Izstāde “Raiņa un Aspazijas dzejoļi bērnu darbos”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāžu ciklā „Tikšanās” maijā skatāma Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu “Mazais prātnieks” radošo darbu izstāde “Raiņa un Aspazijas dzejoļi bērnu darbos”, skolotājas Dace Putāne, Vita Maļarčika un Iveta Lutere.

Informāciju sagatavoja 

Viva Dzene
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
vizuālās mākslas metodiķe