Darba plāns - apvienība "Mūsdienu deja"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

06.05.2020 - 04.06.2020

Kursi “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons