Nolikumi

  • Rīgas 5. – 9. klašu un 5. – 12. klašu koru, meiteņu un jaukto koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem NOLIKUMS

  • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS