Darba plāns - apvienība "Mūsdienu deja"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

14.11.2019

Interešu izglītības metodisko materiālu skates apbalvošanas pasākums

BJC "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela 14

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

26.11.2019

Kursi “Mūsdienu deju treniņstundu vadīšanas metodika. Dejas kompozīcija”

Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons, Ivetta Tamane