Apvienības Jaunumi

Notiks Rīgas izglītības iestāžu folkloras kopu un pulciņu pedagogu sanāksme

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko informatīvo sanāksmi vispārējās un interešu izglītības iestāžu folkloras kopu un pulciņu pedagogiem 2018. gada 30.oktobrī,  plkst. 13.30 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99, 308.telpā.   Darba kārtībā: Folkloras kopu...

Lasīt tālāk ->

Tuvojas Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2018

„Metodisko materiālu skate 2018” strauji tuvojas noslēgumam. Jau vairāku gadu garumā Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu „Metodisko materiālu skati”, kurā aicina piedalīties ikvienu interešu izglītības pedagogu, izstrādājot metodisko darbu savā jomā, lai sekmētu interešu izglītības skolotāju radošo darbību un pieredzes...

Lasīt tālāk ->

Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus uz vasaras skolu

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka folkloras skolotājiem un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem tiek organizēta vasaras skola – profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās”, kas notiks 22.-24....

Lasīt tālāk ->

Notiks konference „Tradīcija, interpretācija, jaunrade – bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze”

Valsts izglītības satura centrs aicina folkloras skolotājus un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus uz XXXIV bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” darbības izvērtējumu konferencē „Tradīcija, interpretācija, jaunrade – bērnu un jauniešu folkloras kopu...

Lasīt tālāk ->

Noslēgusies Rīgas mazākumtautību folkloras kopu skate

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā 10.martā valdīja liela rosība. Savam folkloras sarīkojumam jeb skatei “Mūsu sētā svētki!”, gatavojās Rīgas mazākumtautību folkloras kopu dalībnieki. Šogad dalībnieku skaits bija liels, tika pārstāvētas 8 folkloras kopas ar 9 priekšnesumiem. Skolotāju ieguldītais darbs, gatavojot priekšnesumus, ir bijis...

Lasīt tālāk ->

Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala 2018”

Šī gada 9.martā Rīgas Latviešu biedrības namā salidoja Lakstīgalas no visas Latvijas. Latvijā par lakstīgalu sauc ne tikai putnu ar skaisto balsi, bet arī Roberta Zuikas sastādītā tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala” pārzinātājus! Starp vairāk kā 200 lakstīgalām biedrības nama zālē varēja satikt...

Lasīt tālāk ->

Jaunumi mūsu mājas lapā! Darbību uzsākusi Metodisko materiālu datu bāze!

Viens no  Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra  galvenajiem mērķiem ir sniegt metodisko palīdzību interešu izglītības pedagogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus interešu izglītībā, kā arī apkopot interešu izglītības pedagogu inovatīvo (labāko) pieredzi un darbību. Centrs atbalsta mācību – metodisko un informatīvo materiālu...

Lasīt tālāk ->