Nolikumi (arhīvs)

 • Rīgas izglītības iestāžu koru konkursa nolikums, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem NOLIKUMS, NOLIKUMA GROZĪJUMI

 • Rīgas vokālistu konkursa “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” nolikums NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Vokālais mūzikas festivāls “Pavasara cīrulītis” NOLIKUMS

 • Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” nolikums NOLIKUMS

 • XI Latvijas zēnu koru salidojuma “PUIKAS! DZIEDĀSIM!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru konkursa nolikums NOLIKUMS

 • Konkurss “Muzikālā pietura” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2.-4.klašu koru konkurss “Mazais tauriņš” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālās mūzikas konkurss “Dziedošais burbulis 2022” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “ES UN MŪZIKA” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” 2020 NOLIKUMS, NOLIKUMA GROZĪJUMI
  Veikti grozījumi. Konkurss notiek attālināti no 6. līdz 13. novembrim.

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” Rīgas zēnu, 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu, meiteņu un jaukto koru konkurss NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Latvijas ģitārspēles ansambļu un solistu konkursa “ES UN MŪZIKA” NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 1. – 4. klašu koru skate “Rīgas gailis 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas 5. – 9. klašu un 5. – 12. klašu koru, meiteņu un jaukto koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem NOLIKUMS

 • Rīgas vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkursa “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Festivāls “Latvijas dziesma” NOLIKUMS

 • Ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “ES UN MŪZIKA” NOLIKUMS

 • Rīgas 5. – 9. klašu un 5. – 12. klašu meiteņu koru konkurss ”Dziesmai būt” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu zēnu koru konkursa NOLIKUMS

 • Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • ĢITĀRSPĒLES ANSAMBĻU UN SOLISTU KONKURSS “ES UN MŪZIKA” NOLIKUMS

 • III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri” (VISC nolikums) NOLIKUMS

 • RĪGAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLU KONKURSA „Rīgas Muzikālā pietura” NOLIKUMS

 • Rīgas Zēnu koru konkursa – skates NOLIKUMS

 • Rīgas 5. – 9. klašu un vidusskolu meiteņu koru konkursa – skates NOLIKUMS

 • RĪGAS VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSA “BALSIS 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Festivāls “Skan Latvijas dziesma” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss „PUTNU SALIDOJUMS” NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. – 4. klašu koru skate NOLIKUMS

 • Jauno pianistu 19. FESTIVĀLA Klavieres populārā mūzikā un džezā NOLIKUMS

 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “LAKSTĪGALA 2016” Rīgas kārta NOLIKUMS

 • Rīgas vokālās mūzikas konkurss „BALSIS 2016” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • RĪGAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLU KONKURSA „Muzikālā pietura” NOLIKUMS

 • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas 5.-9. klašu un vidusskolu meiteņu koru konkursa NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. – 4. klašu un zēnu koru konkursa nolikums NOLIKUMS

 • Rīgas instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkursa nolikums NOLIKUMS

 • Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 5. – 9. klašu un vidusskolas meiteņu koru konkursa nolikums NOLIKUMS, NOLIKUMA GROZĪJUMI
  5.-9.klašu koriem pieteikuma anketu jāsūta ar neaizpildītu repertuāra sadaļu, kas tiks aizpildīta pie izlozes (25.03. - Vidzemes pr.p., 26.03.- Latg.pr.p., 27.03.- Zemg.+Kurz. raj., 28.03.- Centrs, Ziemeļi)

 • Rīgas vokālās mūzikas konkursa „BALSIS” nolikums (2014) NOLIKUMS

 • Rīgas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību “LAKSTĪGALA 2014” nolikums NOLIKUMS

 • Ģitārspēles “Es un mūzika” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS, PIELIKUMS