VISC informē: notiks folkloras skolotāju kursu 2. nodarbība

Valsts izglītības satura centrs informē, ka rīt, 20. februārī, Strūgu ielā 4 notiks folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Tradicionālās kultūras pamati: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās” 2. nodarbība.

Kuris notiek vienu reizi mēnesī laika periodā no 2016. gada 16. janvāra līdz 16. aprīlim. Turpmākās nodarbības – 19. martā un 16. aprīlī.

Atbildīgā kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas projektu koordiantore Māra Mellēna.

PIELIKUMS