Nolikumi

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – labdarības akcija “Ziemas raksti” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Bērnu un jauniešu mākslas un jaunrades darbu konkurss – izstāde “LIETU OTRĀ DZĪVE -3” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 13” NOLIKUMS