Latvijas čempioni standartdejās – mūsu audzēkņu vecāki.

Sestdien, 30.janvārī Salaspils Sporta centrā notika pirmais šī gada valsts čempionāts standartdejās.

Sveicam mūsu audzēkņu vecākus Induli Martinsonu un Baibu Martinsoni ar 1.vietu čempionātā senioru grupā un viņu skolotājus Vilmāru un Lolitu Ivuškānus!

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane, skolenupils@gmail.com

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com/bjcrsp