Nolikumi

  • XI Latvijas zēnu koru salidojuma “PUIKAS! DZIEDĀSIM!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru konkursa nolikums NOLIKUMS

  • Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas vokālistu konkursa “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” nolikums NOLIKUMS