Nolikumi

  • Rīgas atklātās sacensības dronu sportā “Annas kauss” NOLIKUMS

  • Interešu izglītības metodisko materiālu skate 2024 NOLIKUMS

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa – izstādes ,,Spārni” NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu 3D datormodelēšanas konkurss izstāde “3D print” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss-izstāde “Kolāža. Sirreālisms.” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss “Plakāts valsts svētkos. Latvija zied Eiropas Savienībā” NOLIKUMS

  • “Laimīte” Ziemassvētku tirdziņš “Brīnums ko radām” NOLIKUMS