Darba plāns - apvienība "Sports"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

27.04.2021 plkst. 10.00

Seminārs “Atgriešanās sportā pēc pandēmijas” interešu izglītības sporta pedagogiem

Tiešsaistē, Zoom platformā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons

05.05.2021 - 19.05.2021

Kursi “Sporta psiholoģijas aspekti bērnu un jauniešu sportā”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons