Kursi

Aicinām pieteikties kursiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”

Aicinām vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu mūsdienu deju kolektīvu vadītājus pieteikties 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”. Kursi notiks 26.novembrī no plkst.9.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Praktiskās un teorētiskās nodarbības vadīs lektori: Svetlana Korole, Edīte Ābeltiņa un Rita Spalva.

Kursu raksturojums:

 • Klasiskās dejas pamati. Klasiskā deja tiek uzskatīta par pamatu visiem deju stiliem. Tā attīsta pašdisciplīnu, izturību, kāju un roku koordināciju, trenē visas ķermeņa muskuļu grupas, padarot saites un locītavas elastīgas. Klasiskā deja veido dejotāju stāju, lokanību, vieglumu un grāciju kustībās. Praktiskajās nodarbībās pedagogiem būs iespēja uzzināt jaunākās metodes, kā arī atsvaidzināt savas zināšanas klasiskās dejas treniņstundas vadīšanas metodikā.
 • Treniņstundu vadīšanas metodika. Mūsdienu deja apvieno vairākas deju tehnikas, metodes un kustību formas, veic vispusīgu ķermeņa un prāta attīstību, attīstīta ritma izjūtu, muzikalitāti, elastīgumu un koordināciju. Praktiskajās nodarbībās pedagogiem būs iespēja uzzināt jaunākās metodes, kā arī atsvaidzināt savas zināšanas treniņstundas vadīšanas metodikā, balstoties uz mūsdienu dejas tehnikas daudzveidību.
 • Dejas kompozīcija. Lekcija-praktiskā nodarbība, kuras laikā pedagogi analizēs dažādu deju video materiālu, biežāk pieļautās kļūdas, veidojot horeogrāfijas. Iepazīsies ar horeogrāfijas veidošanas pamatprincipiem.

Kursiem nepieciešams: Ērts apģērbs un piemēroti apavi praktiskajām nodarbībām.

Pieteikuma anketu sūtīt elektroniski – gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 26.11.2019 - 26.11.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Pieteikuma anketa


Aicinām mazo mūzikas kolektīvu un koru vadītājus uz kursiem “Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana”

Aicinām mazo mūzikas kolektīvu un koru vadītājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skatuves tēla veidošana un izkopšana, kolektīva koptēla veidošana, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. Kursi 12 stundu apjomā notiks 25., 26. novembrī plkst. 10.00-15.00 BJC “Laimīte” Sarkandaugavas iela 24. Lektore – Baiba Grīna.

Kursu raksturojums:

 • Tērpa un tēla uzbūve – analīze. Mākslinieciska kolektīva skatuves imidža veidošana, tā raksturojums.
 • Veiksmīga priekšnesuma nosacījumi – algoritmi, vizualizācija un individualizācija. Augumu tipu analīze, piemēroti tērpu silueti un fasoni. Zelta proporcija, auguma izlīdzināšana, akcenti, detaļas un kļūdas.
 • Otrajā dienā runāsim  par krāsas nozīmi skatuves tēlā, tās  izvēli tērpā. Spektra krāsas, to psiholoģiskā nozīme, akcenta krāsas un ritma veidošana.
 • Veiksmīgs koptēls – visa kolektīva un  katra dalībnieka vizuāls līdzsvars, make up, frizūru un rotu balanss. Tas viss, lai koncerta klausītājs kolektīvu varētu baudīt ne tikai audiāli, bet arī vizuāli.

Kursu plāns pielikumā.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 25.11.2019 - 26.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām vides interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem”

Seminārs “Ceļā uz paradumu maiņu. Cīņa ar atkritumiem”  6 stundu apjomā notiks 25. novembrī plkst. 14.00-18.30 Rīgas Jauno tehniķu centrā, Rīgā, Bauskas ielā 88.

Lektores:

 • Jeļena Zemņicka – AS “Latvijas Zaļais punkts”
 • Elīna Pekšēna – Pasaules dabas fonds.
 • Ilze Kalēja – Rīgas Jauno tehniķu centra  “Dizains un daba”.

Semināra raksturojums:

 • LIKSIM SPĒKUS KOPĀ, BET ATKRITUMUS ATSEVIŠĶI

Vides problēmas pasaulē un saikne starp tām, atkritumu problēma. Ko mēs katrs varam darīt, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kādēļ ir nepieciešams šķirot atkritumus un kā pareizi to darīt, lai būtu reāls rezultāts?

 • PĀRTIKAS ATKRITUMI

Atbildīgs pārtikas patēriņš – iegāde, uzglabāšana, lietošana. Ko darīt, lai maksimāli samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu? Kāpēc tas ir svarīgi un kādas tam ir sekas?

 • SADZĪVĒ RADUŠOS ATKRITUMU IZMANTOŠANA RADOŠU DARBU VEIDOŠANĀ

Papīra, plastmasas un citu sadzīvē radušos atkritumu pielietojums.

Praktiskā nodarbība – plastmasas atkritumu otrā dzīve.

Nepieciešamie materiāli:

 • Aicinām dalībniekus līdzi paņemt tīras plastmasas pudeles (2 – 3 gab.)
 • Pārējie materiāli praktiskajai nodarbībai tiks nodrošināti.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 25.11.2019 - 25.11.2019
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Rīgā, Bauskas ielā 88

Pieteikuma anketa


Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru   “Rotas. Tekstilmateriāla otrreizēja izmantošana”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru   Rotas. Tekstilmateriāla otrreizēja izmantošana”. Seminārs  6 stundu apjomā notiks 22. novembrī plkst. 12.00-17.00 BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14.

Lektore – Valda Eglīte.

Kursu raksturojums:

 • Tekstilmateriāla pārprodukcija mūsdienās un daudzveidīgas otrreizējās izmantošanas iespējas.
 • Kaklarotu un to stiprinājumu veidi.
 • Dažādu rokdarbu tehniku izmantošana rotu gatavošanā.
 • Praktiskā nodarbība – rotu gatavošana.

Nepieciešamie materiāli:

 • Dalībniekiem līdzi paņemt trikotāžas T- kreklus – topus, svārkus, kleitas, ko vairs nelietojat, krāsu izvēlē brīva (otrreiz pārstrādājami materiāli).
 • Šķēres, kuras paredzētas auduma griešanai.
 • Pārējie materiāli praktiskajai nodarbībai tiks nodrošināti.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 22.11.2019 - 22.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga

Pieteikuma anketa


Aicinām pieteikties kursiem “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar Office 365”

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365”” 12 stundu apjomā Rīgas interešu izglītības skolotājiem.

Kursi norisināsies 2019. gada 19. un 22. novembrī no plkst 10.00-14.00. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Word. Teksta formatēšana;
 • Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale;
 • Rindkopu formatēšana;
 • Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu;
 • Stili
 • Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku.
 • Excel tabulas Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu. Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 19.11.2019 - 22.11.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale”, Jēkabpils  ielā 19A, Rīgā

Pieteikuma anketa


Notiks kursi interešu izglītības skolotājiem “Izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides programmu  12 stundu apjomā interešu izglītības skolotājiem   “Izglītības iestāžu  interešu izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar “Office 365””.

Programmas norise BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A, 2019. gada 14.un 21. novembrī no plkst 10.00-14.00. Programmu vadīs Ēvalds Masaļskis.

Programmas klausītāji gūs ieskatu tēmās –

 • Word. Teksta formatēšana.
 • Teksta fontu un tā izmēru mainīšana, teksta formatēšanā treknrakstu, kursīvu, pasvītrojumu lietošana, apakšrakstu un augšrakstu teksta formatēšana, krāsu mainīšana, reģistrmaiņu lietojums tekstā, automātiskā zilbjdale.
 • Rindkopu formatēšana.
 • Rindkopu izveidošana un apvienošana, pārtraukuma zīmju ievietošana un dzēšana, teksta līdzināšana, centrēšana, taisnošana, rindkopu atkāpju veidošana, iestatīt un dzēst tekstu izmantojot  tabulēšanas pieturu zīmes, zināt un lietot pareizus rindkopu atstarpju veidošanas paņēmienus, piemērot noteiktas atstarpes, veidot atstarpes pirms un pēc rindkopām, veidot atstarpes starp teksta rindām, uzlikt un noņemt aizzīmes un numurus vienlīmeņa sarakstam, mainīt aizzīmju un numuru stilu, pievienot rindkopai apmales un ēnojumu.
 • Lietot atlasītajam tekstam pieejamos rakstzīmju stilus, lietot pieejamos rindkopas noformēšanas stilus vienai vai vairākām rindkopām, izmantot formāta kopēšanas rīku.
 • Excel tabulas. Skaitļi, datumi.
 • Formatēt šūnas, skaitļos norādot noteiktu decimālciparu skaitu, lietojot vai nelietojot tūkstošu atdalītāju, formatēt šūnas, izmantojot datuma un valūtas formātus, formatēt šūnas, izmantojot procentu formātu. Šūnu saturs.
 • Mainīt šūnu satura fontu un izmēru, formatēt šūnas saturu, izmantojot treknrakstu, slīprakstu, pasvītrojumu un divkāršo pasvītrojumu, mainīt šūnas satura un šūnas fona krāsu, kopēt šūnas, šūnu apgabala noformējumu uz citu šūnu, šūnu apgabalu.Līdzināšana, apmales.
 • Veikt teksta aplaušanu šūnā, šūnu apgabalā, līdzināt šūnas saturu: horizontāli, vertikāli. Pielāgot šūnu satura orientāciju, sapludināt šūnas un centrēt nosaukumu norādītajā šūnu apgabalā, pievienot šūnai un šūnu apgabalam apmales un mainīt to līniju veidu, biezumu, krāsu.
 • Aritmētiskās formulas.
 • Zināt un izmantot ieteikumus formulu veidošanā: izmantot šūnu adreses, nevis konkrētus skaitļus, izveidot formulas, izmantojot šūnu adreses un aritmētiskās darbības.

Norises laiks: 14.11.2019 - 21.11.2019
Norises vieta: BJC “Daugmale” Jēkabpils  ielā 19.A


Aicinām uz kursiem “Grima pamati”

Aicinām izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus apmeklēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Grima pamati” 2019. gada 30. oktobrī un 6., 20.novembrī no plkst.17.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Grima pamati” iepazīstina klausītājus ar grima vēsturi. Klausītāji gūst praktiskas iemaņas grimēšanā. Programmā aktualizēti teātra pulciņa skolotāja darba pedagoģiskie un mākslinieciskie aspekti.

Lektore – Agne Mennika – Latvijas Televīzijas galvenā māksliniece, Rīgas Skolēnu pils teātra “ZĪĻUKS” grima un aktiermeistarības skolotāja.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 30.10.2019 - 20.11.2019
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Pieteikuma anketa


Semināri

Aicinām uz semināru vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus

 Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru “Apģērbu dizaina un apģērbu kolekcijas veidošanas pamatprincipi, modes aktualitātes,  paņēmieni un tehnikas ieceres vizualizācijai un mūsdienīgu rotājumu izveidei uz auduma”. Seminārs 8 stundu apjomā notiks 5. decembrī plkst. 14.00 – 19.50. Lektores: Inese Sedleniece, Velga Jākobsone.

Kursa raksturojums:

 • Apģērbu dizaina un apģērbu kolekcijas veidošanas pamatprincipi.
 • Modes aktualitātes, analogi iedvesmai: aksesuāri – somas, cepures, rotas, detaļas.
 • Mērķauditorija – interešu grupas, stili, tēls.
 • Etnogrāfija – rotājumos, audumos, apģērbu dizainā.
 • Amatniecība un dizains.
 • Praktiskā nodarbība: idejas ģenerēšana, apģērbu dizaina ieceres vizualizācija (uz dotās sagataves).
 • Paraugdemonstrējumi un piemēri: mūsdienīgu rotājumu izveide uz auduma.

Nepieciešamie materiāli: Lūgums dalībniekiem līdzi paņemt līmes zīmuli, šķēres papīra griešanai, žurnālus griešanai (vēlams – modes), zīmuli, pildspalvu.

Pārējie materiāli praktiskajām nodarbībām tiks nodrošināti.

Pielikumā semināra darba kārtība un anotācija.

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 05.12.2019
Norises vieta: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, K.Valdemāra 139, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām uz semināru “Krāsas un kompozīcija dabā un rokdarbos”

Aicinām vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu skolotājus uz semināru Krāsas un kompozīcija dabā un rokdarbos”. Seminārs  6 stundu apjomā notiks 27. novembrī plkst. 10.00-15.00 BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14. Lektore – Valda Eglīte.

Semināra raksturojums:

Semināra teorētiskajā daļā tiks apskatīti krāsu teorijas un kompozīcijas veidošanas pamati, kā arī krāsas, grafikas un tekstūras izmantojums  rokdarbos, kas izgatavoti dažādās tehnikās. Krāsu salikumu veidošanas paraugi un to pielietojums tērpu, aksesuāru un interjera priekšmetu izveidē, iedvesmu smeļoties no dažādām dabas ainavām un materiāliem.

Semināra praktiskajā daļā semināra dalībniekiem būs iespēja izgatavot ziemassvētku rotājumus, pielietojot krāsu teorijas kompozīcijas veidošanas likumsakarības.

Lūgums semināra dalībniekiem paņemt līdzi šķēres, kuras paredzētas auduma griešanai.  

Pieteikums anketu nosūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 27.11.2019
Norises vieta: BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas iela 14.

Pieteikuma anketa