VISC organizē kursus folkloras skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 12 stundu profesionālās pilnveides kursus “Tradicionālās kultūras pamati: stāstīšana, dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopā”.

Kursu nodarbības ir bez maksas, to norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Kursu divas nodarbības notiks 2015. gada 17. oktobrī un 21. novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā.

Atbildīgā kontaktpersona – Māra Mellēna, mara.mellena@visc.gov.lv.

17. oktobra dienas kārtība

Vairāk: www.visc.gov.lv