Nolikumi

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava” NOLIKUMS, PIELIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 13” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visa mana grezna rota” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās modes skate “Cik dažādi mēs esam!” NOLIKUMS