Spēļu istabā noslēdzas aktīvā dzīvesveida un veselīgās pārtikas nedēļa

Rīgas Skolēnu pils Spēļu istabā 3.-7.novembrī norisinājās aktivitāšu nedēļa, kurā apmeklētājiem tiek rosināts izvērtēt, vai aktīvs dzīves veids un veselīga pārtika ir svarīga.

Lai akcijai tiktu pievērsta arī vecāku un Skolēnu pils apmeklētāju uzmanība, Spēļu istabas bērni un jaunieši aicināja interesentus uzspēlēt tenisu Skolēnu pils pagalmā, nofotografēties ar ķirbi, jaunieši veica aptauju par populārākajiem dārzeņiem, augļiem, apmeklēja pulciņu bērnus un mudināja pievēst uzmanību, ko un kā mēs ēdam.

Paldies par atsaucību gan no jauniešu, bērnu un vecāku puses. Spēļu istabas bērni un pedagogi ir pārliecināti, ka šādas akcijas ir rosinošas un izglītojošas. Mazākajiem Spēļu istabas apmeklētājiem bija noorganizētas radošās darbnīcas.

 

Iveta Vainauska

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Spēļu istabas pedagogs

iweta70@inbox.lv