Valsts izglītības satura centrs aicina vides interešu izglītības pedagogus uz kursiem

Līdz 2022. gada 10. februārim ir iespēja pieteikties Valsts izglītības satura centra organizētajiem vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursu programmai “Skolēnu kritiskās domāšanas veicināšana vides interešu izglītībā”. Kursu nodarbības notiks 2022. gada 16. februārī un 2. un 16. martā plkst. 14.00 tiešsaistē, plānots arī praktiskais darbs starp nodarbībām.

Dalībniekiem būs iespēja apgūt nepieciešanās zināšanas un prasmes kritiskās domāšanas integrēšanai interešu izglītības nodarbībās un vides izglītības projektos – izvēlēties un izvērtēt pieejamo informāciju, atšķirt faktus no pieņēmumiem un viedokļiem, pieņemt informācijā un pierādījumos balstītus lēmumus.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 2022. gada 10. februārimaizpildot elektronisko pieteikuma formu.

 VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr. 60001630