Valsts izglītības satura centrs organizē kursus folkloras skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs organizē folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu „Rotaļas ar dziedāšanu un kopmuzicēšana caurviju kompetenču veidošanā”. Kursu ietvaros tiek sagatavota XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programma “Rotā saule, rotā bite” un apgūts bērnu un jauniešu folkloras kopu rotaļu programmas „Rotaļu vija Latvijai” koprepertuārs. Kursu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Pirmā kursu nodarbība notiek 2019.gada 23.novembrī plkst.10.00 Strūgu iela 4, Rīgā. Turpmākās kursu nodarbības notiks 2020.gada 18.janvārī, 15.februārī, 14.martā un 25.aprīlī.

Kontaktpersona: folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv .

PIETEIKUMS.