Nolikumi

  • Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika” NOLIKUMS

  • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS