Nolikumi

  • XIV Starptautiskais baleta, teātru, klasiskās un laikmetīgās dejas kolektīvu deju forums “Rīga” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas mūsdienu deju kolektīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma „Augstāk par zemi” repertuāra apguves skate NOLIKUMS, PIELIKUMS, PIELIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu radošais konkurss – koncerts “Rudens zvaigznes” NOLIKUMS