Nolikumi

  • Rīgas atklātās sacensības “Rudens kauss” figūru braukšana kartinga sportā NOLIKUMS

  • Atklātās Rīgas skolēnu sporta tūrisma sacensības „RĪGAS TŪRISTS 2023” NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās viedspēles sacensības „Atrodi sevi Sarkandaugavā” NOLIKUMS