Nolikumi

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. Dārzs” NOLIKUMS

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss izstāde “MOCĪŠA DARBNĪCA 16” NOLIKUMS