Nolikumi

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ,,Gliemeži” NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādes-konkursa „MANA SVĒTKU ROTA II” NOLIKUMS

  • Rīgas pilsētas skolu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss “Veltījums Latvijai simtgadē” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu foto konkurss – izstāde „Manas mājas”, veltījums Latvijas simtgadei NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „MINIATŪRA” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “LATVIJA ROTĀJAS” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visskaistākie ziedi Latvijai” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – labdarības akcija “Ziemas raksti” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Bērnu un jauniešu mākslas un jaunrades darbu konkurss – izstāde “LIETU OTRĀ DZĪVE -3” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava” NOLIKUMS, PIELIKUMS