Nolikumi

 • Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā ātruma kāpšanā NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās velosacensības “RITEŅVASARA-2020” NOLIKUMS

 • Vides izziņu konkurss “Iepazīsti Latvijas dabu” NOLIKUMS

 • Kuģu modeļu sacensības “Riga cup 2020” NOLIKUMS

 • Sacensības “Ātruma trase” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais pludmales volejbola turnīrs „Sarkandaugavas kauss 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības “XIV Sarkandaugavas spēles” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “SPORTS IEDVESMO” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas plakātu konkurss “Latvija Tava un Mana” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „MINIATŪRA – 3” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestāžu audzēkņu ar speciālām vajadzībām foto izstāde – konkurss “Svētku karuselis” NOLIKUMS, 1.PIELIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” 2020 NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „TEKSTILA KOLĀŽA” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziemas sajūtas” NOLIKUMS

 • Ziemassvētku tirdziņš BJC “Laimīte” 2020 “Satikšanās 12.mēnesī !” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības trases automodelismā NOLIKUMS

 • Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra kausa izcīņa basketbolā NOLIKUMS, PIELIKUMI

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. “Mežs kā dabas sastāvdaļa” NOLIKUMS