Darba plāns - apvienība "Sports"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

21.10.2019 - 23.10.2019

Kursi “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

Rīgas Franču licejā, Mēness ielā 8, Rīgā

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Gunārs Antapsons