Nolikumi

 • Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā ātruma kāpšanā NOLIKUMS

 • Florbola sacensības 2. – 6. klases skolēniem “Pļavnieku kauss” NOLIKUMS

 • Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu atklātās velosacensības “RITEŅVASARA-2020” NOLIKUMS

 • 2020. gada Rīgas Čiekurkalna pamatskolas atklātais aerobikas festivāls NOLIKUMS

 • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestāžu audzēkņu ar speciālām vajadzībām sporta sacensības ,,Netradicionālā vieglatlētika” NOLIKUMS, 1. PIELIKUMS, 2. PIELIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības stafetēs ar vieglatlētikas vingrinājumiem „Laimītes stafetes 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki „Mammu, tēti, gribu sportot!” NOLIKUMS

 • Pļavnieku ielu basketbols 2020 NOLIKUMS

 • Sacensības “Ātruma trase” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais pludmales volejbola turnīrs „Sarkandaugavas kauss 2020” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās sacensības “XIV Sarkandaugavas spēles” NOLIKUMS

 • Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra kausa izcīņa basketbolā NOLIKUMS, PIELIKUMI