Nolikumi

  • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss „PUTNU SALIDOJUMS. RUDENS” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas plakātu konkurss “Latvija Tava un Mana” NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „MINIATŪRA – 3” NOLIKUMS

  • Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestāžu audzēkņu ar speciālām vajadzībām foto izstāde – konkurss “Svētku karuselis” NOLIKUMS, 1.PIELIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde „TEKSTILA KOLĀŽA” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija ”Ziemas sajūtas” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. “Mežs kā dabas sastāvdaļa” NOLIKUMS