Protokoli

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visa mana grezna rota” NOLIKUMS

  • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Kaķu galerija 3” Tēma: “Mīļdzīvnieki” NOLIKUMS

  • Konkursa- izstādes ,,Tradicionālās kultūras mantojums- Puzurs.” NOLIKUMS

  • 45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2017” (VISC nolikums) NOLIKUMS

  • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ,, Āfrikas savannās mītošie dzīvnieki ” NOLIKUMS

  • Rīgas Interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas ceļojošā izstāde „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm” NOLIKUMS