Darba plāns - apvienība "Mūzika"

Datums, laiks Nosaukums Norises vieta, adrese Organizētājiestāde, atbildīgais, cita informācija

15.03.2021 - 26.05.2021

Projekts “Virtuālais koris”

Tiešsaistē

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs/ Ilona Plūme