Nolikumi

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde “RADI ROTĀJOT” NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “RADI ROTĀJOT” radošo darbnīcu konkurss Rīgā NOLIKUMS

 • XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skates NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa – izstādes “Kaķu galerija 5 ” Tēma: “Kaķi murrā, kaķi dejo ” NOLIKUMS

 • Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā ātruma kāpšanā NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “DABA MUMS APKĀRT. PĻAVA 15” NOLIKUMS

 • Rīgas tautas deju kolektīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra pārbaudes skate NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas pilsētas atklātais čempionāts radiovadāmajā automodelismā “Tepiķa cīņas 2020” NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” Rīgas zēnu, 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu, meiteņu un jaukto koru konkurss NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Florbola sacensības 2. – 6. klases skolēniem “Pļavnieku kauss” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās velosacensības “RITEŅVASARA-2020” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu laukuma sporta spēļu sacensības “Trīscīņa” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss „Kad pasaciņa ciemos nāk…8” NOLIKUMS

 • 2020. gada Rīgas Čiekurkalna pamatskolas atklātais aerobikas festivāls NOLIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras programmas „Rotā saule, rotā bite” Rīgas tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra atklātais informātikas konkurss NOLIKUMS, PIETEIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “RADI ROTĀJOT” tērpu kolekciju skate Rīgā NOLIKUMS

 • Teātra festivāla bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!” NOLIKUMS

 • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestāžu audzēkņu ar speciālām vajadzībām sporta sacensības ,,Netradicionālā vieglatlētika” NOLIKUMS, 1. PIELIKUMS, 2. PIELIKUMS

 • Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss “Rīga 2020” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde “Laikmetu griežos 13” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu konkurss – izstāde „FANTĀZIJA” – KUBISMS NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības stafetēs ar vieglatlētikas vingrinājumiem „Laimītes stafetes 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki „Mammu, tēti, gribu sportot!” NOLIKUMS

 • Atklātās sacensības raķešu modelismā “RĪGAS PAVASARIS” NOLIKUMS

 • Pļavnieku ielu basketbols 2020 NOLIKUMS

 • Sacensības “Ātruma trase” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais pludmales volejbola turnīrs „Sarkandaugavas kauss 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības “XIV Sarkandaugavas spēles” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “SPORTS IEDVESMO” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas plakātu konkurss “Latvija Tava un Mana” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „MINIATŪRA – 3” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestāžu audzēkņu ar speciālām vajadzībām foto izstāde – konkurss “Svētku karuselis” NOLIKUMS, 1.PIELIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” 2020 NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „TEKSTILA KOLĀŽA” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziemas sajūtas” NOLIKUMS

 • Ziemassvētku tirdziņš BJC “Laimīte” 2020 “Satikšanās 12.mēnesī !” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības trases automodelismā NOLIKUMS

 • Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra kausa izcīņa basketbolā NOLIKUMS, PIELIKUMI

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. “Mežs kā dabas sastāvdaļa” NOLIKUMS