Nolikumi

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ”Spalvas, zvīņas, kažoki-2” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātā bērnu un jauniešu foto konkurss – izstādes „Latvijas Pērle – arhitektūra” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziedonis. Pasaule. Es.” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziemas stāsti” NOLIKUMS