Rīgas bērnu un jauniešu centru direktoru pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju.

No 2015.gada 5.janvāra līdz 10.janvārim Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centru direktori devās pieredzes apmaiņā uz Vāciju. Braucienu organizēja Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniece Iveta Freimane un vācu valodas interešu izglītības skolotāja Ligita Kandere ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RDIKSD) finansiālu atbalstu. Delegāciju vadīja RDIKSD Jaunatnes Pārvaldes Interešu izglītības nodaļas vadītāja Māra Vilciņa. Brauciena laikā tika apmeklēti Skolēnu pils sadarbības partneri un ilglaicīgie draugi Vācijas pilsētās: Rostokā, Hamburgā, Brēmenē.

Rostokas pilsētā mūs sagaidīja Rostokas mērijas virsbirģermeistara (pilsētas mērs) biroja protokola un starptautisko attiecību vadītāja Angelika Šefleres (Angelika Scheffler) kundze, ilggadējs Skolēnu pils draugs, bijušais Rostokas brīvā laika centra direktors Karls Heincs Kordts (Karl Heinz Kordt). Vispirms mūsu delegācijai tika noorganizēta ekskursija gida pavadībā pa Hanzas savienības pilsētas Rostokas vecpilsētu, tad devāmies uz Rostokas Brīvā laika centru un Jauniešu mākslas skolu „Arthus” (Rostocker Freizeitcentrum Jugendkunstschule ARThus e. v.). Rostokas pilsēta kādreiz atradās Vācijas demokrātiskās republikas daļā, tāpēc tajā bija vairāki brīvā laika centri. Šodien saglabājies ir tikai viens, kurā ir 6 dažādas apvienības. Viena no tām – „Arthus. Skolā mēs tikāmies gan ar brīvā laika centra, skolas vadību, pedagogiem, ar kuriem mūsu delegācijas pārstāvjiem raisījās lietišķās un produktīvas diskusijas gan par interešu un ārpusskolas izglītības normatīvajiem aktiem, skolotāju algām, projektiem, sabiedrības pieprasījumu, mūžizglītības iespējām un attīstīšanu, audzēkņu kontingentu u.c. Iepazināmies arī ar skolas audzēkņiem un apmeklējām nodarbības teātra, mākslas, dejas, šūšanas grupās. Pēc „Arthus” devāmies uz Rostokas rātsnamu, kurā mums bija tikšanās ar Rostokas mērijas virsbirģermeistara biroja vadītāju Robertu Stahu (Robert Stach).

Nākošajā dienā apmeklējām Vācijas otru lielāko un Eiropas Savienības sesto lielāko pilsētu Hamburgu un tās Hamburgas Valsts Sociālpedagoģijas koledžu (Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik), ar kuru Skolēnu pilij sadarbība skolas studentu uzņemšanā un prakses vietas nodrošināšanā uz 4 mēnešiem ilgst jau 9 gadus. Mūs sagaidīja ne tikai koledžas vadība un pasniedzēji, bet arī 5 vācu studenti, kuri bija praksē Rīgā 2013.gadā. Vadība iepazīstināja mūs ar savu skolu, tās plašajām mācību programmām, absolventu darba iespējām un mūs interesējošo – topošo brīvā laika centru, laukumu, sociāli nelabvēlīgo istabu u.c. darbinieku apmācību. Visa sistēma Vācijā ir sakārtota tā, lai darbinieki varētu nodarboties ar pašiem svarīgākajiem, primārajiem uzdevumiem. Vācijā pedagogiem un brīvā laika centru darbiniekiem nav vajadzīgas ne sanitārās grāmatiņas, ne arī jāpilda milzīgās gūzmas birokrātisku dokumentu. Skolā studenti papildus var apgūt arī tādus virzienus kā: mūzika, māksla, psiholoģija, teātris, jurisdikcija, sabiedriskās attiecības. Pēc skolas devāmies iepazīties ar vienu no Hamburgā septiņiem piedzīvojumu un spēļu laukumiem (Abenteuerspielplatz am Brunnenhof e.V.), kurā mūs sagaidīja tā vadītāja Vinni Kassera (Winni Kasserra). Tie ir brīvā laika laukumi, kurus apmeklē bērni, jaunieši gan paši, gan kopā ar vecākiem. Šajā laukumā ir gan dažādas spēles, gan siltumnīca ar sakņu dārziņu, gan vistu kūtiņa, gan ugunskura vieta un pašu taisītas koka mājiņas, sētiņas, tiltiņi starp kokiem u.c., gan saieta māja. Mājā ir iespēja muzicēt, zīmēt un gleznot, atpūsties, lasīt, gulēt, kā arī tajā atrodas virtuve, kurā var gan padzert tēju un uzkost kādu cepumu, kā arī var paēst tie, kam finansu līdzekļi ir ierobežoti. Pedagogi ir laipni, atsaucīgi un izpalīdzīgi. Ja iepriekš apmeklētajās iestādēs finansu līdzekļus piešķir gan pašvaldība, gan paši apmeklētāji, studenti, tad šajā laukumā atbalstu saņem gan no pašvaldības, gan no sponsoriem.

Trešajā dienā apmeklējām Rīgas Skolu muzeja 10 gadus ilgas sadarbības partneri Brēmenes skolu muzeju (Schulmuseum Bremen), kur mūs sagaidīja muzeja vadītāja Frauke Helviga (Frauke Hellwig) un Brēmenes skolu muzeja biedrības prezidents Horsts Masmans (Horst Massmann). Tikām iepazīstināti ne tikai ar muzeja pastāvīgajām izstādēm un milzīgajām vērtībām, bet arī ar muzeja piedāvājumu – muzeja un vēstures stundām Brēmenes skolēnu klasēm. Diskutējām par iespējamo sadarbību ar Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu muzejiem, turpmāku sadarbību ar Rīgas Skolu muzeju un kopīgo izstādi „Izsalkums – demokrātija – rokenrols. Bērnība un jaunība 1945-1960” (“Hunger – Demokratie – Rock´n´Roll. Kindheit und Jugend 1945 bis 1960“). Izstādes Rīgas Skolu muzejā sauksies: „No gruvešiem līdz zaļumballei 1944. -1965.”. Tās atklāšana būs 21.aprīlī.

 

Mājup no Vācijas uz Latviju devāmies ar spilgtiem iespaidiem, jaunām atziņām, praktiskiem padomiem un sadarbības plāniem.

 

Paldies par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par brauciena finansiālu atbalstu un delegāciju vadītājai Mārai Vilciņai un jaukajiem šoferīšiem Andim un Aigaram no SIA ”RIXCO” Jelgavā!

 

plaša fotogalerija: www.rsp.lv

 

Informāciju apkopoja:

Iveta Freimane, skolenupils@gmail.com

direktora vietniece,

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”