Aicinām pieteikties semināram “Cieņpilnas sadarbības un sarunu potenciāls interešu izglītības procesa dalībnieku starpā”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogus pieteikties 6 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Cieņpilnas sadarbības un sarunu potenciāls interešu izglītības procesa dalībnieku starpā” 2020.gada 24. novembrī no plkst. 10.00- 15.00 (Ar pārtraukumu plkst. 12.00-13.00) tiešsaistē. Lektore – Ilze Dzenovska.

Ilze ir sertificēta mediatore, sarunu procesu vadītāja, apzinātas komunikācijas un konfliktu risināšanas trenere, ar vairāk kā piecpadsmit gadu pieredzi konfliktu risināšanas un miera izglītības jomā Latvijā un starptautiski. Ilze ir integrējusi savu pieredzi konfliktoloģijā, cieņpilnā sarunu vešanas mākslā, nevardarbīgā komunikācijā, jurisprudence, politolģijā un starptautiskā mierā zinātnē, lai profesionāli palīdzētu cilvēkiem, komandām, organizācijām un kopienām Latvijā un ārvalstīs.

SEMINĀRA APRAKSTS

Cieņpilni sasprasties, sastrādāties ir pratības kopums, ko izglītības pieredzes rezultātā var apgūt skolēni. Tieši tas, kā komunicē un mijiedarbojas skolotāji savā starpā, ar vadību un ar vecākiem veido klimatu un uzvedības piemērus, kurus uztver un pārņem bērni un jaunieši. Seminārs ir par sava kolektīva sadarbības modeļu, varas attiecību un komunikācijas modeļu apzināšanos un alternatīvu scenāriju atklāšanu un piemērīšanu, lai rūpētos par savu labesību un vajadzībām.

Ikviena saruna un mijiedarbība var kalpot cieņpilnas sadarbības un miera kultūras veidošanai vai dominējošas – sava viedokļa un gribas uzstiepšanai. Cieņpilna sadarbība paģēr, ka uztveram un uzrunājam viens otru kā līdzvērtīgu sadarbības partneri.  Savukārt līdzvērtīga sadarbības partnerība paģēr drosmi uzņemties atbildību un turēt veselīgas robežas.

Ilze uzsver: “Par drosmi dalīt un uzņemties atbildību un spēju to nokomunicēt būs mūsu pirmā nevardarbīgas, cieņpilnas komunikācijas darbnīca”. Ar otra Ilzes Dzenovskas vadītā semināra “Efektīva komunikācija domstarpību risināšanai un ilgtspējīgai sadarbībai”, kas norisināsies 1. decembrī, saturu iepazīsties šeit.

Pieteikuma anketu uz 24. novembra semināru iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 24.11.2020 - 24.11.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa