Valsts izglītības satura centrs aicina uz konferenci folkloras skolotājus un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus

Valsts izglītības satura centrs 2019.gada 6.jūnijā plkst.10.00 aicina folkloras skolotājus un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus uz XXXV bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” darbības izvērtējumu konferencē „Folkloras mantojums un mūsdienas – izziņa, dialogs, sadarbībabas konteksti” iema” un nākamā darbības perioda stratēģijas, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Darba kārtība