Skolēnu pils audzēkņi piedalās seminārā par jauno Rīgas teritorijas plānojumu

29.oktobrī televīzijas pulciņa pārstāvji piedalījās Rīgas attīstības departamenta seminārā par tēmu “Vide”. Šis seminārs, kas notika Rīgas domes telpās, bija viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.g. izstrādē.

Semināra sākumā mūs informēja par līdzšinējo darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma, bet otrajā daļā notika darbs grupās par četrām tēmām: 1)Dabas teritoriju attīstības vadlīnijas, 2)Piekļuves iespējas ūdens tilpnēm, 3)Ģimenes dārziņi, 4)Apkaimju centri. Darbnīcās apspriestā un novērtētā informācija noslēgumā tika prezentēta visai auditorijai.

Mēs piedalījāmies darbnīcā par apkaimju centriem. Mūsu uzdevums bija definēt, kas ir apkaimes centrs, un kādām funkcijām tur būtu jābūt pieejamām, un kuras no funkcijām būtu prioritāras. Arī mūsu pulciņa skolēnu ieteikumi par centra funkciju prioritātēm tika ņemti vērā! un tika akcentēti noslēguma ziņojumā kā svarīgs rīdzinieku “jaunās paaudzes” redzējums 🙂 Mēs ieteicām kā svarīgāko centra funkciju – kultūru, sportu, vēsturisko mantojumu.

Uzzinājām daudz interesantu faktu par Rīgas plānošanu, īpaši interesanti – par “zaļo koridoru” ieceri: veidot apzaļumotus gājēju un riteņbraucēju celiņus un alejas, kas savienotu visus Rīgas parkus un skvērus. Cik gan būtu jauki pa tādu zaļu koridoru aiziet līdz skolai, nevis iet gar trokšņaina transporta ceļiem!

No visa pasākuma gan gaidījām vairāk diskusiju par nākotnes dabas teritoriju konkrētu plānošanu, ne tikai teorētiskus plānojumu risinājumus. Varbūt tāpēc Lucavsalas mazdārziņu aizstāvji pārņēma iniciatīvu un vispārēju mazdārziņu problēmu vietā piedāvāja konkrētus risinājumus. Interesanti, vai Attīstības departaments ņems tos vērā?

Kopumā šis pasākums mūsu skolēniem atgādināja līdzīgus pasākumus savās skolās, kur skolas kolektīvs sapulcējas, lai lemtu par skolai svarīgiem notikumiem. Atšķirība – Rīgas domes pasākuma tēmas ir daudz nozīmīgākas, jo attiecas ne tikai uz konkrētu skolu bet uz visu pilsētu.

Esam gandarīti par iespēju piedalīties Rīgas plānošanā 🙂

 

 

Tatjana Gvozdeva,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

televīzijas pulciņa interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

tanjaspasts@inbox.lv