Par metodisko materiālu datu bāzi

Cienījamie, interešu izglītības skolotāji!

Viens no Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenajiem mērķiem ir sniegt metodisko palīdzību interešu izglītības pedagogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus interešu izglītībā, kā arī apkopot interešu izglītības pedagogu inovatīvo (labāko) pieredzi un darbību. Centrs atbalsta mācību – metodisko un informatīvo materiālu izdošanu.

Rīgas metodiskajā centrā pieejams plašs materiālu klāsts skolotājiem, gandrīz visās interešu izglītības jomās. Esam uzsākuši metodisko materiālu elektroniskās datu bāzes izveidi. Šobrīd nododam Jūsu rīcībā pirmo kārtu – datu bāzi, kurā apkopoti metodiskie materiāli, kas iesniegti Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatēs.

Pirmajā kārtā, izmantojot meklētāja funkciju, varēsiet atrast, kādi materiāli pieejami. Metodisko materiālu bāze pakāpeniski tiks papildināta. Šobrīd visi materiāli pieejami metodiskā centra bibliotēkā. Laikā gaitā būs pieejami arī lejupielādējami materiāli.

Ar materiāliem var iepazīties centra bibliotēkas telpās katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00.

Esam atvērti diskusijām, konsultācijām un sadarbībai ar ikvienu interešu izglītības skolotāju. Jomu metodisko apvienību vadītāji un metodiķi sniegs Jums interesējošās atbildes.

Par metodisko materiālu datu bāzi ainām sazināties ar izglītības metodiķi Ilzi Herbergu tālr. 29221675, e-pasts; ilze.herberga@intereses.lv.

Savus ieteikumus un jautājumus varat sūtīt mums, aizpildot veidni mājas lapas sadaļā kontakti vai rakstot uz info@intereses.lv

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
/Zenta Mauriņa/