Nolikumi

  • Rīgas mūsdienu deju kolektīvu skates – radošā konkursa nolikums (2018) NOLIKUMS

  • Rīgas deju kolektīvu skate – koncerts NOLIKUMS