Valsts izglītības satura centrs turpina folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu kursus

Valsts izglītības satura centrs (VISC) turpina folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas attālinātas mācīšanās kontekstā”.

Noslēdzošā kursu nodarbība notiks 2021.gada 24.aprīlī plkst.9.30 – 15.00 tiešsaistē https://zoom.us/j/91510621704

Darba kārtība.

Kontaktpersona: VISC folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv .