Nolikumi

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 13” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā NOLIKUMS

 • Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visa mana grezna rota” NOLIKUMS

 • Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss NOLIKUMS

 • Rīgas 5. – 9. klašu un 5. – 12. klašu koru, meiteņu un jaukto koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skate NOLIKUMS

 • Rīgas tautas deju kolektīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta ,,Saule vija zelta rotu” repertuāra pārbaudes skate NOLIKUMS

 • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 1. – 4. klašu koru skate “Rīgas gailis 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2019” Rīgas kārta NOLIKUMS