BJC “Altona” izstāde izstāžu ciklā “Tikšanās”

Izstāžu ciklā “Tikšanās” februāra mēnesī skatītājus priecē  Bērnu un jauniešu centra “Altona”  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbi, skolotājas Dace Endziņa, Jolanta Šalvīte, Ieva Drēviņa.

informāciju un bildes sagatavoja

Viva Dzene

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas metodiķe