavotības treneris. 

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Fizisko īpašību attīstīšanas principi bērniem un jauniešiem (ātrums, spēks, izturība);

Iesildīšanās varianti sporta nodarbībās (līdzekļu daudzveidība un piemērotība dažāda vecuma un sagatavotības audzēkņiem);

Treniņu procesa plānošana (pamatprincipi un to realizācija darbā ar bērniem un jauniešiem);

Fiziskās sagatavotības novērtēšana (FS testu izmantošanas iespējas un nozīme sporta nodarbībās);

Skriešanas, lēkšanas un mešanas vingrinājumi vieglatlētikā (tehnika un izpildījuma variācijas);

Ēriks Visockis- “EVFizoFit” vadītājs, Latvijas hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, LSPA vieslektors.

Lekciju un praktisko nodarbību tēmas:

Spēka, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas modeļi bērnu un jauniešu sportā. Spēka vingrinājumu progresijas bērnu un jauniešu sportā;

Ātruma attīstīšana bērnu un jauniešu sportā;

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 2018.gada 22., 25. un 26.oktobris no plkst. 9.00-18.00
Norises vieta:

  • oktobrī- praktiskā daļa “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, Rīga, un teorētiskā daļa BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, Rīgā.
  • un 26.oktobrī Rīgas Franču licejā, Mēness ielā 8, Rīga

Kursu apraksts un pieteikuma anketa pielikumā.

Norises laiks: 22.10.2018 plkst. 9.00 - 26.10.2018 plkst. 18.00
Norises vieta: “EVFizioFit” zālē “Enri” tenisa kluba telpās, Vaidavas ielā 4a, BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99,Rīgas un Franču licejā, Mēness ielā 8

Pielikums
Pieteikuma anketa