Vides izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!” Latvijas valsts simtgadei 2017.- 2021. gads

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi realizē vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura ietvaros skolēni veic mērķtiecīgu un ilglaicīgu Latvijas dabas izpēti. Projektam ir četras secīgas pakāpes, kuru laikā skolēni atrod, izpēta un sakopj kādu īpašu, cilvēka nepārveidotu Latvijas dabas teritoriju un pastāsta par to citiem.

1.pakāpe “Atrodi!”. Dalībnieki atrod kādu neskartas dabas teritoriju, kas ir sasniedzama kājām/ar velosipēdu/ ar laivu. Ar neskartu dabu šajā projektā saprot cilvēka jūtami nepārveidotu, neapbūvētu dabas vidi, saprotot, ka mūsdienās pilnīgi neskarta daba nav atrodama. Būtiski, lai teritorija būtu ērti sasniedzama vairākas reizes gadā, lai tā būtu publiski pieejama. Dalībnieki iezīmē šo teritoriju kartē, nofotografē, sagatavo nelielu aprakstu par to, iesūta organizatoriem. Saņem apliecinājumu par pirmās pakāpes sasniegšanu.

2.pakāpe “Izzini!”. Dalībnieki apmeklē izvēlēto teritoriju vismaz 4 reizes vismaz 2 dažādos gadalaikos un rūpīgi un daudzpusīgi to izpēta. Sagatavo un iesūta atskaiti par uzzināto. Saņem apliecinājumu par otrās pakāpes sasniegšanu.

3.pakāpe “Rūpējies!”. Dalībnieki noskaidro, vai teritoriju kas neapdraud un vai ir nepieciešama tās aizsardzība vai sakopšana. Ja ir nepieciešama, realizē vienkāršus sakopšanas, labiekārtošanas vai aizsardzības darbus. Ja teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pirms darbu veikšanas noteikti informē un konsultējas ar dabas aizsardzības speciālistiem. Ja sakopšanas vai labiekārtošanas darbi nav nepieciešami, rūpējas, lai teritorija saglabātos neskarta arī turpmāk. Apraksta un nofotografē paveikto, sagatavo un iesūta atskaiti. Saņem apliecinājumu par trešās pakāpes sasniegšanu.

4.pakāpe “Izstāsti!”. Dalībnieki izstāsta par savu īpašo dabas vietu skolā, pašvaldībā, draugiem sociālajos tīklos. Izplāno un izveido prezentāciju, plakātu, spēli, taku, pētījumu vai eksperimentu par to vai tur atrastajiem dzīvās dabas objektiem. Sagatavo un iesūta atskaiti. Saņem apliecinājumu par ceturtās pakāpes sasniegšanu.

Noslēgumā (katra gada jūnijā) dalībnieki, kas veikuši visas 4 pakāpes, tiek aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas aizsargājamajām teritorijām, kur 2 dienu pārgājienā kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem izzina dabas likumsakarības.

Piedalīties projektā aicinām jebkuras izglītības iestādes – interešu izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas. Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 6. No vienas iestādes projektā var piedalīties vairākas grupas.
Nolikums un pieteikuma forma http://visc.gov.lv/intizglitiba/videsizgl.shtml

Kontaktpersona: VISC vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350811, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv.