Nolikumi

  • XI Latvijas zēnu koru salidojuma “PUIKAS! DZIEDĀSIM!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru konkursa nolikums NOLIKUMS

  • Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” nolikums NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 17” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2023” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkursa “Anekdošu virpulis” nolikums NOLIKUMS, PIETEIKUMS