Darba plāns - apvienība "Mūsdienu deja"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

07.10.2022 plkst. 10:30 - 12:30

Rīgas interešu izglītības mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu pedagogu informatīvā sanāksme/seminārs

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Ivetta Tamane

04.11.2022 plkst. 16:00

Rīgas mūsdienu un citu deju žanru radošais festivāls “Dejo ar vadītāju”

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kultūras centrs "Iļģuciems"

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Ivetta Tamane