Nolikumi

  • Rīgas atklātās sacensības dronu sportā “Annas kauss” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Pavasara vēstneši” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ,,Skaistākās ausis un astes” NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošā konkursa “Aiz Daugavas lieli meži” NOLIKUMS

  • Interešu izglītības metodisko materiālu skates nolikums NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss-izstāde “Dāvana Rīgai. Kolāža” NOLIKUMS

  • Rīgas vokālistu konkursa “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” nolikums NOLIKUMS