Darba plāns - apvienība "Mūzika"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

17.10.2019 plkst. 11.00

Repertuāra sagatavošanas seminārs izglītības iestāžu koru diriģentiem

Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē, Merķeļa ielā 13 , Rīgā

Valsts izglītības satura centrs/ Rita Platpere

22.10.2019 plkst. 10.30

Seminārs pūtēju orķestru diriģentiem

Rīgas 6. vidusskola, A. Čaka iela 102

Valsts izglītības satura centrs/ Egils Šķetris

01.12.2019

Pirrmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu svētki “Mīlestības diena Latvijai”

Kultūras pils "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Arta Grīna, Santa Vancāne