Kursi

Aicinām pieteikties kursiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi” vizuālās mākslas skolotājus

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi vizuālās mākslas interešu izglītības un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi”.

Divas dienas, 2018. gada 13. un 15. decembrī,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā notiks pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi Interešu izglītības vizuālās mākslas un profesionālās ievirzes skolotājiem “Roksmēluma papīra izgatavošana un grāmatu iesiešanas veidi”,  kuru vadīs māksliniece,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilze Dilāne

13. decembris plkst. 15.00 līdz 18.00

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1 2 3 4
1. Iepazīšanās ar papīra darbnīcu, darba rīkiem, dažādiem augiem, no kuru ar celulozi bagātajām šķiedrām, tiek izgatavots roksmēluma papīrs: lins, abaka, kozo u.c., un kuras no šīm šķiedrām ir piemērotas papīra izgatavošanai grāmatai. 1.5 Paraugu un grāmatu apskate.

 

Kafijas pauze skolas kafejnīcā
2. Roksmēluma papīra izgatavošana grāmatai.

 

1.5 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.

15. decembris plkst. 10.00 līdz 16.00

1. Lekcija: Mākslas grāmata kā māslas virziens un roksmēluma papīra izmatošanas veids.

Erlinga Gustafssona video apskate: Papīra māksla.

Izgatavoto papīra lokšņu apskate un sagatavošana tālākam darbam.

2 Prezentācijas un video apskate.
Kafijas pauze
2. Pirmās grāmatas izgatavošana. 2 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.
3. Otrās grāmatas izgatavošana. 2 Paraugdemonstrējums. Praktiskais uzdevums.

 

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 13.12.2018 - 15.12.2018
Norises vieta: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, Graudu ielā 59

Pieteikuma anketa


Semināri

Aicinām pieteikties semināram mūzikas pedagogus

Īsu mirkli pirms gadu mijas Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sniedz  iespēju mūzikas pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt iedvesmu seminārā “Populārās mūzikas daudzveidība un muzicēšana ansamblī”  Seminārs norisināsies 27.decembrī plkst. 15.00 Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34

Lektori:

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas teorērtisko priekšmetu pasniedzējs,  Rīgas 45.vidusskolas vokāli instrumentālo ansambļu vadītājs, pianists Māris Vitkus. Semināra dalībniekus iepazīstinās ar  populārās mūzikas stiliem  – džezu, roku, popu, R&B u.c., kā arī dalīsies praktiskā pieredzē,strādājot gan interešu izglītībā, gan profesionālās ievirzes izglītībā, gan kā praktizējošs mūziķis, grupas “Very cool people” pianists.

 

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas ģitāras un ansambļa spēles  (instrumentālie un vokāli instrumentālie) pasniedzējs,  grupas “Very cool people”dibinātājs un līderis Elvijs Grafcovs , dalīsies pieredzē par dardu ar ansambli, kā arī vadīs  praktisko nodarbību.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.12.2018 plkst. 15.00
Norises vieta: Rīgas 45.vidusskola , Ropažu iela 34

Pieteikuma anketa