Nolikumi

  • Rīgas atklātās sacensības dronu sportā “Annas kauss” NOLIKUMS

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ,,Skaistākās ausis un astes” NOLIKUMS

  • Interešu izglītības metodisko materiālu skates nolikums NOLIKUMS

  • 4. Latvijas Bērnu un jauniešu stila un mākslas konkurss “Krišjāņa Barona ielai – 100 gadi!” NOLIKUMS

  • BJC “Daugmale” atklātās sacensības šahā “Ģimeņu čempionāts šahā 2023” NOLIKUMS