Noslēgušies kursi “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

“Mēs katru gadu no jauna piedzīvojam Jāņus un Ziemassvētkus, Mārtiņus un Lielo dienu. Tradicionālās kultūras klātbūtne katru gadu no jauna gan ikdienā, gan svētkos ir jāaktualizē šajā jomā zinošiem, ieinteresētiem un ar savu pieredzi dalīties gribošiem ļaudīm, bet bērniem jāiepazīst senču pasaules redzējums kopā ar tradīcijas zinātāju – skolotāju – dziedot, dejojot, spēlējoties un uzklausot dažādus stāstus. Katram pašam jāatrod sev piemērotākā forma, kā iepazīt un nonākt dialogā ar tautas tradīcijām.”
( Māra Mellēna)

Šie Māras Mellēnas vārdi nu jau kļuvuši par mūsu moto un izsaka kursu  “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola” būtību. Arī šogad mēs sākam savu apskatu ar šo citātu, jo šīs vērtības un atziņas paliks nemainīgas. Kursi norisinājās 2021. gada 18., 19., 20. un 21. oktobrī.  Šoreiz attālināti, piedaloties folkloras kopu un tautas deju kolektīvu vadītājiem, lai padziļinātu un atjaunotu savas zināšanas tautas tradīcijās, svētku svinēšanā, etnogrāfisko deju apguvē un tautas tērpa valkāšanas kultūrā, iegūtu informāciju par izziņas avotiem, kur meklēt etnogrāfiskos materiālus, kā atjaunot savstarpēju uzticēšanos un sarunas mākslu.

Paldies lektoriem Unai Smilgainei, Reinim Druvietim, Mārai Mellēnai, Madlēnai Bratkus, Dacei Smirnovai, Indrai Filipsonei , Lindai Rubenai un folkloras kopas “Kokle” vadītājai Dinai Liepai par atbalstu kursu programmas tapšanā un veidošanā.
Paldies visiem kursu dalībniekiem! 

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.
(Latviešu tautas dziesma)

Informāciju sagatavoja: Ineta Bērziņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju jomas galvenā speciāliste