Darba plāns - apvienība "Mūzika"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

25.11.2022 plkst. 15:00 - 21:00

Bērnu vokālo ansambļu pirmskolas un sākumskolas vecuma grupu dziedāšanas svētku “Mīlestības diena Latvijai” mēģinājumi

Ziemeļrīgas kultūras apvienības KULTŪRAS PILS „ZIEMEĻBLĀZMA”, Ziemeļblāzmas iela 36

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Arta Grīna, 29557442

27.11.2022 plkst. 13:00

Bērnu vokālo ansambļu pirmskolas un sākumskolas vecuma grupu dziedāšanas svētki “Mīlestības diena Latvijai”

Ziemeļrīgas kultūras apvienības Kultūras pils "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas iela 36

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/Arta Grīna