VISC aicina uz kursiem folkloras skolotājus

Valsts izglītības satura centrs uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās”, gatavojoties tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” īstenošanai.

Kursi notiek vienu reizi mēnesī laikā no 2017. gada 21. janvāra līdz 2017. gada 8. aprīlim. Turpmākās nodarbības – 18. februārī, 18. martā un 8. aprīlī.

Atbildīgā persona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, e-pasta adrese – mara.mellena@visc.gov.lv

Pielikumā kursu programma.