Kursi

Aicinām pieteikties 12 stundu programmai “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”

Lai uzlabotu digitālās prasmes un pilnvērtīgi izmantotu IT piedāvātas iespējas, strādājot attālināti, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  2021. gada 2. un 5. martā  no plkst. 9.30 organizē tiešsaistes programmu (12 stundas) interešu izglītības skolotājiem “Microsoft Teams un citu Office 365 rīku izmantošana izglītības iestādes darbā”. Lektors- Ēvalds Masaļskis.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS kursiem caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikumu uz 2.,5. marta kursiem meklējiet šeit: https://forms.gle/EAHzaqGyho6UcyCw5

Programmas tēmas:

  • Outlook – darbs ar elektronisko pastu un kalendāru.
  • OneDrive – darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai.
  • PowerPoint – prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.
  • Microsoft Teams – sapulču, sanāksmju, semināru, videokonferences un darba grupu veidošana, darba vides apgūšana.

Norises laiks: 02.03.2021 - 05.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē


Semināri

Aicinām pieteikties 6 stundu semināram “Attālinātais darbs  lietojumprogrammā  Microsoft Teams” (ar priekšzināšanām)

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības skolotājiem 6 stundu apjomā „Attālinātais darbs  lietojumprogrammā  Microsoft Teams ( dalībniekiem ar priekšzināšanām) 2021.gada 4. martā no  plkst. 14.00 Zoom platformā. Lektors Ēvalds Masaļskis.

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada PIETEIKŠANĀS  semināram  caur tiešsaistes veidlapu. Pieteikumu 4. marta semināram meklējiet šeit: https://forms.gle/rBc3ZekEdExkc14r6

Semināra laikā interesentiem būs iespēja gūt ieskatu un praktiskās iemaņas mācību stundu, nodarbību, semināru un sapulču plānošanā un vadīšanā, izmantojot lietojumprogrammatūru Microsoft Teams. Darbs ar grupām, kanāliem. Lietotāju pārvaldība. Dokumentu kopīgošana. Uzdevumu iesniegšana un vērtēšana. Rīgas pilsētas izdotie normatīvie akti un noteikumi attālinātajam darbam.

Norises laiks: 04.03.2021
Norises vieta: Tiešsaistē