Nolikumi

 • Projekts “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā” NOLIKUMS

 • Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” NOLIKUMS, PIELIKUMS
  Uzmanību! Nolikumā, ņemot vērā ārkērtējo situāciju valstī, veikti grozījumi.

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss „RAKSTU RAKSTIEM IZROTĀJU!” NOLIKUMS
  Uzmanību! Nolikumā, ņemot vērā ārkērtējo situāciju valstī, veikti grozījumi.

 • Ziemassvētku tirdziņš BJC “Laimīte” 2021 “Mēs Tev, Tu visiem!” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „TEKSTILA KOLĀŽA – 2” NOLIKUMS

 • Rīgas 4. klašu skolēnu konkurss ”Pieskati uguni!” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 2021 NOLIKUMS

 • Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu audzēkņu darbu izstāde – konkurss “Pulksteņstāsti” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziema mežā” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. Dārzs” NOLIKUMS