Nolikumi

 • Radošo darbu atklātais konkurss- izstāde “Mana nākotnes pils” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu datorgrafikas konkurss – izstāde “Skats pa logu” NOLIKUMS

 • Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Zeme mūsu rokās” NOLIKUMS

 • Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu runas konkurss “Rīgas zvirbulis” 2021 NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas skolēnu foto konkurss-izstāde “Pandēmija” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Laikmetīgā māksla. Nākotnes grāmata” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās velosacensības “RITEŅVASARA-2021” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2021” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2021” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss-izstāde ”Pārsteiguma dāvana sev. Kolāža” NOLIKUMS

 • Rīgas jaunāko klašu skolēnu un viņu vecāku tehniskās modelēšanas konkurss – izstāde “Rūķu māja” NOLIKUMS

 • Vizuālās mākslas plenērs dabā ,,Zem kastaņu baltajām svecēm” NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ,,Spalvas, zvīņas, kažoki” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Dziedādami, dejodami…” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziema mežā” NOLIKUMS