Darba plāns - apvienība "Mūzika"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

11.10.2021 - 10.11.2021

Interešu izglītības metodisko materiālu skate 2021

Attālināti

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Marina Lučko

18.10.2021 plkst. 10.00

Sanāksme/ seminārs Rīgas izglītības iestāžu koru un vokālo ansambļu interešu izglītības programmu pedagogiem

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ilona Plūme, Arta Grīna

18.10.2021 plkst. 12.00-15.00

Nošu/dziesmu krājumu saņemšana Rīgas izglītības iestāžu koru un vokālo ansambļu interešu izglītības programmu pedagogiem

Pamatskolā “Rīdze”, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, (C ieeja no pagalma puses ), Rīgā, 1. stāvā 1-14 kabinetā.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ilona Plūme, Arta Grīna

19.10.2021 plkst. 10.00-14.00

Nošu/dziesmu krājumu saņemšana Rīgas izglītības iestāžu koru un vokālo ansambļu interešu izglītības programmu pedagogiem

Pamatskolā “Rīdze”, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, (C ieeja no pagalma puses ), Rīgā, 1. stāvā 1-14 kabinetā.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ilona Plūme, Arta Grīna