Nolikumi

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 15” NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu atklātais komiksu tēlu konkurss “Valentīna diena” NOLIKUMS
    Nolikums papildināts. Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 8. martam.

  • Īsfilmu konkurss “Zeme – mūsu mājas” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu datorgrafikas konkurss – izstāde „Mans iekšējais dzīvnieks” NOLIKUMS