VISC aicina uz folklras kopu vadītājus uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Valsts izglītības satura centrs turpina folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Folkloras mantojums un mūsdienās: bērnu un jauniešu saziņas un sadarbības prasmju pilnveidošana folkloras kopā” un informē, ka kursu 3.nodarbība notiks 16.martā plkst.9.30 – 16.00 Strūgu ielā 4, Rīgā.
Darba kārtība
9.30 – 10.00 Kursu dalībnieku reģistrācija.
10.00 – 11.30 Tradicionālās dejošanas nodarbība.
Vada: Dace Circene
11.35 – 12.35 Ieskats PEPT Novadu sarīkojumos: Vidzemes piejūra, Tālā Gaujmala, Lejaskurzeme, Piedaugava, Rīga, Vidzemes augstiene.
Vada: Dina Liepa, Māra Mellēna
12.40 – 13.40 Tadicionālās dziedāšanas nodarbība 1. grupai.
Vada: Zane Šmite
13.45 – 14.45 Tradicionālās muzicēšanas nodarbība 2.grupai. Vada: Dina Liepa
13.45 – 14.45 Tradicionālās dziedāšanas nodarbība 2. grupai.
Vada: Zane Šmite
13.45 – 14.45 Tradicionālās muzicēšanas nodarbība 9.grupai. Vada: Dina Liepa
14.50 – 15.20 Individuālās konsultācijas.

Pieteikšanās konsultācijām: līdz 15.03.2019
rakstot uz mara.mellena@visc.gov.lv

Kursu dalībniekiem jāņem līdzi maiņas apavi un mūzikas instrumenti!
Māra Mellēna
mob. 26522141, e-pasts mara.mellena@visc.gov.lv